Τράπεζες: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τα δάνεια με εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας

Τράπεζες: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τα δάνεια με εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας
Υποκατάστημα τράπεζας Eurokinissi

Ποιοι και πώς θα λάβουν δάνεια με εγγύηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Περί την 15η Ιουνίου αναμένεται οι τράπεζες να μπορούν να δεχτούν αιτήσεις ενδιαφερομένων. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις.

Με υπερεντατικούς ρυθμούς εργάζονται τις τελευταίες ημέρες τα τραπεζικά επιτελεία καθώς παράλληλα με την αξιολόγηση των δεκάδων χιλιάδων αιτημάτων που έχουν καταθέσει οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την χρηματοδότησή τους μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, προετοιμάζονται πυρετωδώς και για τη ναυαρχίδα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της κυβέρνησης, το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Χθες οι τράπεζες κατέθεσαν στην ΕΑΤ τους σχετικούς φακέλους με τους οποίους η κάθε μία αναλύει την πολιτική χρηματοδοτήσεων που σκοπεύει να ακολουθήσει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και το τελικό προϊόν που θα προσφέρει.

Η ΕΑΤ από την πλευρά της αφού κάνει τον έλεγχο των φακέλων, προκειμένου να εγκρίνει τη συμμετοχή των τραπεζών στο πρόγραμμα, θα συζητήσει μαζί τους όρους της σύμβασης π.χ πως θα καταβάλλεται η κρατική εγγύηση και αφού υπογραφούν οι συμβάσεις, οι τράπεζες θα μπορούν να δεχτούν αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Αρμόδια στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι οι τράπεζες θα είναι θέση να προωθήσουν τα δανειακά τους προγράμματα γύρω στις 15 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση στην προσπάθεια της να στηρίξει την οικονομία από τις συνέπειες της κρίσης του κορωνοϊού, προωθεί με ταχύτατους ρυθμούς και το Ταμείο Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ, ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο με τη μόχλευση αναμένεται να φτάσει τα 7 δισ. ευρώ για δάνεια προς όλο το φάσμα των επιχειρήσεων. Το Ταμείο εγγυάται το 80% του χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι των δανείων αυτών θα είναι μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, είτε ανήκουν σε αυτές που πλήττονται άμεσα από την τρέχουσα κρίση, είτε υφίστανται έμμεσα τις επιπτώσεις της.

Δικαιούχοι

Με το εγγυοδοτικό πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν από τις τράπεζες δάνειο για κεφάλαιο κίνησης. Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%. Η εγγύηση θα αφορά νέα δάνεια (όχι αναχρηματοδότηση υφιστάμενων) που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, με διάρκεια έως 5 έτη. Θα καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι χρηματοδότησης πρέπει να είναι πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επίσης δεν  εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Από την εγγυημένη δανειοδότηση θα εξαιρούνται οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

Θα εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ)  και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

 Τα επιτόκια των δανείων δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Στελέχη τραπεζών αναφέρουν ότι αυτά θα κινούνται σίγουρα κατά 0,50% – 0,70% χαμηλότερα από τα επιτόκια με τα οποία δανειοδοτούνται τώρα οι μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Σήμερα, το μεσοσταθμικό επιτόκιο δανεισμού των μεγάλων επιχειρήσεων κινείται λίγο κάτω του 4%, για τις μεσαίες κινείται στο 4,50% – 5% και για τις μικρές στο 6%.

Να σημειωθεί ότι αν και εντάσσεται στη δέσμη των χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, το πρόγραμμα των εγγυημένων δανείων από την ΕΑΤ δεν θέτει ως προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν εγγυημένο δάνειο, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Η εγγύηση

Όπως προαναφέρθηκε, η εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα καλύπτει το 80% του κάθε δανείου. Ωστόσο, υπάρχει όριο στο ύψος της ζημίας που θα μπορεί να αναλάβει η ΕΑΤ και αυτή ορίζεται μέχρι το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτήσει η κάθε τράπεζα και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν αποπληρώσει το δάνειο που έχει την κρατική εγγύηση, η τράπεζα, και όχι το Δημόσιο, θα μπορεί (και θα είναι επιφορτισμένη) να ασκήσει νομικές ενέργειες κατά της επιχείρησης για την είσπραξη της οφειλής. Η τράπεζα θα στρέφεται κατά της επιχείρησης για το σύνολο του ποσού, δηλαδή και για το 80% που θα έχει εισπράξει ως εγγύηση του δανείου από την ΕΑΤ η τράπεζα και την οποία θα πρέπει να επιστρέψει σε αυτήν.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα