Τράπεζες: Σε ποιους κλάδους καταγράφονται τα περισσότερα κόκκινα δάνεια

Χαρτονομίσματα του ευρώ
Χαρτονομίσματα του ευρώ EUROKINISSI

Εστίαση, Πληροφορική και Μέσα Ενημέρωσης είναι οι κλάδοι με τα περισσότερα κόκκινα δάνεια για το 2019 σύμφωνα με την ΤτΕ. Λιγότερες προβλέψεις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μ.ο.

Εστίαση, Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική και Μέσα Ενημέρωσης είναι οι κλάδοι που καταγράφονται τα περισσότερα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια για το 2019, σύμφωνα με τη Έκθεση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που εξέδωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ανήλθαν στο τέλος του 2019 σε 121,4 δισεκ. ευρώ, αποτελώντας περίπου το 62% της συνολικής χρηματοδότησης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων προς την οικονομία. Την ίδια στιγμή ο λόγος των ΜΕΔ στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο (32,2%) συνεχίζει να επηρεάζεται κυρίως από το υψηλό ποσοστό στην κατηγορία των μικρομεσαίων (43,7%) και των πολύ μικρών επιχειρήσεων (56,2%).

Αναφορικά με τη διάρθρωση των χρηματοδοτήσεων στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση αφορά εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου (19% των συνολικών χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις). Ο δείκτης ΜΕΔ για τον εν λόγω κλάδο κυμαίνεται σε επίπεδο υψηλότερο του μέσου όρου του αντίστοιχου δείκτη των επιχειρηματικών δανείων (44,7% έναντι 32,2%).

Οι πρωταθλητές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, πολύ υψηλά ποσοστά ΜΕΔ καταγράφονται στους κλάδους της εστίασης (58,8%), των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και ενημέρωσης (47,6%), των κατασκευών (42,3%), των αγροτικών δραστηριοτήτων (41,6%) και της μεταποίησης (33,8%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται ενδεικτικά στους κλάδους της ενέργειας (3,0%) και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (17,2%).

Μάλιστα οι αναλυτές της ΤτΕ επισημαίνουν ότι συνεχίζει να προβληματίζει το γεγονός ότι ο κλάδος του τουρισμού / καταλυμάτων παρουσιάζει υψηλό ποσοστό ΜΕΔ (27,6%), παρά τον εξωστρεφή χαρακτήρα, και τη διευρυνόμενη συμβολή του στο ΑΕΠ.

Μικρή υποχώρηση των κόκκινων δανείων το 2019

Κατά τη διάρκεια του 2019 βελτιώθηκε η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με την ΤτΕ η υποχώρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) συνεχίστηκε με αποτέλεσμα στο τέλος του έτους το συνολικό απόθεμα των ΜΕΔ να διαμορφωθεί σε 68,5 δισεκ. ευρώ, μειωμένο κατά 16,2% ή 13,3 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2018 (81,8 δισεκ. ευρώ) με στοιχεία εντός ισολογισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική μείωση των ΜΕΔ σε σχέση με το υψηλότερο σημείο τους, που καταγράφηκε το Μάρτιο του 2016, έφθασε το 36% ή 38,7 δισεκ. ευρώ.

Ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων στο τέλος του 2019 ανήλθε σε 40,6%, έναντι 45,4% στο τέλος του 2018. Η εν λόγω υποχώρηση οφείλεται κυρίως στη μείωση του αποθέματος των ΜΕΔ (- 16,2%), η οποία ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τη μείωση του συνόλου των τραπεζικών πιστώσεων κατά τη διάρκεια του έτους (-6,4%).

Εντούτοις, η σταδιακή μείωση των ΜΕΔ οφείλεται κυρίως σε μη οργανικές ενέργειες (διαγραφές ύψους 4,3 δισεκ. ευρώ και πωλήσεις ύψους 8,1 δισεκ. ευρώ, που σωρευτικά διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2019), ενώ συνεχίστηκε η καθαρή εισροή νέων ΜΕΔ, κυρίως λόγω αθέτησης υποχρεώσεων από πιστούχους με ρύθμιση οφειλής.

Λιγότερες προβλέψεις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μ.ο

Σύμφωνα με την ΤτΕ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ από προβλέψεις ανήλθε στο τέλος του 2019 σε 43,9% από 47,4% το 2018. Ειδικότερα, οι προβλέψεις που είχαν σωρευτικά σχηματίσει οι τράπεζες έως το τέλος του 2019 για την κάλυψη των ΜΕΔ ανέρχονται στο επίπεδο των 30,1 δισεκ. ευρώ έναντι 38,7 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2018. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις σημαντικές διαγραφές και πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους.

Συνολικά επισημαίνεται ότι το επίπεδο του δείκτη κάλυψης των ΜΕΔ από προβλέψεις υπολείπεται του μέσου όρου των ευρωπαϊκών ομίλων μεσαίου μεγέθους σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του δ΄ τριμήνου του 2019.

Το σύνολο των ρυθμισμένων (forborne) δανείων ανήλθε στο τέλος του 2019 σε 38,6 δισεκ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 22,9% των συνολικών δανείων έναντι 25,7% στο τέλος του 2018 (46,3 δισεκ. ευρώ). Εντούτοις, το 19,9% των ήδη ρυθμισμένων δανείων εμφανίζει καθυστέρηση άνω των 90 ήμερων, αμετάβλητο από το τέλος του 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κόκκινα Δάνεια, Τράπεζα της Ελλάδος
SHARE: