Τράπεζα Πειραιώς: Πρόγραμμα εθελούσιας με αποζημίωση ως 180.000 ευρώ – Έως 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Τράπεζα Πειραιώς: Πρόγραμμα εθελούσιας με αποζημίωση ως 180.000 ευρώ – Έως 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις
Τράπεζα Πειραιώς Eurokinissi

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν και σε ποιες περιοχές και ρόλους δίνεται έξτρα μπόνους για την αποχώρηση. Κίνητρο για να γίνουν γρήγορα οι αιτήσεις.

Κίνητρο σε εργαζόμενους που επιθυμούν να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές να αποχωρήσουν οικειοθελώς, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του νέου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης δίνει η Τράπεζα Πειραιώς.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού οικονομικού οφέλους για τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια, καθώς και τις  επιχειρησιακές ανάγκες της Τράπεζας, σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο που υλοποιεί.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει εφάπαξ ποσό που ισοδυναμεί με έναν αριθμό μικτών μισθών, ο οποίος προσδιορίζεται με κριτήρια, όπως η ηλικία, το εύρος χρόνου υπηρεσίας, η μονάδα, ο ρόλος καθώς και η γεωγραφική περιοχή απασχόλησης.  Επίσης, πριμοδοτούνται οι αιτήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 11/11/20.

 Για όσους εργαζόμενους επιθυμούν να διερευνήσουν διαφορετικές επιλογές επαγγελματικής συνέχειας, η Τράπεζα, σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, σχεδίασε προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τη σύσταση νέας επιχείρησης ενώ θα ανακοινώσει το  πρόγραμμα ‘Window to Market’ με στόχο να φέρει σε απευθείας επαφή τους εργαζόμενους με εταιρείες που αναζητούν στελεχιακό δυναμικό. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος ‘Brokerage’, παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας με εναλλακτικά δίκτυα τρίτων για την προώθηση προϊόντων της Τράπεζας.

Για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, η κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω του ιατροφαρμακευτικού προγράμματος της Τράπεζας  καθώς και η αξιοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών των Προγραμμάτων EAPs (Employee Assistance Programs),διατηρούνται για τα επόμενα 5 έτη.

Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης έχει ισχύ από σήμερα Παρασκευή 30/10/2020, έως και την Τετάρτη 18/11/2020.

Οι όροι του προγράμματος έχουν ως εξής:

1. Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020.

2. Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή με σχέση έμμισθης εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 3ετή συνεχόμενη προϋπηρεσία στον Όμιλο την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαιρούνται ρητώς οι εργαζόμενοι που κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης:

 1. Έχουν επίπεδο ευθύνης Executive General Manager ή General Manager
 2. Έχουν ρόλο Συμβούλου Διοίκησης
 3. Απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
 4. Ανήκουν στο δανειζόμενο προσωπικό από την Piraeus Direct Services
 5. Απασχολούνται στις παρακάτω Μονάδες Διοίκησης:
 • Group Risk
 • Large Corporate, Structured & Shipping Finance, Investment Banking, Wholesale Products
 • Digital Banking
 • Customer Value Management
 • Group Planning, Investor Relations
 • Transformation & Business Strategy Unit
 • Έχουν τους παρακάτω ρόλους:
 • Personal Banking Officer
 • Small Business & Professional Officer
 • Απασχολούνται στα παρακάτω Καταστήματα των ακόλουθων Περιφερειακών Διευθύνσεων:
 • 4η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής : Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Ύδρας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Νήσων Αιγαίου: Αμοργού, Θήρας, Σαντορίνης, Ικαρίας, Καλυμνίων, Καρπάθου, Κέας, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Σίφνου, Σύρου – Ερμούπολης, Τήνου
 • Απασχολούνται στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ

Επιπρόσθετα, ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που έχουν προβεί σε πράξεις, παραλείψεις ή έχουν επιδείξει εν γένει συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας / σχέσης έμμισθης εντολής.

Οι όροι της παρούσας δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία θα εξετάσει κάθε αίτηση. Παραμένει στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να την αποδεχθεί ή όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, καθώς επίσης και να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή για τη λύση της εργασιακής σχέσης και σύμβασης / σχέσης έμμισθης εντολής, που συμφωνείται, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις υπηρεσιακές – οργανωτικές της ανάγκες.

3. Αποζημίωση

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να αποχωρήσει άμεσα και να λάβει εφάπαξ αποζημίωση, η οποία θα προκύπτει από τα παρακάτω:

Α. Κριτήρια

I. Ηλικία και Προϋπηρεσία

Στους Πίνακες 1 και 2, που ακολουθούν, εμφανίζεται ο αριθμός των μικτών μισθών (με βάση υπολογισμού το μικτό μηνιαίο μισθό Σεπτεμβρίου 2020), που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος σύμφωνα με το εύρος ηλικίας (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020) και το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης ανά εύρος προϋπηρεσίας στον Όμιλο (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη προϋπηρεσίας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020).

II. Μονάδα

Προβλέπεται προσαύξηση 20% επί του μικτού ποσού αποζημίωσης, που προκύπτει από το κριτήριο (Ι) για τους εργαζόμενους, που κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης απασχολούνται στις παρακάτω Μονάδες:

 • Δίκτυο Καταστημάτων
 • Funds Transfer & Central Operations (Κίνηση Κεφαλαίων & Κεντρικές Εργασίες)
 • Loans Administration (Διαχείριση Πιστοδοτήσεων)
 • Διοικητική Μέριμνα
 • Ασφάλεια

III. Επικείμενη Παύση Λειτουργίας Καταστήματος

Στην περίπτωση εργαζόμενων, που απασχολούνται σε Κατάστημα, για το οποίο έχει ανακοινωθεί η παύση λειτουργίας του, το μικτό ποσό αποζημίωσης, βάσει των κριτηρίων (Ι) και (ΙΙ) προσαυξάνεται κατά δύο (2) μικτούς μηνιαίους μισθούς.

IV. Γεωγραφική Κατανομή Καταστήματος

Προβλέπεται προσαύξηση δύο (2) μικτών μηνιαίων μισθών 1 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (ΙΙΙ) για τους εργαζόμενους, που κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης απασχολούνται στα Καταστήματα των παρακάτω Νομών:

 • Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Νομός: Καβάλας (μόνο τα Καταστήματα στην πόλη της Καβάλας)
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας – Ιωαννίνων: Νομοί: Γρεβενών, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας, Φλώρινας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας: Νομοί: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Κέρκυρας,
 • Πρέβεζας (μόνο το Κατάστημα στην πόλη της Πρέβεζας)
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας: Νομοί: Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας: Νομοί: Κιλκίς, Πιερίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου: Νομοί: Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας: Νομοί: Βοιωτίας, Φθιώτιδας

V. Ρόλος

Προβλέπεται προσαύξηση ενός (1) μικτού μηνιαίου μισθού στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (IV) για τους εργαζόμενους που κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης έχουν το ρόλο Deputy Retail Branch Manager.

VI. Τέκνα

Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα προβλέπεται προσαύξηση ενός (1) μικτού μηνιαίου μισθού 2 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (V), για κάθε ανήλικο τέκνο (εφόσον το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει τα 18 έτη κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020).

VII. Πλασματικά Έτη Κοινωνικής Ασφάλισης

Για τους εργαζόμενους στο ηλικιακό εύρος 56 έτη & άνω προβλέπεται προσαύξηση στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (VI), από την πληρωμή των πλασματικών ετών για διάστημα έως τρία (3) έτη και μέχρι το ποσό των € 15.000.

Β. Φόρος

Στο ποσό που θα προκύπτει από το συνυπολογισμό των κριτηρίων (I) έως και (VII) θα προστίθεται ο φόρος που αναλογεί και το τελικό άθροισμα θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης του Προγράμματος. Συνεπώς, στο συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης θα υπολογίζεται ο φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

Γ. Πριμοδότηση Υποβολής Αιτήσεων 1ης Περιόδου

Οι εργαζόμενοι που θα αιτηθούν ένταξη στο Πρόγραμμα έως και την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020, θα λάβουν το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των σημείων Α και Β προσαυξημένο κατά 5%.

Δ. Καταβολή & Όρια Ποσού Αποζημίωσης

Η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με την αποχώρηση του εργαζόμενου και κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (άθροισμα σημείων Α,Β,Γ) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των € 20.000 και να ξεπερνά το ποσό των €180.000.

4. Πρόσθετες Παροχές

I. Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης

Σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, έχουν σχεδιαστεί προγράμματα “Outplacement Programs” τα οποία θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν σε διάφορες εναλλακτικές λύσεις επαγγελματικής συνέχειας. Οι δυνατότητες που προσφέρονται αφορούν:

Στην εργασιακή αποκατάσταση του συμμετέχοντα, με αξιοποίηση ευκαιριών που υπάρχουν στην αγορά εργασίας

Στην συμβουλευτική επιχειρηματικότητας με καθοδήγηση και υποστήριξη για τη σύσταση νέας επιχείρησης

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος “Brokerage”, δίνεται η ευκαιρία στους εργαζόμενους που έχουν αποχωρήσει με το Πρόγραμμα, να συνεχίσουν την επαφή τους με την Τράπεζα, μέσω εναλλακτικών δικτύων τρίτων. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα πρωτοπορεί με μία νέα πρωτοβουλία, το “Window to Market”, με στόχο να φέρει σε απευθείας επαφή τους εργαζόμενους με εταιρείες που αναζητούν στελεχιακό δυναμικό. Το “Window to Market” θα διεξαχθεί μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και περιλαμβάνει:

Παρουσιάσεις εταιρειών που συμμετέχουν και των δυνατοτήτων απασχόλησης που προφέρουν, άμεσα ή στο επόμενο διάστημα, καθώς και το προφίλ υποψηφίων που αναζητούν

Έως 20 συναντήσεις γνωριμίας με εκπρόσωπο της κάθε εταιρείας που συμμετέχει. Οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται θα έχουν τη δυνατότητα να στείλουν το βιογραφικό τους και να κλείσουν θέση για μία προσωπική συνέντευξη (θα τηρείται σειρά προτεραιότητας, first come, first served)

Παρουσιάσεις του “Brokerage” και των “Outplacement Programs”

II. Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Θα εξακολουθήσει να παρέχεται για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης ιατροφαρμακευτική κάλυψη (Νοσοκομειακή / Εξωνοσοκομειακή) για τους εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα μέλη τους, με τους υφιστάμενους κατά την ημερομηνία αποχώρησης όρους του ιατροφαρμακευτικού προγράμματος και όπως οι όροι αυτοί θα ισχύουν κάθε φορά για το εν ενεργεία προσωπικό, εντός της ανωτέρω πενταετίας.

III. Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, που τυχόν έχουν λάβει οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα εργαζόμενοι, με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του δανείου ή της πίστωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τους οικειοθελώς αποχωρούντες θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε γενικές ρυθμίσεις, που θα ισχύουν για το εν ενεργεία προσωπικό, για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων.

Για τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας προβλέπεται διατήρηση για ένα (1) έτος, από τη λύση της εργασιακής σχέσης / σχέσης έμμισθης εντολής, των προνομιακών επιτοκίων και των λοιπών προνομιακών όρων προσωπικού.

Τα δάνεια προκαταβολής μισθών που έχουν ενδεχομένως λάβει οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθεί κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας.

Σε περιπτώσεις υφιστάμενων καθυστερήσεων σε δανειακές υποχρεώσεις, θα πρέπει να εξοφληθούν οι οφειλόμενες και απαιτητές ληξιπρόθεσμες οφειλές, πριν την καταβολή της αποζημίωσης, που θα καταβληθεί με τη λύση της σύμβασης, ή να συμψηφιστούν με αυτή.

IV. Προγράμματα Υποστήριξης EAPs

Δυνατότητα αξιοποίησης, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών των προγραμμάτων υποστήριξης (ΕΑΡs) παρέχεται στο συμμετέχοντα και στα μέλη της οικογένειάς του. Οι υπηρεσίες αφορούν σε 24/7 Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης και 5 ετήσιες συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης με εξειδικευμένους συμβούλους, βάσει του θέματος που απασχολεί τον ωφελούμενο ή το μέλος της οικογένειάς του. Οι υπηρεσίες των Προγραμμάτων Υποστήριξης διέπονται από πλήρη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

5. Προαιρετική Συμμετοχή

Η συμμετοχή των εργαζομένων στο παρόν Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι προαιρετική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή της σχετικής αίτησης.

6. Συμφωνία Λύσης Σύμβασης

Αν ο εργαζόμενος υποβάλει αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης, και η αίτησή του γίνει δεκτή από την Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος και η Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρεία θα συμφωνήσουν από κοινού να λύσουν τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση / σχέση έμμισθης εντολής και θα υπογράψουν το οικείο έγγραφο Λύσης Σύμβασης Εργασίας και Συμβιβασμού. Η ανωτέρω συμφωνία λύσης της εργασιακής σύμβασης / σχέσης έμμισθης εντολής , θα κοινοποιηθεί άμεσα στον ΟΑΕΔ (ή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο κατά περίπτωση) με έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης ή άλλο σχετικό κατά περίπτωση έγγραφο που θα υποβάλει κάθε εργαζόμενος.

7. Ημερομηνία Αποχώρησης

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα ή η Θυγατρική αυτής Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει / μεταθέσει αυτή την ημερομηνία για κάποιον εργαζόμενο, εάν αυτό υπαγορεύεται από τις λειτουργικές της ανάγκες.

8. Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων

Η αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, η οποία μετά την υποβολή της δεν είναι δεκτική ανακλήσεως, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Αιτήσεις με όρους, αιρέσεις και επιφυλάξεις δεν θα γίνονται αποδεκτές και θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθείσες.

Κάθε ποσό που θα καταβληθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα, περιλαμβάνει και εξοφλεί κάθε απαίτηση ή αξίωση του εργαζομένου κατά της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρείας, οιασδήποτε φύσης ή / και αιτίας (εξαιρουμένου του ποσού, που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση της τρέχουσας μισθοδοσίας). Όσοι εργαζόμενοι έχουν ασκήσει αγωγή από οποιαδήποτε αιτία κατά της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρείας θα πρέπει να δηλώσουν ότι με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα δεν διατηρούν πλέον οποιαδήποτε αξίωση κατά της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρείας, δυνάμενη να αντιταχθεί σε συμψηφισμό έναντι αυτής, ή να αποτελέσει αντικείμενο αγωγής, και να δηλώσουν ότι παραιτούνται από τυχόν εκκρεμή αγωγή κατ’ αυτής και το αντίστοιχο δικαίωμα.

Διευκρινίζεται ότι, κάθε παροχή που καταβάλλεται στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι μικτή και δύναται να υπόκειται σε όλες τις νόμιμες, φορολογικές ή άλλες κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής.

Στις συμφωνίες που θα υπογραφούν και θα αφορούν τη συμμετοχή στο παραπάνω Πρόγραμμα, ο εργαζόμενος θα δηλώνει την αποδοχή των όρων του Προγράμματος και την έλλειψη οποιασδήποτε αξιώσεώς του κατά της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρείας.

9. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Οι αιτήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης γίνονται μέσω του συστήματος HRMS και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον Δικαιούχο, από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020. Μετά την ημερομηνία αυτή, δε θα γίνει δεκτή η υποβολή περαιτέρω αιτήσεων. Η υποβολή και ο χρόνος υποβολής της αίτησης θα αποδεικνύονται με την επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής αίτησης και της αναγραφόμενης ημερομηνίας, που θα εμφανίζεται στο σύστημα με την υποβολή αυτής, όπως επίσης και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος παραλαβής της, το οποίο θα αποστέλλεται από το Group Human Resources στο υπηρεσιακό email του αιτούντα, ρητά αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Μόνον σε ειδικές περιπτώσεις εργαζομένων, που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα HRMS, οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email:[email protected]. Όλες οι πρωτότυπες αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει στη συνέχεια να αποστέλλονται με εσωτερική αλληλογραφία υπόψη Group Human Resources (κωδικός 2969), με την ένδειξη Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στη διεύθυνση Αμερικής 4, 10564 Αθήνα, 2ος όροφος.

Οι Επικεφαλής των Μονάδων / Καταστημάτων / Θυγατρικών Εταιρειών οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα τους εργαζόμενους που απουσιάζουν με άδεια / ασθένεια για τους όρους του παρόντος Προγράμματος.

Η Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εξετάσει κάθε αίτηση και να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, σύμφωνα με την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.

Για τυχόν ερωτήσεις, οι εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Group Human Resources στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην Ομάδα Επικοινωνίας. Επίσης, μπορούν να ανατρέξουν στις Συχνές Ερωτήσεις.

10. Δικαιώματα και Επιφυλάξεις της Τράπεζας

Το παρόν Πρόγραμμα λήγει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020. Η Τράπεζα δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει μονομερώς την παραπάνω προθεσμία.

Το Πρόγραμμα δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Τράπεζα ιδίως για επανάληψή του στο μέλλον, ούτε για παράτασή του πέραν από την παραπάνω αναφερθείσα ημερομηνία, ούτε για καταβολή ενός ή περισσοτέρων από τα ως άνω αναφερθέντα ποσά και παροχές προς εργαζομένους. Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή της αιτήσεως του απασχολούμενου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρείας. Η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία θα προχωρά στην εξέταση των αιτημάτων συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα όσων εργαζομένων αιτηθούν εμπρόθεσμα να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και αποδεχτούν ανεπιφύλακτα όλους τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος. Προς αποφυγή κάθε παρανόησης, ειδικώς διευκρινίζεται ότι αν, για οποιονδήποτε λόγο ή / και αιτία (συμπεριλαμβανομένης και της επίκλησης οιασδήποτε ιδιότητας, προσόντος, περίπτωσης, άποψης κ.λπ.), η Τράπεζα (ή η αντίστοιχη εργοδότρια Θυγατρική Εταιρεία) δεν αποδεχθεί την αίτηση του απασχολούμενου ή και, μετά την τυχόν αποδοχή της αίτησης εκ μέρους της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρείας, ο απασχολούμενος δεν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα όλους τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος ή δεν δεχθεί να υπογράψει τα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα συμβατικά κείμενα χωρίς επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις, τότε δεν θα δικαιούται οποιοδήποτε ποσό ή παροχή του προγράμματος, ούτε συνολικό, ούτε επιμέρους.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή του ακόλουθου όρου :

Εργαζόμενος που συμμετάσχει στο Παρόν Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης και μετά τη λύση της σχέσης απασχόλησης και τη λήψη της προβλεπόμενης αποζημίωσης του Προγράμματος: (α) είτε απασχοληθεί με οποιοδήποτε τρόπο εντός του επόμενου έτους από την ημερομηνία λύσης της σχέσης, στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Intrum Hellas (β) είτε προσληφθεί εντός του επομένου έτους από την ημερομηνία λύσης της σχέσης, από ανταγωνίστρια συστημική Τράπεζα στην Ελλάδα, θα υποχρεούται σε πρώτη ζήτηση της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρείας να επιστρέψει άμεσα κάθε ποσό αποζημίωσης που θα λάβει υπό τους όρους του παρόντος Προγράμματος εντόκως από την ημερομηνία είσπραξης του ποσού αυτού.

Ακόμα κι αν η Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρεία αποδεχθεί την πρόταση κάποιου εργαζομένου, και στο μεσοδιάστημα, μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση λύσης της εργασιακής σχέσης και συμβιβασμού, συντρέξει σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή έμμισθης εντολής (συμπεριλαμβανομένων των οικονομοτεχνικών λόγων), η Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας και να υπαναχωρήσει από την αποδοχή της αίτησης του απασχολούμενου, οπότε ο απασχολούμενος δε θα δικαιούται να λάβει την αποζημίωση του Προγράμματος. Ακόμη και μετά τη λύση της εργασιακής σχέσης και την υπογραφή σύμβασης λύσης της εργασιακής σχέσης και συμβιβασμού, αν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων οποιαδήποτε δόλια, άδικη ή/και ποινικά κολάσιμη πράξη του εργαζομένου εναντίον της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρείας, η τελευταία επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να αναζητήσει ως αδικαιολογήτως καταβληθέν, κάθε ποσό που τυχόν λάβει ο εργαζόμενος λόγω συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα