Μαξίμου: Ορθά δώσαμε άδειες χωρίς ΕΣΡ

Meeting of the Prime Minister of Greece Alexis Tsipras with the leader of the To Potami Party Stavros Theodorakis, in Athens, on June 24, 2016 /            ,  ,  24 , 2016
Meeting of the Prime Minister of Greece Alexis Tsipras with the leader of the To Potami Party Stavros Theodorakis, in Athens, on June 24, 2016 / , , 24 , 2016 SOOC

"Οι άδειες δε θα στέκονταν ούτε μία ημέρα με την προηγούμενη παράνομη σύνθεση του ΕΣΡ", τονίζει το Μαξίμου, υπερασπιζόμενο την επιλογή να μεταφέρει τις αρμοδιότητες του ΕΣΡ στη ΓΓΕΕ, καίτοι με τις δύο νέες τροπολογίες Παππά επιστρέφονται και ταυτόχρονα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου για τον αριθμό των αδειών

Την απόφαση να προχωρήσει στην αδειοδότηση των καναλιών μεταφέροντας τις αρμοδιότητες του ΕΣΡ στη ΓΓΕΕ υπερασπίζεται η κυβέρνηση καίτοι με τις δύο νέες τροπολογίες Παππά οι αρμοδιότητες αυτές επιστρέφονται και ταυτόχρονα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου για τον αριθμό των αδειών.

Το Μαξίμου όμως σε ενημερωτικό σημείωμα υπενθυμίζει ότι η σύνθεση του ΕΣΡ κρίθηκε παράνομη ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές και επισημαίνει ότι εάν προχωρούσε η αδειοδότηση με τον προηγούμενη παράνομη σύνθεση του ΕΣΡ, οι άδειες δε θα μπορούσαν να σταθούν έστω και μία ημέρα στα δικαστήρια.

Ειδικότερα το ενημερωτικό σημείωμα αναφέρει ότι:

"Η υπ’ αριθμ. 234-669/25-9-2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από ερώτηση του Υπουργού Επικρατείας, είναι σαφής: η αντικατάσταση των μελών του ΕΣΡ «πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 16-10-2015, οπότε εκπνέει η ταχθείσα για την διενέργειά της εξάμηνη προθεσμία, η οποία, ως προαναφέρθηκε, άρχισε την 15-4-2015. Σε περίπτωση απράκτου αυτής της προθεσμίας το ΕΣΡ δεν θα έχει νόμιμη συγκρότηση».

Ειδικά για την περίπτωση του ΕΣΡ, η ολομέλεια του ΣτΕ έχει κρίνει (με την υπ’ αριθμ. 3515/2013 απόφασή της) ότι, μετά την πάροδο εύλογου χρόνου, το Σύνταγμα δεν ανέχεται την παράταση της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής. Συγκεκριμένα, έκρινε ανίσχυρη τη ρύθμιση που επιτρέπει την αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ για μια ακόμη τετραετία.

Μάλιστα, επανειλημμένως το ΣτΕ ακύρωσε πρόστιμα που επέβαλε το ΕΣΡ σε τηλεοπτικούς σταθμούς, ακριβώς λόγω της μη νόμιμης σύνθεσής του. [Ενδεικτικές αποφάσεις ακύρωσης προστίμων από το ΣτΕ: 238/2012, 1044/2012, 2977/2012, 4070/2012, 3513/2013, 4164/2013, 4165/2013, 4166/2013, 4172/2014, 899/2015]."

Και καταλήγει στο ρητορικό ερώτημα:

"Μετά από όλες αυτές τις τόσο ξεκάθαρες τοποθετήσεις του ΝΣΚ και του ΣτΕ, υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία ότι, σε περίπτωση που προχωρούσε η αδειοδότηση με την προηγούμενη, παράνομη σύνθεση του ΕΣΡ, οι άδειες θα ήταν αδύνατο να σταθούν έστω και μία μέρα στα δικαστήρια;"

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση, η οποία κατέθεσε τις δύο τροπολογίες ώστε να συμφωνήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη συγκρότηση ΕΣΡ, το οποίο πλέον μετά την απόφαση του ΣτΕ, θα αναλάβει τη διενέργεια νέου διαγωνισμού, υπερασπίζεται την αρχική επιλογή του νόμου Παππά και προφανώς τον ίδιο τον υπουργό Επικρατείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΣΡ, Τηλεοπτικές άδειες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Νέα τροπολογία Παππά: Σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ για τον αριθμό των αδειών

SHARE: