Ξεκινά η κάλυψη με αποχέτευση στον Μαραθώνα – Ποιες περιοχές αφορά

Ξεκινά η κάλυψη με αποχέτευση στον Μαραθώνα – Ποιες περιοχές αφορά
Υδραυλικοί εργάζονται σε αγωγό αποχέτευσης Getty Images/iStockphoto

Η διάρκεια του έργου έχει υπολογιστεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν το έργο ξεκινήσει μέχρι το καλοκαίρι του 2024 τότε θα μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025. 

Σε δημοπράτηση βγήκε σημαντικό έργο αποχέτευσης σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνα. Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στις περιοχές Γραμματικό, Καλέτζι, Άνω Σούλι και Άγιος Παντελεήμονας (τμήμα του οικισμού).

Το συνολικό μήκος των κατασκευαζόμενων αγωγών ανέρχεται σε περίπου 30 χλμ. με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης. Προβλέπεται η κατασκευή δύο Α/Σ μεταφορά ακαθάρτων του οικισμού του Γραμματικού. Τέλος, στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων των όμορων ακινήτων συνολικού αριθμού 1510 συνδέσεων.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 17,73 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 14,3 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου ενώ μια ημέρα αργότερα, στις 29, θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Η διάρκεια του έργου έχει υπολογιστεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν το έργο ξεκινήσει μέχρι το καλοκαίρι του 2024 τότε θα μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (αποτελεί το Υποέργο 01 της Πράξης με τίτλο: «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους οικισμούς Γραμματικό, Καλέτζι Άνω Σούλι, και Άγιος Παντελεήμων (τμήμα του οικισμού) του Δήμου Μαραθώνα».

Έχει δε υπαχθεί στο Υποέργο: «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462) και από πιστώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Οι εργασίες της προς ανάθεση σύμβασης εμπίπτουν στην κατηγορία CPV: 45232420-2 «Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων».

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 337 ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 337 ν. 4412/2016 όπως ισχύει και Α-470-156 του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης (Τ.Κ.Π.Υ.Σ.).

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα