Τράπεζες: Στοχευόμενο πρόγραμμα ρευστότητας μόνο για μικρές επιχειρήσεις

Τράπεζα της Ελλάδος
Τράπεζα της Ελλάδος EUROKINISSI

Λύση στο πρόβλημα της ρευστότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων δρομολογούν τον Οκτώβριο οικονομικό επιτελείο και τράπεζες με την εφαρμογή νέου στοχευμένου προγράμματος

Ένα νέο πρόγραμμα δανείων με εγγύηση του Δημοσίου που θα απευθύνεται αποκλειστικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ετοιμάζεται να φέρει τον Οκτώβριο, σε συνεργασία με τις εμπορικές τράπεζες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Όπως παραδέχεται στο news247.gr έμπειρο τραπεζικό στέλεχος «τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν έχουν καλύψει επαρκώς τις ανάγκες ιδιαίτερα των πολύ μικρών επιχειρήσεων» και επιβεβαιώνει ότι το οικονομικό επιτελείο σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα και τις εμπορικές τράπεζες ετοιμάζονται να δώσουν λύση στο μείζον πρόβλημα ρευστότητας που καλούνται να διαχειριστούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις που ορίζονται με βάση τους κοινοτικούς κανόνες ως (πολύ μικρές) και είναι αυτές που απασχολούν λιγότερα από δέκα άτομα και έχουν κύκλο εργασιών και συνολικό ενεργητικό μικρότερο των 2 εκατ. ευρώ. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας, σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πρόκειται, κατά κανόνα, για επιχειρηματικές μονάδες οικογενειακού χαρακτήρα.

Το ποσό των δανείων που θα χορηγηθούν με τις κρατικές εγγυήσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχει προσδιορισθεί, αλλά εκτιμάται ότι θα πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον σε 500 εκατ. ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να καλύψει μια κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων και ένα σημαντικό κομμάτι των αναγκών. Το ύψος των δανείων που θα χορηγηθούν με το νέο πρόγραμμα αναμένεται ότι θα υπολογίζεται με βάση το μισθολογικό κόστος ή τον κύκλο εργασιών του 2019, όπως έγινε και με τα άλλα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τα οποία χορηγούν δάνεια ίσα με το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους ή το 25% του κύκλου εργασιών.

Σημείο κλειδί

Κομβικής σημασίας στο νέο πρόγραμμα είναι το γεγονός πως θα ξεπερνάει την βασική απαίτηση, που σχετίζεται και με κοινοτικούς κανονισμούς, να δίνονται εγγυημένα δάνεια μόνο στις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια δανειοδότησης που εφαρμόζουν οι τράπεζες. Ο σχετικός κανόνας, που ίσχυσε στα δάνεια με κρατική εγγύηση κατά 80%, προβλέπει ότι επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που «κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων».

Το αποτέλεσμα ήταν οι τράπεζες να θέτουν εκτός προγράμματος εγγυημένων δανείων τις περισσότερες πολύ μικρές επιχειρήσεις, λόγω της ασθενούς οικονομικής θέσης τους ή/και της αδιαφάνειας των οικονομικών τους στοιχείων.

Αυξημένες εγγυήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, για να ξεπερασθεί αυτό το πρόβλημα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα καταργηθούν εντελώς τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης, εξετάζεται η αύξηση των κρατικών εγγυήσεων προς τις τράπεζες. Βασικό χαρακτηριστικό του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος, ειδικότερα, θα είναι οι αυξημένες εγγυήσεις που θα προσφέρει το Δημόσιο, προκειμένου να «αμβλυνθούν»τα πιστοδοτικά κριτήρια που θέτουν οι τράπεζες αλλά και οι αυστηροί όροι του SSM (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ).

Με τις αυξημένες εγγυήσεις, το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπιστεί και έτσι θα έχουν την ευκαιρία να δανειοδοτηθούν μικρές επιχειρήσεις με αδύναμους ισολογισμούς, οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλη πίεση εξαιτίας της κρίσης. Σημειώνεται ότι με τις εγγυήσεις το ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή ο φορολογούμενος, θα κληθεί να καλύψει τυχόν απώλειες των τραπεζών από δάνεια που δεν θα αποπληρωθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εγγυήσεις για το πρόγραμμα δανείων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν είναι νέες, αλλά θα αφαιρεθούν από το «πακέτο» εγγυήσεων του νέου προγράμματος της Αναπτυξιακής Τράπεζας, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, το οποίο θα «μοιράσει» λιγότερα από τα 3,5 δισ. ευρώ που χορηγήθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο. Στο δεύτερο κύκλο των εγγυημένων δανείων τη «μερίδα του λέοντος» των χρηματοδοτήσεων θα πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τον πρώτο, όπου ποσοστό άνω του 50% των δανείων είχαν κατευθυνθεί σε μεγάλες επιχειρήσεις. Εκτιμάται ότι το 80% των πιστώσεων θα κατευθυνθούν αυτή την φορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Νέο κύμα ρευστότητας στις επιχειρήσεις

Όπως αναλύει στο news247.gr υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος «το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου είναι καθοριστικής σημασίας για την προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας από τις συνέπειες της πανδημίας, ιδιαίτερα μετά από μια καλοκαιρινή περίοδο όπου τα έσοδα από τον Τουρισμό ήταν τελικά δραματικά μειωμένα. Και αυτό καθώς τις επόμενες εβδομάδες η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα τρέξει το «νέο ΤΕΠΙΧ ΙΙ» ενώ άμεσα αναμένεται και η δεύτερη φάση του προγράμματος εγγυοδοσίας».

Σε ότι αφορά στο «νέο ΤΕΠΙΧ ΙΙ» πρόκειται για επέκταση του υφιστάμενο προγράμματος κατά 603 επιπλέον εκατ. ευρώ που ενέκρινε το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που είχε εκδηλωθεί. Έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός του ΤΕΠΙΧ ΙΙ από 400 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός θα ανέλθει πλέον στο 1,003 δις. ευρώ.

Η επέκταση του προγράμματος φέρνει όμως και αλλαγές στους όρους συμμετοχής Τραπεζών και Δημοσίου με σημαντικά μεγαλύτερη συμμετοχή από πλευράς του πιστωτικού συστήματος προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση ρευστότητας από πλευράς των επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρώτο μέρος του προγράμματος η συμμετοχή Τραπεζών – Δημοσίου ήταν σε αναλογία 60% - 40%, ενώ στην επέκταση οι τράπεζες θα συμμετέχουν συνεισφέροντας το 95% και η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα καλύψει το υπόλοιπο 5% για την επιδότηση των τόκων δύο ετών των δανείων που θα δοθούν.

Οι διοικήσεις των τεσσάρων συστιμικών τραπεζών οδηγήθηκαν στην απόφαση για κατακόρυφη αύξηση της συμμετοχής τους λόγω της έλλειψης περαιτέρω διαθέσιμων πόρων από πλευράς Δημοσίου προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση από πλευράς επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι τα εγκεκριμένα αιτήματα επιχειρήσεων για δανειοδότηση από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ανέρχονται σε 12.900, με το συνολικό αιτούμενο ποσό στα 1,8 δισ. ευρώ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE:

24Media Network