Σχολεία: Πάνω από 1000 κενά στην ειδική αγωγή στα τέλη του Νοέμβρη

Διαβάζεται σε 2'
Το δημοτικό σχολείο στο χωριό Φράστα

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής σεζόν τα κενά στην ειδική αγωγή δεν έχουν καλυφθεί ακόμα.

Ακόμα και με τις σχετικές προσλήψεις που έγιναν την Τρίτη, το σύνολο των κενών στην ειδική εκπαίδευση δεν καλύφθηκε, παρά το γεγονός ότι διανύουμε ήδη τις τελευταίες ημέρες του Νοέμβρη.

Τούτη τη φορά αν και οι σχετικές πιστώσεις είχαν εξασφαλιστεί, φαίνεται ότι εξαντλήθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών στο σχετικό πίνακα κάτι που σημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να αναζητήσει άλλες λύσεις για να καλύψει τα κενά τα οποία υπολογίζονται πάνω από 1000.

Αυτό αναμένεται να γίνει με την ειδική πρόσκληση για την οποία ωστόσο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας πραγματοποίησής της.

Επί του πρακτέου παιδιά που χρειάζονται εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στο πλάι τους τους στερούνται ακόμα και δυόμιση μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Τι προβλέπεται για την ειδική πρόσκληση 

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α’ 190) και ισχύει:

Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα