Κάνε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα σου!

Κάνε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα σου!

Το MBA ήταν και είναι από τα πιο περιζήτητα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος των στελεχών παγκοσμίως.

Δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρεται και ως «η ναυαρχίδα» των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Από την άλλη μεριά, είναι και το μεταπτυχιακό που έχει δεχθεί τη μεγαλύτερη κριτική για τη σημασία του στην καριέρα και στην εξέλιξη ενός στελέχους επιχείρησης. Θεωρείται πως προσφέρει ειδική γνώση και προετοιμάζει μόνο διευθυντικά και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη, εστιάζοντας στην εξέλιξη και βιώσιμη ανάπτυξη μιας εταιρίας και όχι στη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας.

Σε κάθε περίπτωση, παρατηρείται μία μεταστροφή των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στον επανασχεδιασμό και την αναδόμηση του μεταπτυχιακού τίτλου MBA. Αυτή η μεταστροφή προέκυψε από τις ανάγκες των ίδιων των επιχειρήσεων. Το σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον ζητά πλέον έμπειρα και ποιοτικά εκπαιδευμένα στελέχη, όχι απαραίτητα με γενικές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά εκείνα τα στελέχη που θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν και να διαχειρίζονται τις πολλαπλές απαιτήσεις των σύγχρονων πολυεθνικών εταιριών (multitaskers).

Αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες των εταιριών στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) δημιούργησαν ένα απολύτως ανταγωνιστικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΜΒΑ)». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και αποφοίτους που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και τα προσόντα τους στον τομέα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά εργασίας, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες ή και διευθυντές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό και πολύπλοκο περιβάλλον. Επιπλέον το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει την ευκαιρία σε μάνατζερ και στελέχη επιχειρήσεων να αναλύουν τα ζητήματα αλλά και προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα.

Γιατί να επιλέξει κάποιος το ΜΒΑ που προσφέρει το ΕΚΠΑ, το UoA MBA;

Το ΜΒΑ που προσφέρει το ΕΚΠΑ δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους σπουδαστές να επιλέξουν μεταξύ τριών πολύ ανταγωνιστικών ειδικεύσεων:

· τη Διοικητική των Επιχειρήσεων και Τραπεζών

· τη Λογιστική

· τα Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Κάνε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα σου!

Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, σε ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι διδάσκοντες προέρχονται από το φημισμένο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το οποίο έχουν αποφοιτήσει αλλά και υπηρετήσει ηγετικά μέλη της οικονομικής ζωής της χώρας. Επιπλέον εξειδικευμένα επιτυχημένα μέλη του κόσμου των επιχειρήσεων συμβάλουν στη διασύνδεση θεωρίας και πράξης.

Τέλος, το πρόγραμμα δίνει μοναδικά πλεονεκτήματα στους συμμετέχοντες να το παρακολουθήσουν. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν οι ευέλικτες ημέρες και ώρες παρακολούθησης, καθώς το πρόγραμμα προσφέρεται μόνο Σαββατοκύριακα (Weekend MBA), ώστε να μην διαταράσσεται η εργασία των στελεχών, καθώς επίσης και η μικτή εκπαιδευτική διαδικασία (BlendedLearning) με διδασκαλία στην αίθουσα αλλά και με τη χρήση μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του UoA MBA:

http://www.mba.econ.uoa.gr/

SHARE: