Αγορά: Μια λέξη που σημαίνει πολλά

Φωτογραφία από τη Βαρβάκειο Αγορά - Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία από τη Βαρβάκειο Αγορά - Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Ο τόπος συνάθροισης πολιτών, ο αγύρτης και ο αγοραίος.

Μία από τις πιο σημαντικές λέξεις που έχει η ελληνική γλώσσα, όπως λέει το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, είναι και η λέξη «αγορά», δηλαδή η απόκτηση αγαθών με καταβολή χρηματικού ποσού αναλόγου προς την αξία τους. Η λέξη παράγεται από το ρήμα «αγείρω», που σημαίνει συναθροίζω, άρα η αρχική της σημασία ήταν ο τόπος συνάθροισης των πολιτών. Ίδια καταγωγή έχουν και οι λέξεις «ομήγυρις», «πανήγυρις», αλλά και ο «αγύρτης»... Επίσης, «αγοραίος», για τους αρχαίους, ήταν βέβαια ο σχετιζόμενος με την αγορά, αλλά και ο χυδαίος...

Λοιπόν, όταν συναντιούνται οι άνθρωποι, είτε συναλλάσσονται, οπότε έχουμε τη δεύτερη σημασία της λέξης «αγορά», ως χώρος επιχειρηματικών δοσοληψιών, όπου οι άνθρωποι «αγοράζουν», είτε εκφράζουν τις απόψεις τους επί πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων, οπότε «αγορεύουν», στην τρίτη σημασία της λέξης «αγορά», ως δημόσιος χώρος συζητήσεων.

Σήμερα, η γεωγραφική διάσταση της έννοιας «αγορά» έχει αλλάξει άρδην, καθώς μπορείς μια χαρά μέσω Διαδικτύου, απομονωμένος στο σπίτι σου, και να αγοράσεις οτιδήποτε, και να αγορεύσεις σε παγκόσμιο ακροατήριο - εάν υπάρχει βέβαια έστω και ένας άνθρωπος που να δίνει την ελάχιστη προσοχή στο ιντερνετικό σου παραλήρημα. Πάντως, οι αγύρτες και οι αγοραίοι δεν θα λείψουν ποτέ.

Από πού κρατάει η σκούφια μας

Κάθε λέξη κρύβει μια ιστορία. Η ετυμολογία της, δηλαδή η αναζήτηση της προέλευσής της και της αρχικής της σημασίας, μπορεί να μας οδηγήσει πολύ μακριά, τόσο στα ονόματα των ανθρώπων και των τόπων, όσο και στις λέξεις που περιγράφουν αντικείμενα και αφηρημένες έννοιες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Προέλευση τοπωνυμίων
SHARE: