Όμιλος Σαράντη: Αύξηση πωλήσεων 9,8% στο α' εξάμηνο του 2018

Όμιλος Σαράντη: Αύξηση πωλήσεων 9,8% στο α' εξάμηνο του 2018

Θετική πορεία κατέγραψε ο όμιλος Σαράντη τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές που δραστηριοποιείται. Το 62,7% των πωλήσεων προέρχεται από το εξωτερικό

Σημαντική ανάπτυξη κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Σαράντη κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από νέα προιοντικά λανσαρίσματα και αύξηση μεριδίου αγοράς, όσο και από νέες εξαγορές.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Όμιλος επιτυγχάνει να ισχυροποιείται μέσα σε ένα πολύ απαιτητικό επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον χάρη στο ευέλικτο λειτουργικό του μοντέλο που είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες του καταναλωτή και δίνει έμφαση στην ποιότητα, το κόστος και την άρτια εμπορική εκτέλεση στα κανάλια διανομής του.

Έχοντας χτίσει θεμέλια για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξή του και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των δύο πρόσφατων εξαγορών INDULONA και ERGOPACK, ο Όμιλος προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα με σκοπό να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζουν τόσο οι νέες εξαγορές, σε υπάρχουσες και νέες αγορές, όσο και η αυξανόμενη παρουσία του στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενσωμάτωση της ERGOPACK και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών στην αλυσίδα εφοδιασμού του Ομίλου.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε € 160,27 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 145,96 εκ.* την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,81%.

Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 2,01% στα €59,99 εκ. από €58,81 εκ.*, απόδοση σύμφωνη με την τάση της λιανικής αγοράς.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 62,57% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 15,06% στα €100,28 εκ. από €87,15 εκ.* το Α’ περυσινό εξάμηνο.

Εξαιρώντας τις πωλήσεις της INDULONAκαι της ERGOPACKοι οποίες ενσωματώθηκαν κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 οι πωλήσεις στις ξένες χώρες του Ομίλου ανήλθαν σε €93,76 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 7,58%.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €153,75 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2018 σημειώνοντας άνοδο της τάξης 5,34%.

Η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας, αύξηση του operatingleverage και αξιοποίηση συνεργειών από τις εξαγορές, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση του EBITDA.

Συγκεκριμένα:

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** αυξήθηκαν κατά 12,09% στα €17,88 εκ. από €15,95 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 11,15% από 10,93% το Α’ εξάμηνο του 2017.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €14,84 εκ. από €13,57 εκ. το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο, αυξημένα κατά 9,35% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 9,26% από 9,30% το περυσινό A’ εξάμηνο.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €14,39 εκ. από €15,37 εκ., μειωμένα κατά 6,34%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 8,98% από 10,53% το Α’ εξάμηνο του 2017.
  • Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €11,84 εκ. από €13,37 εκ., και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 7,39% από 9,16% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

* Από 1η Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος εφαρμόζει πλήρως το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες».

SHARE: