Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε με πολλαπλή υπερκάλυψη 1,38 δισ. ευρώ

Κτίριο Τράπεζας Πειραιώς
Κτίριο Τράπεζας Πειραιώς EUROKINISSI

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε 1,15 ευρώ ανά Νέα Μετοχή. Οι νέοι μέτοχοι. Στο 27% το ΤΧΣ. Για «ψήφο εμπιστοσύνης» μιλά το ΥΠΟΙΚ. Τι δήλωσε ο Χρ. Μεγάλου.

Την άντληση 1,38 δισ. ευρώ μέσω της αύξησης κεφαλαίου στο εξωτερικό και την Ελλάδα, με την έκδοση 1,2 δισ. νέων μετοχών ανακοίνωσε πριν από λίγο η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο 1,15 ευρώ, ενώ τόσο η Διεθνής Προσφορά όσο και η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα υπερκαλύφθηκαν. Εκτιμήσεις αναφέρουν για κάλυψη άνω των 6 φορών στο διεθννές κομμάτι και 2 φορών στην Ελλάδα.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (“Πειραιώς Holdings”) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Συνδυασμένη Προσφορά 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») σε (i) θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος («Διεθνής Προσφορά») και (ii) σε ειδικούς και μη ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα («Δημόσια Προσφορά» και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών διάρκειας τριών ημερών, και ακολούθως της διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς (Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE), το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή.

Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο ανώτερο επίπεδο του αρχικού εύρους τιμών διάθεσης €1,00 – €1,15 ανά Νέα Μετοχή, σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings. Ως εκ τούτου, η Πειραιώς Holdings αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια €1,38 δις από τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή υπερκάλυψη.

Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings την ή περίπου την 29η Απριλίου 2021, η Πειραιώς Holdings αναμένει ότι οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 6η Μαΐου 2021, ενώ η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την ή περίπου την 7η Μαΐου 2021. Η Πειραιώς Holdings θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις επόμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα της εναπομείνασας διαδικασίας της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με νεότερη ανακοίνωση.

Μεγάλου: πλήρης εξυγίανση ισολογισμού σε 12 μήνες

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών, η ποιότητα και ο πλουραλισμός των επενδυτών που συμμετείχαν, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του, καθώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τους επόμενους 12 μήνες και να εκπληρώσει την κεντρική επιδίωξη να καταστεί μια ισχυρή τράπεζα, έτοιμη για την επόμενη μέρα, με δυνατή κεφαλαιακή βάση ώστε να στηρίξει την ελληνική οικονομία καθώς ανακάμπτει από την πανδημία.»

Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η BNP Paribas, η J.P. Morgan, η Morgan Stanley, η Αmbrosia, ο Όμιλος AXIA Ventures, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε. ενεργούν ως Κοινοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Wood & Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς.

Οι νέοι μέτοχοι

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της κατανομής, το συντριπτικό μέρος των νέων μετοχών, που διέθεσε, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η Πειραιώς Financial Holdings, κατέληξε σε λίγους και ισχυρούς μετόχους καθώς οι δέκα μεγαλύτεροι επενδυτές ( σ.σ. μαζί με cornerstone investors και ΤΧΣ) απορροφούν πάνω από το 85% του βιβλίου.

Η τριάδα των «ακρογωνιαίων μετόχοων (Paulson & Co, Μυστακίδης και Helikon) λαμβάνουν, κατά προτεραιότητα 330,4 εκατ. μετοχές από τις 1.020.000.000 νέες μετοχές, που διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι τρεις βασικοί επενδυτές έβαλαν 380 εκατ. ευρώ και θα κατέχουν μετά την τυπική ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου τα εξής ποσοστά στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς: 18,62% η Paulson & Co, 2,9% ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και 5,22% η Helikon.

Η ζήτηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ικανοποιήθηκε στο ελάχιστο καθώς πήρε 306,7 εκατ. νέες μετοχές και έτσι μετά την ΑΜΚ θα κατέχει περίπου το 27% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings.

ΥΠΟΙΚ: Ψήφος εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία

"Το γεγονός ότι, μεσούσης της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, η αύξηση καλύφθηκε στο πολλαπλάσιο, και μάλιστα από σημαντικούς διεθνείς επενδυτές, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από την επίσημη επιβεβαίωση από Τράπεζα Πειραιώς και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.

Παράλληλα, προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ανάταξης του τραπεζικού συστήματος, που θα επιτρέψει τη δημιουργία κατάλληλου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και θα διασφαλίσει ρευστότητα για την πραγματική οικονομία.

ΤΧΣ: Ορόσημο η επιτυχημένη ΑΜΚ

Σε ανακοίνωσή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») χαρακτηρίζει την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τρ. Πειραιώς ως ορόσημο για την ίδια την Τράπεζα και την ελληνική οικονομία. 

Το Ταμείο επισημαίνει ότι, γνώμονα την αποστολή του στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος, συμμετείχε μαζί με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές υπό τους ίδιους όρους στην διεθνή προσφορά. Θα συνεχίσει δε, να υποστηρίζει την Τράπεζα στην πορεία εξυγίανσής της, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας στη μετά-πανδημία εποχή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρει τα εξής:

Η επιτυχημένη αύξηση της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (η «Εταιρεία») αποτελεί ορόσημο τόσο για την πορεία του Ομίλου Πειραιώς (o «Όμιλος Πειραιώς»)  προς μία ισχυρή οργανική κερδοφορία, όσο και για την διατήρηση της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με όρους αγοράς. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που του παρέχει ο Νόμος και με γνώμονα την αποστολή του στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος, συμμετείχε μαζί με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές υπό τους ίδιους όρους στην διεθνή προσφορά. Η σημαντική ζήτηση από υψηλής ποιότητας διεθνείς επενδυτές στο ανώτατο σημείο του εύρους της τιμής, αναδεικνύει την εμπιστοσύνη στο φιλόδοξο πλάνο της Τράπεζας για τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού της και στην ικανότητά της να προσελκύει σημαντικά νέα κεφάλαια.  Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνθηκε η προνομιακή κατανομή στους υφιστάμενους μετόχους που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. 

Μέσω αυτής της συναλλαγής, ο Όμιλος Πειραιώς εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για να υλοποιήσει το σχέδιο μετασχηματισμού του και τους φιλόδοξους αναπτυξιακούς στόχους του, επιστρατεύει τη στήριξη μιας ευρύτερης βάσης ιδιωτών μετόχων και επιτυγχάνει την ευρύτερη διασπορά και εμπορευσιμότητα της μετοχής της Εταιρείας. Επίσης, προωθούνται οι συνεχείς προσπάθειες της Διοίκησης για την εξυγίανση του ισολογισμού και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας  της Τράπεζας Πειραιώς. Το ΤΧΣ επιδιώκει και εργάζεται για την υποστήριξη της Τράπεζας σε αυτή την πορεία που συνδέεται άρρηκτα με τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας στη μετά-πανδημία εποχή.

Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΧΣ σε αυτή τη φάση ήταν η Société Générale και οι νομικοί σύμβουλοι ήταν η διεθνής δικηγορική εταιρεία CliffordChance και για θέματα ελληνικού δικαίου η δικηγορική εταιρεία Κυριακίδης Financial Holdings Α.Ε. 

FT: Ποιοι ξένοι θεσμικοί μπήκαν στην ΑΜΚ

Το πετρελαϊκό κρατικό επενδυτικό ταμείο των 1,3 τρισ. δολαρίων της Νορβηγίας και η Blackrock ήταν μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, στοιχηματίζοντας ότι η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα με τα κόκκινα δάνεια, παρότι η πανδημία πλήττει την ελληνική οικονομία, αναφέρουν σε άρθρο τους οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τράπεζα Πειραιώς συγκέντρωσε σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ, γεγονός που μειώνει σημαντικά το ποσοστό της κυβέρνησης, από  61% σε 27%.

Με την άντληση κεφαλαίων, η Τράπεζα στοχεύει να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 45% πέρυσι σε λιγότερο από 10% τους επόμενους 12 μήνες και τελικά σε 3% έως το τέλος του 2024.

"Ποιοτικά θεσμικά ονόματα, μερικά από τα οποία δεν είχαν επενδύσει στη χώρα εδώ και πολύ καιρό, αποτελούν καταλύτη για την εμβάθυνση, διεύρυνση και ενίσχυση των κεφαλαιαγορών της Ελλάδας", δήλωσε ο Αλέξης Πατέλης, επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

SHARE:

24Media Network