Οδηγός προστασίας των ογκολογικών ασθενών από τον ιό COVID-19

Οδηγός προστασίας των ογκολογικών ασθενών από τον ιό COVID-19

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, από τον Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο, Διευθυντή Β’ Ογκολογικού Τμήματος στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 11 Μαρτίου κήρυξε ως πανδημία την εξάπλωση του ιού COVID-19. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, στόχος όλων όσοι εργαζόμαστε στην Ογκολογική Μονάδα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center ως ιατροί, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς μας και να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στους χώρους του ENHC.

Όσοι από τους ογκολογικούς ασθενείς έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία πέραν των 6 μηνών και είναι σε παρακολούθηση, θεωρείται ότι διατρέχουν παρόμοιο κίνδυνο από τον COVID-19 όπως και ο υπόλοιπος πληθυσμός.

Για τους ασθενείς που βρίσκονται σε αντικαρκινική θεραπεία η συνέχιση της θεραπείας τους εξατομικεύεται ανάλογα με την κατάστασή τους, τον σκοπό της θεραπείας, την ανοχή και την ανταπόκρισή τους σε αυτήν. Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, ακολουθεί τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής (ESMO) και της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) σχετικά με τη διαχείριση των ογκολογικών ασθενών.

Ειδικότερα, οι προτεραιότητές μας στην παρούσα κατάσταση είναι:

i. η εξασφάλιση της συνέχισης της θεραπευτικής αγωγής και η προστασία των ασθενών από τον COVID-19. Η πλειονότητα των ασθενών θα αποφύγει τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον ιό, αν ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αυστηρά ελεγχόμενης και σωστά οργανωμένης πρόληψης.

ii. η προετοιμασία των ασθενών μας για τη νέα ρουτίνα που πρέπει να ακολουθήσουν, δεδομένου ότι τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα επηρεάσουν το πρόγραμμά τους.

Πιο συγκεκριμένα θα ενεργοποιηθούν:

  • η εξ αποστάσεως -τηλεφωνική ή διαδικτυακή- επικοινωνία και η επαναξιολόγηση των χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να μειωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο αριθμός των επισκέψεων στο νοσοκομείο, και αυτές να πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο
  • οι εναλλακτικές λύσεις χορήγησης φαρμάκων από του στόματος ή υποδορίως αντί της ενδοφλέβιας χορήγησης, όποτε είναι εφικτό,
  • το «τηλεφώνημα της προηγούμενης μέρας», ώστε να ανιχνεύονται ύποπτα συμπτώματα και να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα.

iii. η λήψη μέτρων προστασίας από όλο το προσωπικό της Ογκολογικής Μονάδας του ENHC, προκειμένου να προστατευθούν οι ασθενείς.

iv. η ενίσχυση της ψυχολογικής στήριξης των ασθενών: η ανησυχία, ο φόβος οξύνονται την περίοδο της πανδημίας στους ογκολογικούς ασθενείς. Η άμεση πληροφόρηση σχετικά με τη λήψη μέτρων για την παρεμπόδιση της μόλυνσης, η συχνή επικοινωνία μαζί τους σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στα χρονοδιαγράμματα, ματαίωση ή καθυστέρηση των επισκέψεων, συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής ψυχολογικής κατάστασης των ασθενών.

Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/neoskoronaioscovid-19/) και μόνο επίσημες και έγκυρες πηγές πληροφόρησης.

του Αθανάσιου Αναγνωστόπουλου,

Παθολόγου- Ογκολόγου, Διευθυντή Β’ Ογκολογικού Τμήματος, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα