Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα

Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα

Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας ηλεκτρονικά – Η λίστα των 100 μεγαλύτερων ομίλων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Το περιοδικό Fortune σε συνεργασία με την InfoBank Hellastat παρουσιάζει τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα βάσει κύκλου εργασιών για το 2016, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την επεξεργασία των οικονομικών καταστάσεων τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομίλου (ενοποιημένα στοιχεία).

Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Αλέξης Νικολαΐδης

Για την κατάρτιση της λίστας χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από οικονομικές καταστάσεις που έχουν δημοσιευθεί έως τις 20/10/2017, τα οποία αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2016 (η πλειοψηφία με λήξη την 31/12/2016). Τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν όπως δημοσιεύθηκαν, ενώ δεν έγιναν προσαρμογές σε περιπτώσεις χρήσεων με διάρκεια διαφορετική των 12 μηνών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ομίλων επιχειρήσεων, αναφέρονται τα ενοποιημένα οικονομικά τους στοιχεία και όχι των επιμέρους θυγατρικών τις οποίες ενοποιούν. Εξαίρεση αποτελούν οι MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. και ΔΕΠΑ Α.Ε., οι οποίες αν και ενοποιούνται στους ομίλους της Τράπεζας Πειραιώς και Ελληνικών Πετρελαίων αντίστοιχα, περιλαμβάνονται στη λίστα λόγω των σημαντικών μεγεθών τους.

Στον πίνακα εμφανίζονται οι εταιρείες ή όμιλοι ανεξάρτητα αν είναι εισηγμένες ή όχι στο Χ.Α.

Σημειώσεις:

1) Στη λίστα δεν περιλαμβάνονται τα ενοποιημένα αποτελέσματα και μεγέθη της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, καθώς ο όμιλος έχει πλέον έδρα στις Βρυξέλλες. Αντί αυτών, περιέχονται οι θυγατρικές ΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΒΑΛ και SOVEL, η έδρα των οποίων παραμένει στην Ελλάδα.

2) Η λίστα δεν περιλαμβάνει τη ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ O.Ε., καθώς δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις.

3) Η μεταβολή στα οικονομικά μεγέθη αφορά την περίοδο 2015 – 2016.

*Δείτε περισσότερα στοιχεία, δείκτες και αριθμούς για τις εταιρείες, πίνακες και την ανάλυση της έρευνας στο Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

ΚΑΙ F100 Specials: Οι πρωταγωνιστές της λίστας έχουν το δικό τους μοναδικό κανάλι στο Fortune

Δείτε τη λίστα στο: Fortunegreeece

SHARE:

24Media Network