Το χρώμα του χρήματος είναι «πράσινο»

Το χρώμα του χρήματος είναι «πράσινο»

Οι πράσινες επενδύσεις είναι μέρος των νέων κριτηρίων που θέτουν παγκοσμίως οι επενδυτές και οι τράπεζες.

To 2019 η EY Ελλάδος πιστοποίησε την έκδοση του πρώτου «πράσινου» εταιρικού ομόλογου από ελληνική εταιρεία, αυτού της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ, ύψους 150 εκατ.ευρώ. Η πλειονότητα στάθηκε στην υπερκάλυψη της έκδοσης και ταύτισε τον όρο «πράσινο» με τις δραστηριότητες τη εταιρείας.

Τα πράσινα ομόλογα ωστόσο αποτελούν μια ανερχόμενη τάση διεθνώς, και αφορούν σε δανειακές ομολογιακές εκδόσεις που διασφαλίζουν ότι τα έσοδα διατίθενται σε πράσινα έργα, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας, πράσινες μεταφορές, διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση φυσικών πόρων, κ.α.

Η ζήτηση για τέτοιου είδους χρηματοδοτικά προϊόντα από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα αυξάνεται, καθώς μπορούν να προσελκύσουν επενδυτές που, υπό άλλες συνθήκες, δε θα επένδυαν στον οργανισμό που τα εκδίδει. Οι συγκεκριμένοι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια στη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων. Συγχρόνως, αυξάνονται και οι προσδοκίες της κοινωνίας, των εταιρειών και των ενδιαφερομένων μερών (πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, κ.α.) για υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές, όπως η έκδοση ενός πράσινου ομολόγου και η χρηματοδότηση πράσινων έργων. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των εκδόσεων πράσινων ομολόγων μέχρι σήμερα έχουν υπερκαλυφθεί, καθιστώντας τα πράσινα ομόλογα ένα προτιμητέο μέσο χρηματοδότησης.

Οι πράσινες επενδύσεις είναι μέρος των νέων κριτηρίων που θέτουν παγκοσμίως οι επενδυτές και οι τράπεζες, καθώς στο κάδρο μπαίνει ασφαλώς η κοινωνική ανταπόδοση και η εταιρική διακυβέρνηση, συμπληρώνοντας το τρίπτυχο για τις επιχειρήσεις που συστηματικά επενδύουν στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Προτεραιότητα η βιώσιμη ανάπτυξη

H βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ η οποία έχει θέσει ως οριζόντια προτεραιότητα να ενσωματωθεί η διάσταση του κλίματος σε όλα τα προγράμματα της νέας περιόδου (2021-2027). Έτσι, το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο αυτή καθώς και του Next Generation EU θα κατευθυνθούν σε δράσεις για το κλίμα και περιβαλλοντικούς στόχους.

Επιπρόσθετα μέσα από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το επενδυτικό σχέδιο Sustainable Europe, η ΕΕ προσδοκά να κινητοποιήσει βιώσιμες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ μέχρι το 2030.

Απόλυτα εναρμονισμένη με τον ευρύτερο αυτό στόχο είναι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Κλιματική Τράπεζα της Ευρώπης, η οποία στον μόλις πρόσφατα δημοσιευθέντα Οδικό Χάρτη για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης (EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025) ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει, με ορίζοντα την επόμενη 5ετία, το 50% των χρηματοδοτήσεών της σε δράσεις για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα καθώς και ότι θα στηρίξει επενδύσεις ύψους άνω του 1 τρις ευρώ μέχρι το 2030 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σηματοδοτώντας τον επείγοντα χαρακτήρα με τον οποίο ο Όμιλος ΕΤΕπ αντιμετωπίζει την κρίση για το κλίμα και το περιβάλλον.

Την ίδια στρατηγική ακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), θέτοντας τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον πυρήνα της λειτουργίας της καθώς στο επικείμενο νέο χρηματοδοτικό της πρόγραμμα (Green Economy Transition, GET, 2021-2025) θα δίνει προτεραιότητα στην μετάβαση στην πράσινη οικονομία κατευθύνοντας εκεί το 50% των ετήσιων επενδύσεών της μέχρι το 2025.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, με βάση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα αναφέρεται ρητά ότι η επίτευξη των στόχων του προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (η επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων απαιτεί επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ για την επόμενη 10ετία). Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, σύμφωνα με μελέτες, επιστρέφουν στην οικονομία 3-8 φορές το αρχικό ποσό της επένδυσης αναλόγως της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, αλλά και των τοπικών συνθηκών αποφέροντας ένα σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα και αποτύπωμα στο εγχώριο ΑΕΠ. Προς το σκοπό αυτό μάλιστα οι τράπεζες έχουν θεσπίσει και ειδικό πλαίσιο με σκοπό την έκδοση Πράσινων Ομολόγων (Green Bonds).

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα