Τράπεζες: Εντός του 2021 η εκδίκαση των 70.000 αιτημάτων για το Νόμο Κατσέλη

Τράπεζες:  Εντός του 2021 η εκδίκαση των 70.000 αιτημάτων για το Νόμο Κατσέλη
Χρήματα Shutterstock

Έρχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα καταστήσει εφικτό τον επαναπροσδιορισμό όλων των δικασίμων για τις εκκρεμούσες αιτήσεις του Νόμου Κατσέλη εντός του 2021.

Στην εκπόνηση ενός σχεδίου που θα έχει στόχο την επίσπευση των δικασίμων για τις εκκρεμούσες αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς η κυβέρνηση και το οποίο εντάσσεται στην γενικότερη αναμόρφωση του προωθούμενου Πτωχευτικού Κώδικα.

Όπως επισημαίνουν στο news247.gr τραπεζικά στελέχη με γνώστη του συγκεκριμένου σχεδίου, η βασική αρχή του προγράμματος είναι ο υποχρεωτικός επαναπροσδιορισμός όλων των δικασίμων εντός του 2021 μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σημειώνεται ότι ο Νόμος Κατσέλη για τα φυσικά πρόσωπα ο οποίος βρίσκεται σήμερα σε ισχύ οδήγησε στην υποβολή πολλών αιτήσεων οι οποίες ακόμη και σήμερα εκκρεμούν ως προς την δικαστική ακρόαση και οι δικάσιμοι φθάνουν μέχρι το 2032.

Με βάση τα στοιχεία του Τειρεσία από τις συστημικές τράπεζες περισσότερο από το 48% των εκκρεμούντων αιτήσεων για τελική εκδίκαση έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο 2022-2032.

Συνολικά εκκρεμούν περισσότερες από 70.000 αιτήσεις με μέσο δάνειο ανά αίτηση 150.000

Τα βασικά σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την επιτάχυνση της διαδικασίας και του φόρτου των αιτήσεων που εκκρεμούν είναι τα εξής:

– Αναπρογραμματισμός όλων των ημερομηνιών εκδίκασης εντός του 2021 και αποφυγή αναβολής της δίκης .

-Μείωση του χρόνου όλων των νομικών διαδικασιών μέσω βελτίωσης της διαδικασίας και χρήσης της τεχνολογίας.

-Αυτοματοποιημένη συλλογή και διασταύρωση φορολογικών στοιχείων με τα τραπεζικά στοιχεία με άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.

Σημειώνεται ότι η αποτυχία επικαιροποίησης της αίτησης στην πλατφόρμα θεωρείται ως απόσυρση από την αρχική αίτηση καθώς και από όλες τις ενδιάμεσες δικαστικές αποφάσεις.

Το τρέχον σχέδιο για το νέο νόμο είναι κατ’ αρχήν συνεπές με τις απόψεις των τραπεζών και των servicers όσον αφορά τα διάφορα ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη και την επίσπευση της δικαστικής διαδικασίας. Ωστόσο η επιτυχία του νέου νόμου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το πως θα ανταποκριθεί το δικαστικό σύστημα και πως θα προσαρμοστεί σε αυτό.

Οι τράπεζες και οι servicers έχουν διαμηνύσει στο οικονομικό επιτελείο δεσμεύονται να συμβάλλουν στην επιτυχία της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας και έχουν καθιερώσει ένα team νομικών ειδικών απο νομικούς και ειδικούς για να βοηθήσουν αυτήν την πρωτοβουλία. Μάλιστα έχουν δεσμευτεί ότι θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας που θα ενισχύσει τη δικαστική διαδικασία.

Η νέα Ε-platforma

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα θα έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

  • Εκκίνηση από την αίτηση και τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου:

Όλοι οι δανειολήπτες που έχουν υποβάλει αίτηση του νόμου Κατσέλη και των οποίων η δικάσιμος είναι πέραν της 15ης Ιουνίου 2021, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας στην οποία θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο της αίτησης.

  • Αυτόματη συλλογή πρόσφατων φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων:

Υποχρεωτική άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου για τον αιτούντα και την οικογενειά του

  • Επικαιροποιημένη νέα ημερομηνία εκδίκασης εντός του 2021 και ηλεκτρονική ειδοποίηση των εμπλεκόμενων μερών:

Ανάλυση των στοιχείων και των εξόδων διαβίωσης.

  • Διαδικασίες τελικής εκδίκασης e-Δίκη:

Επιτάχυνση της διαδικασίας μέσω της παροχής των εγγράφων και των πληροφοριών που περιέχει το ηλεκτρονικό αρχείο του δανειολήπτη. Η εκδίκαση θα γίνεται με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου καθώς και των νομικών εγγράφων και όχι μέσω προσωπικής ακρόασης.

  • Τελική δικαστική απόφαση:

Ενημέρωση για την απόφαση μέσω πλατφόρμας και καταγραφή της τελικής απόφασης σε δομημένη και σε φόρμα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες (ύψος αναδιάρθρωσης, διάρκεια κλπ) προκειμένου να μειωθούν τα λειτουργικά κόστη που προκύπτουν για τους εμπλεκόμενους πιστωτές.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα