ΤτΕ: Διανέμει μέρισμα 0,6720 ευρώ ανά μετοχή

Τράπεζα της Ελλάδος
Τράπεζα της Ελλάδος EUROKINISSI

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 27 Μαρτίου 2020.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι η 87η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 20ή Μαρτίου 2020, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος 0,6720 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2019 επί του οποίου θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τον ν.4172/2013, άρθρο 64, παρ. 1, όπως ισχύει.

Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι διαμορφώνεται σε 0,6384 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 26η Μαρτίου 2020.

Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 27 Μαρτίου 2020 (record date), τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ.5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 2α Απριλίου 2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζες, Τράπεζα
SHARE: