ΤτΕ: Κατά 3,5 δισ. ευρώ αυξήθηκαν το δ’ τρίμηνο του ’19 τα δάνεια που ελέγχονται από Servicers

ΤτΕ: Κατά 3,5 δισ. ευρώ αυξήθηκαν το δ’ τρίμηνο του ’19 τα δάνεια που ελέγχονται από Servicers
Τράπεζα της Ελλάδος Eurokinisi

Η συνολική αξία των δανείων υπό διαχείριση από τις εταιρίες διαχείρισης αυξήθηκε το δ’ τρίμονο του 2019 κατά 3,432 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 23,537 δισ. ευρώ.

Αύξηση κατά σχεδόν 3,5 δις. ευρώ παρουσίασε το δ’ τρίμηνο του 2019 η ονομαστική αξία των δανείων κατοίκων εσωτερικού που διαχειρίζονται οι εγχώριες Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και τα οποία έχουν μεταβιβαστεί από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνολική αξία των δανείων υπό διαχείριση από τις ΕΔΑΔΠ αυξήθηκε κατά 3,432 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 23,537 δισ. ευρώ, έναντι 20,105 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2019.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 6.400 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τρίμηνου του 2019, από 5.408 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τρίμηνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 992 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 6.353 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τρίμηνου του 2019. Από τα δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 4.528 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των δανείων προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 48 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2019.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1.017 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 3.273 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2019.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρουσίασε αύξηση κατά 1.422 εκατ. ευρώ κατά το δ’ τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε σε 13.863 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 1.434 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 11.539 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 2.317 εκατ. ευρώ.


Ιούνιος

2019

Σεπτέμβριος 2019

Δεκέμβριος 2019

Ιδιωτικός Τομέας

18.138

20.105

23.537

Επιχειρήσεις

5.367

5.408

6.400

Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ)

5.320

5.361

6.353

εκ των οποίων μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

3.704

3.719

4.528

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

47

47

48

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

2.265

2.256

3.273

Ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

10.505

12.441

13.863

εκ των οποίων καταναλωτικά δάνεια

10.114

10.105

11.539

εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια

373

2.329

2.317

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα