Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώνεται η μείωση των κόκκινων δανείων κατά 19 δισ. ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς EUROKINISSI

Έκλεισε η συμφωνία πώλησης του χαρτοφυλακίου Sunrise II που περιλαμβάνει περίπου 47.000 δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €2,7 δισ. Είχε προηγηθεί η τιτλοποίηση Sunrise I ύψους €7,2 δισ.

Με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η υλοποίηση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποιεί η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά με την μείωση των κόκκινων δανείων του Ομίλου κατά 19 δισ. ευρώ και επίτευξη μονοψήφιου δείκτη έως τις αρχές του 2022.

Κύκλοι της τράπεζας τονίζουν στο NEWS 24/7 ότι «ο στόχος του ομίλου Πειραιώς για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) σε μονοψήφιο ποσοστό επί των συνολικών χορηγήσεων μέσα στους επόμενους μήνες δείχνει πλέον απόλυτα εφικτός, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε χαμηλότερες προβλέψεις και άρα ενίσχυση της κερδοφορίας.

Χθες βράδυ η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε ανακοίνωσε ότι υπέγραψε οριστικές συμφωνίες με τις Intrum AB (publ) και Serengeti Asset Management LP για την πώληση ποσοστού σαράντα εννιά τοις εκατό (49%) και δύο τοις εκατό (2%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και junior notes) αντίστοιχα, της τιτλοποίησης Sunrise II.

Το χαρτοφυλάκιο Sunrise II περιλαμβάνει περίπου 47 χιλιάδες δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 2,7 δισ. ευρώ, με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η αποτίμηση της Συναλλαγής, που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και τα έσοδα της πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχεί σε 47,4% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Μονοψήφιος δείκτης κόκκινων δανείων αρχές του 2022

Η Συναλλαγή είναι μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου Sunrise της Πειραιώς, που ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021 και ακολουθεί την επιτυχημένη ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Sunrise I ύψους €7,2 δισ.. Αναδεικνύει, σημειώνει η ανακοίνωση, την ταχύτατη πρόοδο που έχει σημειώσει η Πειραιώς στην υλοποίηση του πλάνου μείωσης των NPE κατά περίπου €19 δισ., ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE έως τις αρχές του 2022.

Στις 5 Αυγούστου 2021, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση για ένταξη των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του Sunrise II στο Ελληνικό Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων. Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €1,2 δισ.

Η Συναλλαγή θα ταξινομηθεί ως ‘διακρατούμενη προς πώληση’ στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, με αποτέλεσμα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς να μειωθεί σε περίπου 17% βάσει στοιχείων 2ου τριμήνου 2021, από 45% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 23% στις 30 Ιουνίου 2021. Υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, η Πειραιώς αναμένει να αποαναγνωρισθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τιτλοποίησης Sunrise II από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής της θέσης εντός του 4ου τριμήνου 2021.

Η κεφαλαιακή επίπτωση

Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της 30 Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα και την αντίστοιχη ελάφρυνση στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό.

H Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise II, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στο σύνολό τους.

Η Συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Alantra CPAI Limited ενεργούν ως διοργανωτές και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς στη Συναλλαγή. Οι δικηγορικές εταιρείες Paul Hastings (Europe) LLP και Μωράτης-Πασσάς ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς και των διοργανωτών στη Συναλλαγή.

Τα επόμενα βήματα

Ταυτόχρονα, ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση με την Bain, για πώληση χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενες συμβάσεις leasing (project Sunshine), μικτής λογιστικής αξίας 0,53 δισ. ευρώ. Το τίμημα, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται στην περιοχή των 150 εκατ. ευρώ.

Η υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών για Sunrise II και Sunshine θα μειώσει το NPE ratio, σε pro forma βάση, στο 16%, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση μη εξυπηρετούμενων ναυτιλιακών ανοιγμάτων (project Dory), αναθεωρημένης περιμέτρου πέριξ του 0,5 δισ. ευρώ. Τέσσερις επενδυτές έχουν περάσει στη β' φάση του διαγωνισμού. Στελέχη της τράπεζας εκτιμούν ότι η δεσμευτική συμφωνία για το Dory θα υπογραφεί έως το τέλος του έτους.

Αυτό που δεν έχει ακόμη αποφασισθεί είναι, αν η τελευταία τιτλοποίηση (Sunrise III), η οποία περιλαμβάνει δάνεια της πανδημίας, ύψους 0,8 με 1 δισ. ευρώ, θα «τρέξει» πριν κλείσει η χρονιά ή τους πρώτους μήνες του 2022. Με την ολοκλήρωσή της, σε συνδυασμό με τις πωλήσεις μεμονωμένων εταιρικών δανείων και την ομαλή εξυπηρέτηση της συντριπτικής πλειονότητας των δανείων που εξήλθαν από moratoria, το NPE ratio θα υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό.

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη εκτίμηση της διοίκησης της Πειραιώς δίνει ως χρόνο ολοκλήρωσης των κινήσεων εξυγίανσης του ισολογισμού το α' τρίμηνο του 2022. Η Πειραιώς ολοκλήρωσε ήδη τρεις τιτλοποιήσεις (Phoenix, Vega, Sunrise I), αποαναγνωρίζοντας μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αθροιστικής μικτής λογιστικής αξίας 14 δισ. ευρώ και θα υπογράψει δεσμευτικές συμβάσεις, το επόμενο διάστημα, για δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 3,1 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες, Τράπεζα Πειραιώς
SHARE:

24Media Network