Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων 125 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο

Τράπεζα Πειραιώς Eurokinissi

Στη χορήγηση νέων δανείων ύψους 3,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους ως τα τέλη Ιουλίου 2020, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα συμμετείχε στο "Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19" με €1,0 δισ. και με επιπλέον €0,4 δισ. μέσω του προγράμματος "ΤΕΠΙΧ ΙΙ".

Με κέρδη προ φόρων ύψους 125 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε το β' τρίμηνο του έτους για τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, έναντι ζημίας 340 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2020 (περιλαμβάνοντας προβλέψεις 324εκατ. ευρώ που αποτυπώνουν τις επιπτώσεις του Covid-19).

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 82 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με 19 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2019 και ζημιά 232εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2020.

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα ήταν άμεση η ανταπόκρισή της για τη στήριξη πελατών και εργαζομένων έναντι των επιπτώσεων του Covid-19.

Συγκεκριμένα η Τράπεζα προχώρησε στη:

* Χορήγηση νέων δανείων ύψους €3,5 δισ. από την αρχή του έτους ως τα τέλη Ιουλίου 2020, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων

*Ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από την κρίση μέσω της συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο "Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19" με €1,0 δισ. και με επιπλέον €0,4 δισ. χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος "ΤΕΠΙΧ ΙΙ"

*Αναστολή καταβολής οφειλών ύψους €4 δισ. σε ενήμερους πελάτες, στηρίζοντάς τους, ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα ρευστότητας εξαιτίας του Covid-19

*Αύξηση καταθέσεων ιδιωτικού τομέα κατά €0,8 δισ. το πρώτο εξάμηνο του έτους

*Επιτάχυνση της ψηφιακής διείσδυσης, με τετραπλασιασμό των εβδομαδιαίων εγγραφών στη winbankαπό τις αρχές Μαρτίου 2020 έναντι του προηγούμενου έτους, και με το 94% των συνολικών συναλλαγών να διεκπεραιώνονται μέσω winbank σε σχέση με 89% το προηγούμενο έτος

*Αναγνώριση της αποφασιστικότητας της Τράπεζας στην αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του Covid-19 από πελάτες και εργαζόμενους:

- η Τράπεζα Πειραιώς κατατάχθηκε στο υψηλότερο 10% του Ευρωπαϊκού ανταγωνισμού σε πρόσφατη έρευνα ικανοποίησης πελατών (ΤRI*M)

- το 81% των εργαζομένων είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα αντιμετώπισε την κρίση πανδημίας του Covid-19

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1ου 6μήνου 2020 Επιδεικνύουν Ισχυρές Λειτουργικές Επιδόσεις

Επίσης, η Τράπεζα εμφάνισε:

* Καθαρά έσοδα από τόκους €727 εκατ., +1% σε ετήσια βάση

* Καθαρά έσοδα από προμήθειες €151 εκατ., +3% σε ετήσια βάση

* Λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 10% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα €428 εκατ.

* Αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων στα €470 εκατ., +17% σε ετήσια βάση

* Αυξημένες προβλέψεις στα €670 εκατ., με €341 εκατ. σχετιζόμενες με το Covid-19, ενσωματώνοντας τις εκτιμήσεις για το νέο μακροοικονομικό περιβάλλον στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας

* Κέρδη προ φόρων εξαιρουμένων των επιπτώσεων του Covid-19 στα €126 εκατ. το 6μηνο 2020 έναντι €57 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι

Κεφαλαιακή Θέση & Προφίλ Ρευστότητας, Εξελίξεις Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ)

* Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,0%, δείκτης CET-1 στο 14,0%

* Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 169%, δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 83%

* Η οργανική μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση €1,1δισ. από την αρχή του έτους

* Δεσμευτική προσφορά για €0,6 δισ. χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ άνευ εξασφαλίσεων (Iris)

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρήστος Μεγάλου δήλωσε:

"Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, αντιμετωπίσαμε αυτό που ελπίζουμε να ήταν η κορύφωση της πανδημικής κρίσης, όσο και τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ τον Ιούνιο επιταχύνθηκε η επανεκκίνηση των περισσότερων από τους τομείς της οικονομίας. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεχίσαμε να δίνουμε τη μέγιστη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €3,5 δισ. από την αρχή του έτους, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο "Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19", στοχεύοντας στην ενίσχυση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους €1,0 δισ., καθώς και στο πρόγραμμα χρηματοδότησης "Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ", παρέχοντας χρηματοδότηση ύψους €0,4 δισ. Επιπλέον, η Τράπεζα έχει προετοιμαστεί για το νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Δάνεια ενήμερων πελατών ύψους €4 δισ. έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναστολής καταβολής οφειλών. Η ζήτηση για αναστολή καταβολής οφειλών σταδιακά περιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εναλλακτικές δυνατότητες που διατίθενται μέσω των κρατικών προγραμμάτων στήριξης.

H ποιότητα του ενεργητικού διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο, χάρις στα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους, μειώσαμε το απόθεμα ΜΕΑ κατά €0,8 δισ. Επιπλέον, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για το μη οργανικό τμήμα της στρατηγικής μας για τη μείωση των ΜΕΑ. Αναφορικά με την τιτλοποίηση των στεγαστικών ΜΕΑ Phoenix (€2δισ.), η προκαταρκτική αξιολόγηση από οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας το ύψος των seniorομολογιών, ενώ στη συναλλαγή Vegaύψους €5δισ., το απαιτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο και το στάδιο της προκαταρκτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη.Επιπλέον, στο τέλος Ιουλίου λάβαμε δεσμευτική προσφορά για το χωρίς εξασφαλίσεις χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ Iris, ύψους €0,6δισ.

Η κεφαλαιακή μας θέση βελτιώθηκε το 2ο τρίμηνο του 2020. Στα τέλη Ιουνίου 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16,0% με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, έναντι 15,1% τον Μάρτιο του 2020, με τον δείκτη CET1 στο 14,0% έναντι 13,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

H Τράπεζα σημείωσε ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα κατά το 1ο εξάμηνο 2020. Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά +1% και + 3% αντίστοιχα, ενώ το λειτουργικό κόστος μειώθηκε περαιτέρω κατά 10% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση. Τα αποτελέσματα προ προβλέψεων και φόρων ανήλθαν στα €470 εκατ., κατά 17% υψηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα €670 εκατ., με €341 εκατ. από αυτές να σχετίζονται με το Covid-19. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα κατά €215 εκατ. έχοντας ενσωματώσει την επίπτωση της πανδημίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ εξαιρουμένων των επιπτώσεων ανήλθαν σε κέρδη προ φόρων €126 εκατ.

Συνεχίζουμε επιμελώς το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας, με στόχο αυτό να έχει οριστικοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους. Στρατηγική μας στόχευση παραμένει μια αποτελεσματική, με υγιή στοιχεία ενεργητικού, κερδοφόρα τράπεζα, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας, και είμαστε δεσμευμένοι σε αυτήν".

Νέος Εταιρικός Μετασχηματισμός

Η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας την πρόοδο της περιόδου 2017-2019, ολοκλήρωσε τον Ιούλιο 2020 τη φάση κατάρτισης του νέου σχεδίου μετασχηματισμού της, ξεκινώντας την εφαρμογή του για τα επόμενα 3-5 χρόνια.

Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι:

-η αναβάθμιση της εμπορικής πλατφόρμας της Τράπεζας, ενισχύοντας τις νέες τραπεζικές εργασίες μέσω της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας πλήρως τις επιχειρήσεις υψηλής δυναμικής και προοπτικής

-η ανάδειξη της Τράπεζας Πειραιώς σε τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών, μέσω πελατοκεντρικής, ψηφιακά πρωτοποριακής και στοχευμένης πρότασης για τη δημιουργία αξίας

-η ενίσχυση και ενδυνάμωση του ταλέντου εντός της Τράπεζας μέσω αποτελεσματικού προφίλ στελέχωσης για το ανθρώπινο δυναμικό

-η προώθηση απλοποίησης και αυτοματισμών σε όλους τους τομείς για την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους εξυπηρέτησης και απελευθέρωσης πόρων, ώστε να δοθεί έμφαση στις εμπορικές δραστηριότητες.

Οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες της Τράπεζας Πειραιώς στοχεύουν σε μια τράπεζα:

-με αποτελεσματική δομή και με μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 20% μεσοπρόθεσμα

-ψηφιακή, με τριπλασιασμό των ψηφιακών πωλήσεων, σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα

-διαφοροποιημένη, με μεταβολή της αναλογίας συνεισφοράς των καθαρών εσόδων από προμήθειες και καθαρών εσόδων από τόκους από ~20%-80%, σε ~30%-70%

-καινοτόμο, με ενίσχυση του χρόνου εργασιών πληροφορικής που επενδύεται σε πρωτοβουλίες αναβάθμισης κατά 35%

-εστιασμένη στον στόχο, αυξάνοντας τον χρόνο που αφιερώνεται σε δραστηριότητες παραγωγής εσόδων στο δίκτυο καταστημάτων κατά >50%

-με υγιή στοιχεία ενεργητικού, επιτυγχάνοντας μονοψήφιο δείκτη ΜΕΑ

-παραγωγική, αυξάνοντας τα μεγέθη και τα βασικά έσοδα ανά εργαζόμενο.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

24MEDIA NETWORK

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ GOOD NEWS