Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός

Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός

Το Responsible Mining βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητας της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός.

Με τον όρο υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα συνήθως αναφερόμαστε σε μια εξόρυξη που περιλαμβάνει και σέβεται όλους τους ενδιαφερόμενους, ελαχιστοποιεί και λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό το Responsible Mining βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητας και της φιλοσοφίας της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, αλλά και της μητρικής της, ElDorado Gold.

Tο Responsible Mining πρεσβεύει την κοινωνική και οικονομική ευημερία για τις τοπικές κοινωνίες, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μέριμνας και τη διαρκή βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης με όρους αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Από την διοίκηση μέχρι τη γραμμή παραγωγής, η αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας διέπει κάθε στάδιο της λειτουργίας της Ελληνικός Χρυσός.

ADVERTISING

Χρυσό deal με σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον

Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός
JAMES HODGIS

Η νέα επενδυτική συμφωνία της με την Ελληνική Κυβέρνηση έρχεται να χτίσει και να ενισχύσει ακόμα πιο εμφατικά την αρχή αυτή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Πρόκειται συνολικά για ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα, το οποίο δεν αποτελεί απλώς κινητήρια δύναμη οικονομικής ανάκαμψης για τη χώρα μας, αλλά έμπρακτη επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα για κάθε δραστηριότητά, την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, τo περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς της Ελληνικός Χρυσός θα μειωθεί ακόμα πιο αποφασιστικά με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, όπως η Ξηρή Απόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων, μια επαναστατική μέθοδος για την ασφαλή και βιώσιμη απόθεση που εφαρμόζεται ήδη στον πρότυπο Χώρο Ξηρής Απόθεσης στον Κοκκινόλακκα, και που θα εφαρμοστεί και στις Σκουριές. Η καθοριστική αυτή εξέλιξη σημαίνει ότι η περιβαλλοντική επίδραση του νέου χώρου απόθεσης που θα κατασκευαστεί στις Σκουριές θα μειωθεί κατά 50%, σε ένα έργο που ήδη από τον σχεδιασμό του έχει ενσωματώσει πλήρως τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός

Συνολικά, η επένδυση της εταιρείας θα ξεπεράσει τα 130 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται ειδικές προβλέψεις για την διαχείριση του αέρα, του θορύβου και της σκόνης, καθώς και πρόνοια για την προστασία των υδάτινων πόρων, την ασφαλή διαχείρισή τους και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής οχύρωσης των μεταλλείων. Παράλληλα, προβλέπεται 100% επαναπλήρωση του επιφανειακού και του υπόγειου ορύγματος μετά το τέλος της εκμετάλλευσης, καθώς και εφαρμογή της νέας βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας που ονομάζεται λιθογόμωση πάστας, η οποία συνεπάγεται την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των στοών, στην λογική της Κυκλικής Οικονομίας.

Το πρωτοποριακό σύστημα SIMS

Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός
Ο σύγχρονος εξοπλισμός του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Επιπροσθέτως, η Ελληνικός Χρυσός διαμόρφωσε το σύστημα δομών και διαδικασιών, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας, με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της υπευθυνότητας. Έτσι, εγκαινίασε ένα νέο ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης της Βιωσιμότητας, ένα πρωτοποριακό σύστημα προτύπων που ελάχιστες μεταλλευτικές εταιρείες εφαρμόζουν σήμερα.

Ο λόγος για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας ("SIMS") με το οποίο διαμορφώνει έναν ισχυρό μηχανισμό για την εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας στη λειτουργία της. Το SIMS, λοιπόν, εντάσσει την Βιωσιμότητα, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις κοινωνικές επιδόσεις και τα συστήματα προστασίας σε ένα πλήρες, συνεκτικό πλαίσιο με ένα κοινό σύνολο πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων για κάθε τμήμα και λειτουργία της εταιρείας, που όμοιό του δεν υφίσταται αυτή την στιγμή στην ελληνική βιομηχανία.

Επιπλέον, εφαρμόζει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, την σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη από όλους ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

Η περιβαλλοντική αποκατάσταση στην Ολυμπιάδα

Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός εξορυκτικού έργου είναι δυνατόν να ελεγχθεί κι αυτό σχετίζεται με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την ασφαλή λειτουργία, την διαχείριση των των μεταλλευτικών καταλοίπων και την περαιτέρω αποκατάστασή του. Η Ελληνικός Χρυσός κινείται σε αυτό το γνώμονα έχοντας αναλάβει ένα από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα, στην περιοχή της Ολυμπιάδας. Πρόκειται για μία περιοχή όπου στην δεκαετία του ’60-’70 εναποτίθεντο τα μεταλλευτικά κατάλοιπα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες των μεταλλείων.

Πλέον η περιοχή έχει καθαριστεί από αυτές τις εναποθέσεις των παλαιών ιδιοκτητών, με επένδυση άνω των €100 εκατ., ενώ έχουν απομακρυνθεί και 3 εκ. τόνοι μεταλλευτικών καταλοίπων. Όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εξυγιανθεί πλήρως μία έκταση 300.000 τ.μ, μέρος της οποίας πλέον καταλαμβάνεται από ένα φυτώριο 150.000 τ.μ. όπου καλλιεργούνται περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών που χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης.

Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός
JAMES HODGIS

Η σημασία της περιβαλλοντικής αποκατάστασης τέτοιων περιοχών είναι τεράστια, καθώς όταν η μεταλλευτική περίοδος ολοκληρωθεί, το φυσικό τοπίο παραδίδεται άρτιο στην τοπική κοινωνία για πάσα χρήση. Αυτή είναι η δέσμευση που υπηρετούν οι παραπάνω δράσεις της Ελληνικός Χρυσός.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

SHARE:

24Media Network