Τράπεζες: Κλειδώνει η χρηματοδότηση των πρώτων έργων του Ταμείου Ανάπτυξης

Τράπεζες: Κλειδώνει η χρηματοδότηση των πρώτων έργων του Ταμείου Ανάπτυξης
Bank sign on a modern glass building. 3D render illustration. istock

Η χθεσινή έγκριση της Κομισιόν για την πρώτη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης προς την Ελλάδα ανάβει το πράσινο φως για τις πρώτες χρηματοδοτήσεις επενδυτικών έργων. Ψηφιακές, πράσινες και τουριστικές οι πρώτες επενδύσεις.

Με ικανοποίηση υποδέχθηκαν οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών την χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανάψει το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της πρώτης δόσης κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα.

Όπως είναι ήδη γνωστό η Κομισιόν ολοκλήρωσε την προκαταρκτική αξιολόγηση των προαπαιτούμενων και μετά από μια διαδικασία εγκρίσεων από την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή καθώς και την έκφραση γνώμης από τα κράτη -μέλη, η οποία εκτιμάται πως θα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες, αναμένεται η αποδέσμευση της πρώτης δόσης ύψους 3,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,72 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις και 1,85 δισ. ευρώ δάνεια.

Το επόμενο αίτημα εκταμίευσης κεφαλαίων συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ αναμένεται στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους, για να ακολουθήσει ένα ακόμα αίτημα στο τέλος του 2022, ανεβάζοντας τις συνολικές ετήσιες εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στο 3% του ΑΕΠ.

Έμπειρος τραπεζίτης τόνισε χθες στο news247.gr ότι «έχοντας την θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Κομισιόν στα χέρια μας, μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για την εκταμίευση, εντός Απριλίου, της πρώτης δόσης του “Ελλάδα 2.0″, ύψους 3,6 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες εργάζονται εντατικά τους τελευταίους μήνες για να ανταποκριθούν επιτυχώς στην μεγάλη αυτή πρόκληση για την ελληνική οικονομία και ήδη αναμένουμε τις πρώτες αιτήσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης». Όπως εξηγεί ή ίδια πηγή πρόκειται για έργα που αφορούν στους τομείς της ψηφιοποίησης, της πράσινης μετάβασης και του Τουρισμού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πρώτες δανειοδοτήσεις θα αφορούν ένα μεγάλο ψηφιακό έργο καθώς και τρία – τέσσερα έργα πράσινης αναβάθμισης και τουρισμού με χαρακτηριστικά έντονης εξωστρέφειας.

Εκταμίευση σε 3 μήνες

Όπως εκτιμούν αρμόδια στελέχη τραπεζών, από τη στιγμή που η τράπεζα θα λάβει το αίτημα για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού έργου μέχρι την εκταμίευση του δανείου, θα απαιτηθεί διάστημα από 6 εβδομάδες μέχρι 3 μήνες (αναλόγως της γνώσης της εταιρείας που έχει η τράπεζα, του κλάδου και του επενδυτικού πλάνου, την πολυπλοκότητα του δανείου και τον σχολιασμό των συμβάσεων). Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες που συγχρηματοδοτούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ορίζονται στους πέντε πυλώνες του δανειακού σκέλους του «Ελλάδα 2.0», όπως επίσης και τα κριτήρια ανά πυλώνα. Ειδικότερα:

Πράσινη μετάβαση

Ο προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, πρέπει να διαμορφώνεται τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη

Πρέπει να καλύπτεται η επιλεξιμότητα ενός τουλάχιστον από τους δείκτες καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην Υπουργική Απόφαση. Ταυτόχρονα, ο ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων σε αυτό το «τρίπτυχο», πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

Αφορά σε υφιστάμενη ή νέα συνεργασία ή στη δημιουργία νέου σχήματος, το οποίο θα προκύψει από εξαγορά/συγχώνευση. Στις υφιστάμενες και στις νέες συνεργασίες τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου αφορούν στις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας. Στις περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων, σε επίπεδο ομίλου, που μετέχουν στη συγχώνευση ή εξαγορά κατά τα τρία προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος, κατά τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου, σε επίπεδο ομίλου, με το μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων, σε επίπεδο ομίλου, που μετέχουν στην εξαγορά ή συγχώνευση κατά την ίδια περίοδο.

Εξωστρέφεια

Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με την ύπαρξη, εναλλακτικά:

α) Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή, τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας του επενδυτή, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών, το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.

β) Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου, τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας).

Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες.

Όσον αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται όσες πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και αφορούν στα παρακάτω:

α. Γήπεδα αγορά, γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), διαμόρφωση γηπέδων.

β. Κτίρια αγορά/κατασκευή, κτίρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

γ. Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

δ. Μεταφορικά μέσα αγορά, μεταφορικά μέσα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

ε. Άυλα αγορά/κατασκευή, άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές).

στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο.

ζ. Μετακινήσεις/εξοδολόγια.

η. Υπηρεσίες τρίτων.

θ. Αναλώσιμα.

ι. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.).

ια. Κόστος κεφαλαίων.

ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.).

ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (marketing).

Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη, εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες θα μπορούν να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα