Ομόφωνο ψήφισμα των κοσμητόρων του ΑΠΘ για τη διαθεσιμότητα

’δειοι οι χώροι και τα πάρκιγκ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Ημέρας χωρίς Αυτοκίνητο.Θεσσαλονίκη . Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΕ ΜΠΕ/PIXEL/ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι αναφέρουν οι κοσμήτορες όλων των σχολών του ΑΠΘ για την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας

Την εκτίμησή τους, λόγω της εφαρμογής του μέτρου της διαθεσιμότητας, να τεθούν άμεσα σε σοβαρό κίνδυνο η λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), η αρτιότητα των παρεχόμενων σπουδών και η ακαδημαϊκή και επαγγελματική αξία των αντίστοιχων πτυχίων, διατυπώνουν, σε ομόφωνο ψήφισμά τους, οι κοσμήτορες όλων των σχολών του Ιδρύματος.

Ειδικότερα, δηλώνουν προβληματισμένοι «από την επιχειρούμενη απίσχνανση των ήδη ανεπαρκώς στελεχωμένων διοικητικών δομών του Ιδρύματος, εξαιτίας της επαπειλούμενης θέσης σε διαθεσιμότητα μεγάλου αριθμού του διοικητικού προσωπικού».

Επισημαίνουν μάλιστα ότι το ΑΠΘ, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, προσφέρει, μέχρι σήμερα, ύψιστη ποιοτική εκπαίδευση σε 75.000 φοιτητές σε 41 τμήματα, στηριζόμενο στις υπηρεσίες 2.100 καθηγητών, 758 υπαλλήλων διοίκησης (μονίμων και ΙΔΑΧ) και 180 υποαμειβόμενων διοικητικών υπαλλήλων μέσω εργολαβιών.

«Οι αναλογίες, που προκύπτουν, διατηρούν μια εντελώς οριακή δυνατότητα λειτουργίας των σχολών μας, η οποία θα εκλείψει και αυτή αν υλοποιηθούν οι σχεδιαζόμενες περικοπές του παραπάνω διοικητικού προσωπικού καθώς και της χρηματοδότησης του Ιδρύματος» αναφέρουν οι κοσμήτορες των έντεκα σχολών του πανεπιστημίου.

Ζητούν, εξάλλου, από την πολιτεία να αναθεωρήσει τις προτάσεις της και να αναγνωρίσει έμπρακτα «ότι ο χώρος της Παιδείας δεν είναι δεκτικός πειραματισμών αυτής της μορφής, δεδομένου ότι ένα τέτοιο σφάλμα θα χρειαστεί γενιές ολόκληρες για να διορθωθεί».

SHARE:

24Media Network