Στο ΣτΕ κληρικοί για τις περικοπές

Στο ΣτΕ κληρικοί για τις περικοπές

Στο ΣτΕ 65 κληρικοί. Ζητούν να κηρυχθεί αντισυνταγματική η εγκύκλιος για τις περικοπές στις αποδοχές τους

Προσφυγή στο ΣτΕ κατέθεσαν 65 κληρικοί οι οποίοι ταυτόχρονα κατέχουν και υπαλληλική θέση στο δημόσιο, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικοί.

Ζητάνε να κριθεί παράνομη και αντισυνταγματική η εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία περικόπτονται οι αποδοχές τους.

Το ίδιο ζητά και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροδιδασκάλων "Κωνσταντίνος ο εξ Οικονόμων".

Όλοι τους λάμβαναν έως σήμερα πλήρεις αποδοχές από την υπαλληλική τους θέση, ενώ από την ιερατική έπαιρναν μόνο το βασικό μισθό αλλά και το χρονοεπίδομα με βάση την ιερατική τους υπηρεσία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4024/2011), οι ιερείς που κατέχουν ταυτόχρονα και δεύτερη θέση στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., θα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και το 30% των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται.

Στην προσφυγή η οποία κατατέθηκε, υπογραμμίζεται, κατ' αρχάς, ότι ναι μεν οι αποδοχές των κληρικών προβλέπεται να καταβάλλονται από την Εκκλησία, αλλά τελικά με ειδική συμφωνία "την υποχρέωση αυτή την εκπληρώνει η Πολιτεία χάριν της Εκκλησίας".

Ακόμη τονίζεται πως οι εφημέριοι-υπάλληλοι δεν εξομοιώνονται με άλλες κατηγορίες πολιτών που κατέχουν ταυτόχρονα δύο υπαλληλικές θέσεις.

"Η εφημεριακή θέση δεν λογίζεται ως υπαλληλική, αλλά ως θέση θρησκευτικού λειτουργού, που συχνά είναι προσωρινή", προστίθεται στην προσφυγή.

Ακόμα επισημαίνεται πως αν και μισθοδοτούνται από το Δημόσιο, δεν αποκτούν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, αλλά ούτε και την ιδιότητα υπαλλήλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, παρά το ότι η Εκκλησία και τα νομικά της πρόσωπα είναι δημοσίου δικαίου.

Και αυτό διότι προέχουν τα θρησκευτικά καθήκοντα των εφημερίων και δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν διοικητικοί υπάλληλοι, σημειώνεται στην αίτηση ακύρωσης.

Παράλληλα, επικαλούνται τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, έχει κρίνει ότι η καταβολή μόνον του βασικού μισθού στους κληρικούς είναι αντίθετη στην συνταγματική αρχή της ισότητας, ενώ σημειώνουν ότι οι κληρικοί δεν εμπίπτουν στην απαγορευτική περί διπλοθεσίας διάταξη του άρθρου 104 του Συντάγματος.

Τέλος, υποστηρίζουν ότι εξαιτίας της επίμαχης εγκυκλίου εισάγεται αδικαιολόγητα δυσμενής διάκριση σε βάρος τους, αφού ενώ "στην έννοια των "αποδοχών" (σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 Ν. 4024/2011) περιλαμβάνονται τόσο ο βασικός μισθός, όσο και τα επιδόματα (οικογενειακό, παραμεθόριων περιοχών κ.λπ.), η προσβαλλόμενη εγκύκλιος αναφέρεται σε περικοπή "των αποδοχών" της μίας θέσεως αορίστως με αποτέλεσμα εκκαθαριστές να προβαίνουν αυθαιρέτως στον περιορισμό της έννοιας "αποδοχές" στον βασικό μισθό, στερώντας τους με τον τρόπο αυτόν το ποσοστό του 30% επί των επιδομάτων".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Θρησκεία
SHARE: