Σπούδασε Αρχιτέκτονας Μηχανικός και απόκτησε πολύτιμες δεξιότητες με τη βιωματική μέθοδο μάθησης

Διαβάζεται σε 6'
Σπούδασε Αρχιτέκτονας Μηχανικός και απόκτησε πολύτιμες δεξιότητες με τη βιωματική μέθοδο μάθησης

Η βιωματική μάθηση, η μάθηση δηλαδή μέσω της εμπειρίας, αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό και τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια άρχισαν να ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο την επαφή των φοιτητών/τριών με εργοδότες και την εξοικείωσή τους με τις πραγματικές απαιτήσεις και συνθήκες στον χώρο εργασίας.

Το πενταετές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Integrated Master) που προσφέρεται από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick στην Κύπρο ενσωματώνει τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης, αφού δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της Αρχιτεκτονικής, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην τεχνική κατάρτιση των αποφοίτων του. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις τους, μέσα από εργαστήρια και εμπειρίες που τους προετοιμάζουν για την αγορά εργασίας μόλις ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

«Το Πανεπιστήμιο Frederick με βοήθησε όχι μόνο να προσανατολιστώ σωστά αλλά και να προσαρμοστώ πλήρως. Τα μέσα και η τεχνολογία που διαθέτει το Πανεπιστήμιο είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να δοκιμαστούν σε ρεαλιστικές συνθήκες, έτσι όπως πρόκειται να εργάζονται στο μέλλον.» αναφέρει ο Εμμανουήλ Τσαγκαράκης, τριτοετής φοιτητής του προγράμματος, από την Κρήτη.

Μάθηση μέσα από πραγματικά αρχιτεκτονικά έργα, εργαστήρια και έρευνα

Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν πολλές ευκαιρίες να εργαστούν σε πραγματικά έργα, στο πλαίσιο του Frederick University Living Lab (FULL), ενός καινοτόμου προγράμματος που συνδυάζει τη συμμετοχική και βιωματική μάθηση μέσω πρότζεκτ που υλοποιούνται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε συνεργασία με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Κάποια ενδεικτικά πρόσφατα παραδείγματα:

Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ετοίμασαν σχεδιαστικές προτάσεις για ένα παλιό εργοστάσιο σε Περιοχή Eιδικού Χαρακτήρα στο κέντρο της Λεμεσού, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Κύπρου, και τις παρουσίασαν στον αρμόδιο φορέα. Οι προτάσεις αναπτύχθηκαν στο Μάθημα Πολεοδομίας ΙΙΙ και παρουσιάστηκαν σε Διαβούλευση με τον Κλάδο Διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Επίσης παρουσίασαν προτάσεις για την ανάπτυξη ενός εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο της Λευκωσίας. Οι φοιτητές/τριες είχαν κληθεί να προτείνουν πολλαπλές χρήσεις για την αξιοποίηση του ακινήτου συνδέοντας το με την πόλη και δημιουργώντας νέες σχέσεις με τον δημόσιο, περιβάλλοντα χώρο.

Πρόσφατα, ακόμα, επισκέφτηκαν το γραφικό χωριό των Λευκάρων για επιτόπια επισκόπηση, συζήτηση και κοινή διαμόρφωση του κτιριολογικού προγράμματος του χωριού. Ακολούθως ετοίμασαν προτάσεις για τη διαμόρφωση της πλατείας και για κοινόχρηστες υποδομές με σκοπό την υποστήριξη δραστηριοτήτων της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και του Δήμου. Μεταξύ άλλων, οι υποδομές θα περιλαμβάνουν χώρο πολλαπλών χρήσεων και μικρό μουσειακό χώρο. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκάρων και άλλους τοπικούς φορείς.

Τα έργα στα οποία εμπλέκονται δεν περιορίζονται στην Κύπρο. Πρόσφατα, ετοίμασαν ειδική μελέτη αποτύπωσης, κατασκευαστικής ανάλυσης και επεμβάσεων αποκατάστασης στη θολοδομία στέγασης του Καθολικού της Μονής Δοχειαρίου στο Άγιον Όρος, στην οποία βασίστηκε η πρόσφατη υλοποίηση του έργου.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συμμετέχουν, επίσης, σε πρακτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, σε σεμινάρια και συνέδρια, φεστιβάλ και εκθέσεις, καλοκαιρινά εργαστήρια σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής με επαγγελματίες αρχιτέκτονες και διεθνείς ομάδες φοιτητών/τριών, αλλά και σε εκπαιδευτικές εκδρομές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Για παράδειγμα, το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος συμμετείχαν στο 10ο Trivarsity Workshop στην Ιρλανδία σε συνεργασία με το South East Technological University (SETU). Θέμα του εργαστηρίου ήταν η Μέθοδος ΒΙΜ (Building Information Modelling) και η διεπιστημονικότητα της αρχιτεκτονικής εφαρμογής.

Έχουν επίσης την ευκαιρία να εμπλακούν σε υψηλού επιπέδου ερευνητικά προγράμματα μέσα από τις τρεις ερευνητικές μονάδες του Τμήματος: Urban Planning and Development Unit, Architectural Technology Research Unit και Research Unit for Historical Constructional Systems.

Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick έχει καθιερωθεί στην Κύπρο, την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, για την υψηλού επιπέδου διδασκαλία που προσφέρει και το διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο που διεξάγεται από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Με ένα επιτελείο διακεκριμένων και έμπειρων αρχιτεκτόνων – ακαδημαϊκών, με μεγάλη εμπειρία και διεθνή αναγνώριση, ερευνητικές συνεργασίες με διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, και πολυβραβευμένους/ες απόφοιτους/ες και φοιτητές/τριες, εγγυάται ποιοτική εκπαίδευση και παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία στους/στις φοιτητές/τριές του. Το Τμήμα διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Λευκωσία, με σύγχρονα εργαστήρια και πλήρως εξοπλισμένες ερευνητικές υποδομές.

Το Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Integrated Master) οδηγεί σε ενοποιημένο τίτλο σπουδών Πτυχίου και Master Αρχιτέκτονα Μηχανικού και σε απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσω εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TΕΕ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται σε πολύ λίγα Πανεπιστήμια της Ευρώπης τα οποία έχουν αποδείξει την επιστημονική κατάρτισή τους στους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας. Είναι, επίσης, αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το άρθρο 21(7) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/EC για τις απαιτούμενες δεξιότητες των αρχιτεκτόνων. Έτσι οι απόφοιτοι/ες μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. Είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Διατηρεί μακρόχρονη παρουσία στην Ελλάδα με γραφείο διασύνδεσης στο κέντρο της Αθήνας (Πανεπιστημίου 57, Στοά Μάντακα), στελεχωμένο από εξειδικευμένους λειτουργούς για παροχή ενημέρωσης και εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και διευθέτηση προσωπικής συνάντησης μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 210 3311288 ή να στείλετε email στο [email protected].

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα