Γρηγόρης Κολλάρος/ 24 MEDIA LAB

ΟΙ 49 ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Πέραν των διαδοχικών 'συγκινήσεων' που προσφέρει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει οδηγήσει σε υπερωρίες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις αποτυχίες συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ.

Ως χώρα έχουμε καταφέρει να απασχολούμε όλη την Ευρώπη (ου μην τον κόσμο) τους τελευταίους μήνες. Ουδείς εκ των λόγων ήταν καλός.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε να ασχοληθεί με την υπόθεση παρακολουθήσεων στην Ελλάδα (Predator), πριν αποκαλυφθεί το Qatargate, του οποίου πρωταγωνίστρια είναι η Εύα Καϊλή και ξεσπάσει προ ημερών η υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη.

Ενόσω ταλαιπωρούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο “τον πυρήνα” της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, υποχρεώνουμε να δουλεύουν υπερωρίες και οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στα κράτη/μέλη.

Ομολογουμένως, δεν είμαστε οι μόνοι που εμφανίζουμε μια αδυναμία στη συμμόρφωση με τις Οδηγίες.

Είμαστε ωστόσο, αυτοί που εμφανιστήκαμε στις περισσότερες παραβάσεις του μήνα Απριλίου και όπως θα διαπιστώσεις στη συνέχεια, εκείνοι που είμαστε εξόχως συνεπείς στο να μην ασχολούμαστε επισταμένως με οτιδήποτε επιτάσσει η Κομισιόν.

Είναι χαρακτηριστική η λίστα όσων έχουμε καταφέρει μόνο το 2023. Έχει βέβαια, ενδιαφέρον να δεις τις ‘εκκρεμότητες’ που έχουμε από τις αρχές του 2022. Θα καταλάβεις πως όσα ζούμε είναι μάλλον φυσική συνέπεια ενός ευρύτερου mentalité μιας ζωής χωρίς άγχη.

Βέβαια, όπως θα γνωρίζεις η Κομισιόν δεν λειτουργεί σαν ‘γραμματόσημο’. Όσο περισσότερο την αγνοούμε (για να μην γράψω την άλλη λέξη), τόσο πιο κοντά φτάνουμε στην παραπομπή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που είναι θέμα για άλλη μέρα.

Η διαδρομή που οδηγεί στις κυρώσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Η Επιτροπή εντοπίζει πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ με βάση τις δικές της έρευνες ή μετά από καταγγελίες πολιτών, επιχειρήσεων ή άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν κοινοποιήσει μέτρα για την πλήρη μεταφορά των διατάξεων των οδηγιών, ή δεν διορθώσει την εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει.

Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζουν τα βήματα που ακολουθούνται.

 1. Η Κομισιόν αποστέλλει επίσημη επιστολή (formal notice), ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες. Αυτή πρέπει να αποστείλει αιτιολογημένη απάντηση εντός καθορισμένης περιόδου (συνήθως 2 μηνών). Αυτό λειτουργεί ως προειδοποίηση.
 2. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η χώρα αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, έχει δικαίωμα να διαβιβάσει αιτιολογημένη γνώμη (reasoned opinion). Δηλαδή, επίσημο αίτημα συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ.
 3. Σε αυτό εξηγεί γιατί η Επιτροπή θεωρεί ότι η χώρα παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ και ζητά από τη χώρα να ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε, εντός προθεσμίας συνήθως 2 μηνών.
 4. Εάν η χώρα εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο. Οι περισσότερες υποθέσεις διευθετούνται πριν παραπεμφθούν στο Δικαστήριο. Για την ιστορία, οι περισσότερες υποθέσεις επιλύονται προ της προσφυγής σε αυτό.
 5. Εάν μια χώρα της ΕΕ δεν κοινοποιήσει μέτρα έγκαιρης εφαρμογής των διατάξεων μιας οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει κυρώσεις.
 6. Εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι μια χώρα έχει παραβιάσει το δίκαιο της ΕΕ, οι εθνικές αρχές πρέπει να λάβουν μέτρα, για να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου.
 7. Εάν, παρά την απόφαση του Δικαστηρίου, η χώρα εξακολουθεί να μην κάνει κάτι, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τη χώρα ξανά στο Δικαστήριο.

Τότε προτείνει και επιβολή οικονομικών κυρώσεων, οι οποίες μπορεί να είναι είτε εφάπαξ είτε/και μια ημερήσια αποζημίωση.

Οι κυρώσεις αυτές υπολογίζονται, αφότου ληφθούν υπόψη:

 • η σπουδαιότητα των κανόνων που παραβιάζονται και ο αντίκτυπος της παράβασης στα γενικά και ειδικά συμφέροντα.
 • η περίοδος που δεν εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ στη χώρα.
 • η ικανότητα πληρωμής της χώρας, εξασφαλίζοντας ότι ότι τα πρόστιμα θα έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

Η Επιτροπή προτείνει ένα ποσό με βάση αυτούς τους παράγοντες, ωστόσο το Δικαστήριο είναι αυτό που αποφασίζει για το τελικό ποσό που θα καταβάλει η χώρα.

Το πρόστιμο επιδιώκει να προκαλέσει το οικείο κράτος μέλος να θέσει τέλος στην παράβαση των υποχρεώσεών του το συντομότερο δυνατό, αφού το Δικαστήριο εκδώσει την απόφασή του.

Μόνο το 2023 έχουμε απασχολήσει 49 φορές την Κομισιόν

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Alexandros Michailidis / SOOC

Στους τέσσερις πρώτους μήνες του 2023 έχουμε απασχολήσει 49 φορές την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 19 Απριλίου δημοσιεύτηκε η τελευταία δέσμη παραβάσεων με την Ελλάδα να είναι εν πολλοίς παντού.

Εκείνη την ημέρα

 • τακτοποιήσαμε 7 υποθέσεις,
 • για 5 λάβαμε επίσημο αίτημα συμμόρφωσης,
 • για 4 προειδοποιητική επιστολή και
 • για μια επιπρόσθετη προειδοποιητική επιστολή.

Ο Γιώργος Αλεξάκης έγραψε για όσα νέα θέματα προέκυψαν και αφορούν από τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης, τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια έως την έγκαιρη πληρωμή για την παράδοση εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Στα highlights ήταν ο εθνικός κανόνας που προβλέπει την άμεση εξόφληση των μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι προμηθευτές παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους σε συμφέροντα, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα.

Η πρακτική αυτή συνιστά παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για καθυστερήσεις πληρωμών σε εμπορικές συναλλαγές, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα λόγω της απουσίας βελτιώσεων σχετικά με τις υπερβολικές καθυστερήσεις πληρωμών από δημόσια και στρατιωτικά νοσοκομεία.

Δεν εφαρμόζουμε ορθά “τους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών.

Οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, αποτρέπουν την ανάπτυξή τους, παρεμποδίζουν την ανθεκτικότητά τους και ενδεχομένως αλλοιώνουν την προσπάθειά τους να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές

Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία). Οι δημόσιες αρχές, τηρώντας τις εν λόγω προθεσμίες πληρωμής, δίνουν το καλό παράδειγμα για την καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον”.

Οι υποθέσεις που ‘κλείσαμε’ ήταν

*Για τον μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης “που εφαρμόζεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά.

‘Έτρεχε’ από το Σεπτέμβριο του 2015, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει επισήμως να συμμορφωθούμε με τους κανόνες. Δεν το κάναμε και μας παρέπεμψε στο Δικαστήριο της ΕΕ “για παράλειψη εφαρμογής του κανονικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης” στα συγκεκριμένα ποτά.

“Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ο ίδιος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης θα πρέπει να ισχύει για την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αλκοολούχων ποτών, εκτός εάν ισχύουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις.

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει παρέκκλιση για τα αποστάγματα τσίπουρου ή τσικουδιάς και επί του παρόντος εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης (50%), καθώς και υπερμειωμένο συντελεστή (περίπου 6%) στην παραγωγή των ίδιων οινοπνευματωδών ποτών. από μικρούς παραγωγούς, τους λεγόμενους «αποσταγματοποιούς δύο ημερών». Έτσι παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ, καθώς ευνοεί τα οινοπνευματώδη ποτά που παράγονται στη χώρα της”.

*Για τις ελλείψεις στη μεταφορά της οδηγίας για “Αμυντικές Προσπάθειες” στο εθνικό δίκαιο, έως τις 30/6 του 2022 όταν έληγε η προθεσμία.

“Η οδηγία (ΕΕ) 2019/2235 ευθυγραμμίζει τη μεταχείριση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης των αμυντικών προσπαθειών που αναλαμβάνονται εντός της ΕΕ και στο πλαίσιο του NATO. Εισάγει απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τις προμήθειες στις ένοπλες δυνάμεις, όταν αυτές οι δυνάμεις αναπτύσσονται εκτός του κράτους μέλους τους και συμμετέχουν σε δραστηριότητες στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Οι προμήθειες σε ένοπλες δυνάμεις που συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια του ΝΑΤΟ μπορούν ήδη να επωφεληθούν από τέτοιες εξαιρέσεις”.

*Για τις ελλείψεις στη μεταφορά της Οδηγίας 2019/790 για τα copyright και τα σχετικά δικαιώματα στην Digital Single Market. Eίχαμε λάβει το πρώτο ‘ραβασάκι’ στις 19/5 του 2022. Δεν ανταποκριθήκαμε. Προ της παραπομπής συνταχθήκαμε με “τον εκσυγχρονισμό των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας για τους καταναλωτές και τους δημιουργούς, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον ψηφιακό κόσμο”. Οι κανόνες αφορούν τις σχέσεις μεταξύ κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων και διαδικτυακών πλατφορμών και την αμοιβή μεμονωμένων καλλιτεχνών και δημιουργών.

“Διασφαλίζουν δικαιότερη αμοιβή για τους δημιουργούς και τους κατόχους δικαιωμάτων, τους εκδότες τύπου και τους δημοσιογράφους, ιδίως όταν τα έργα τους χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο και εισάγουν περισσότερη ασφάλεια δικαίου και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες αμοιβής στις σχέσεις με διαδικτυακές πλατφόρμες, εξισορροπώντας εκ νέου τη διαπραγματευτική δύναμη.

Επίσης, προστατεύουν την ελευθερία έκφρασης”.

*Για τις ελλείψεις στη μεταφορά της Οδηγίας 2019/789 για τα πνευματικά δικαιώματα και τα συγγενικά δικαιώματα που ισχύουν για ορισμένες διαδικτυακές μεταδόσεις.

Σε ό,τι αφορά τα ραδιόφωνα και τα τηλεοπτικά κανάλια η Οδηγία “διευκολύνει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να διαθέτουν ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα, καθώς και τα ραδιοφωνικά τους προγράμματα, στις διαδικτυακές τους υπηρεσίες διασυνοριακά.

Περιλαμβάνει επίσης, κανόνες που επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης αναμετάδοσης να αποκτούν ευκολότερα άδειες για τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια που αναμεταδίδουν, επιτρέποντάς τους έτσι να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό στην ΕΕ”.

*Για τη μη μεταφορά της Οδηγίας για τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων από την Ελλάδα.

“Οι κανόνες αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας και στη δημιουργία ενιαίας πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις μάρκετινγκ, τα ρυθμιστικά τέλη και τα τέλη που επιβάλλονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Η Οδηγία επιτρέπει την απλούστερη έξοδο από την αγορά υποδοχής (de-notification) και επιτρέπει στις εταιρείες διαχείρισης να επιλέγουν πιο ευέλικτους και φθηνότερους τρόπους επικοινωνίας και παροχής διοικητικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επενδυτές σε άλλα κράτη μέλη”.

*Για τη μη κοινοποίηση εθνικών μέτρων μεταφοράς της οδηγίας 2017/159 για την εργασία στην αλιεία.

“Η συμφωνία καθορίζει την ελάχιστη ηλικία, τις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις και τα πιστοποιητικά για τους αλιείς. Ασχολείται με την επάνδρωση και καθορίζει τα όρια στις ώρες εργασίας και ανάπαυσης.

Για κάθε αλιευτικό σκάφος πρέπει να καταρτίζονται κατάλογοι πληρωμάτων και κάθε ψαράς πρέπει να καλύπτεται από σύμβαση εργασίας. Το κόστος του επαναπατρισμού ενός αλιέα που καθίσταται ανίκανος προς εργασία ή του οποίου η συμφωνία λήγει βαρύνει τον ιδιοκτήτη του σκάφους.

Η συμφωνία καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τα τρόφιμα, τα ποτά και τη διαμονή. Στους αλιείς παρέχεται ιατρική περίθαλψη επί του σκάφους και έχουν το δικαίωμα να οδηγηθούν στην ξηρά εγκαίρως για θεραπεία σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας”.

*Για την έλλειψη μεταφοράς από την Ελλάδα της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1936 που τροποποιεί την Οδηγία 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.

“Παρέχει ένα νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου όλα τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που εξουσιοδοτούν τις αξιολογήσεις RSIA (Αξιολόγηση Επιπτώσεων Οδικής Ασφάλειας), RSA (Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας), RSI (Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας) καθώς και NSM (Διαχείριση Ασφάλειας Δικτύου)”.

Σημείωση: το κλείσαμε δεν σημαίνει πως λύσαμε τα προβλήματα. Παρείχαμε όμως, στην Κομισιόν τα προαπαιτούμενα.

Οι 26 φορές που αποτύχαμε στις υποχρεώσεις μας από το 2022

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (φωτογραφία αρχείου) iStock

Από εδώ και πέρα θα δούμε τις φορές που δεν κάναμε όσα οφείλαμε ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο κανονισμών και αποφάσεων, πέραν της λίστας του Απρίλη.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Κομισιόν για να δείτε και με τα ίδια σας τα μάλια ότι η Eλλάδα απέτυχε από τις αρχές του 2022

*να αποτρέψει χωροκατακτητικά ξένα είδη που βλάπτουν την ευρωπαϊκή φύση,

*να σεβαστεί τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και να συμμορφώσει την εθνική νομοθεσία με τους κανόνες της ΕΕ “για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της κοινής ωφελείας.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι οι αναθέτοντες φορείς υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας διαγωνισμού, τη λεγόμενη «συνοπτική» διαδικασία, για την ανάθεση όλων των συμβάσεων για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης ορισμένης δυναμικότητας σε νησιά της Ελλάδας, ανεξάρτητα από αξία των συμβάσεων.

Ωστόσο, μια «συνοπτική» διαδικασία υποβολής προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών των οποίων η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα κατώτατα όρια της ΕΕ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διαφάνειας της οδηγίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομική διάταξη που επιτρέπει τη χρήση αυτής της διαδικασίας για τις εν λόγω συμβάσεις παραβιάζει σαφώς το δίκαιο της ΕΕ”.

*Να εφαρμόσει σωστά τον κανονισμό της ΕΕ για το οικολογικό σήμα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010).

“Ο κανονισμός θεσπίζει ένα εθελοντικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος για την προώθηση προϊόντων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την παροχή στους πελάτες ακριβείς, μη παραπλανητικές, επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων.

Ο κανονισμός υποχρεώνει κάθε συμμετέχον κράτος μέλος να ιδρύσει έναν αρμόδιο φορέα που χορηγεί το δικαίωμα χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα που συμμορφώνονται με τα κριτήρια του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Ο ελληνικός αρμόδιος φορέας δεν λειτουργεί από το 2020 και ως εκ τούτου δεν μπορεί να διεκπεραιώσει τυχόν αιτήσεις που υποβάλλονται από επιχειρήσεις.

Οι ελληνικές εταιρείες δεν μπορούν να αποκτήσουν οικολογικά σήματα για τα προϊόντα τους πριν τα εξάγουν σε άλλα κράτη μέλη, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες”.

*Να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο με τρόπο πλήρως συμμορφούμενο, όλες τις διατάξεις της Οδηγίας που θεσπίζουν πρότυπα για την υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία (Οδηγία 2013/33/ΕΕ).

Η διασφάλιση της πλήρους τήρησης της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (CEAS) και η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει αυτήν τη νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο.

*Να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τρόπο όλες οι διατάξεις της Οδηγίας για τα πρότυπα για τον χαρακτηρισμό των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας (Οδηγία 2011/95/ΕΕ).

*Να συμμορφωθεί με τον κανονισμό για τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο (παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της αφαίρεσης εντός μίας ώρας από τη λήψη εντολής αφαίρεσης που εκδόθηκε από εθνική αρμόδια αρχή -υποχρεώνει τις εταιρείες να λαμβάνουν ειδικά μέτρα όταν οι πλατφόρμες τους εκτίθενται σε τέτοιο περιεχόμενο,

*Να διασφαλίσει ότι να μεταφέρει όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών (Οδηγία 2011/93/ΕΕ). Αυτή αποτελεί ουσιαστικό μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

“Απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων στον τομέα της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της παιδικής πορνογραφίας και της παρότρυνσης παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς. Εισάγει επίσης, διατάξεις για την ενίσχυση της πρόληψης αυτών των εγκλημάτων και της προστασίας των θυμάτων”,

*Να μεταφέρει σωστά τη νομοθεσία της ΕΕ που ποινικοποιεί τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους.

*Να κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της Οδηγίας 2019/1158 για την Ισορροπία Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής, στο εθνικό δίκαιο. Αποσκοπεί στο να διευκολύνει τα άτομα που εργάζονται στην ΕΕ να εξισορροπούν την μισθωτή εργασία και την ιδιωτική ζωή.

Εισάγει, μεταξύ άλλων, ελάχιστα πρότυπα για τη γονική άδεια, συμπεριλαμβανομένης της άδειας πατρότητας, της άδειας φροντίδας, του δικαιώματος σε ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις για γονείς και φροντιστές και εγγυήσεις έναντι άδικων απολύσεων. Τα κράτη είχαν 3 χρόνια να τη μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο.

*Να μεταφέρει την Οδηγία για τις Διαφανείς και Προβλέψιμες Συνθήκες Εργασίας.

Σκοπός της είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας με την προώθηση της πιο διαφανούς και προβλέψιμης απασχόλησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας.

*Να μεταφέρει την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 (ΟΣΕΚΑ Quick fix).

Είναι σχετική με τη χρήση εγγράφων βασικών πληροφοριών (key information documents -KID) από εταιρείες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). Η οδηγία ΟΣΕΚΑ στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων, της διαφάνειας και της ενημέρωσης των επενδυτών.

*Να μεταφέρει την Οδηγία 32019L0882 περί προσβασιμότητας σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η προσβασιμότητα αποτρέπει ή καταργεί τα εμπόδια στη χρήση των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επιτρέπει την αντίληψη, τη λειτουργία και την κατανόηση αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, 4 σε ίση βάση με άλλους.

*Να μεταφέρει την Οδηγία (ΕΕ) 2021/338 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2014/65/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και 2019/878 (Πακέτο Ανάκαμψης Κεφαλαιαγορών) με στόχο τον περιορισμό της περιττής γραφειοκρατίας και για τον μετριασμό της οικονομικής αναταραχής που προκαλείται από τον Covid-19.

*Να μεταφέρει την Οδηγία «Αγοράστε και δωρίστε» (ΕΕ) 2021/1159, που ήταν τροποποίηση στην οδηγία για τον ΦΠΑ.

Εισήγαγε προσωρινή απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις εισαγωγές και σε ορισμένες προμήθειες ως απάντηση στην πανδημία του COVID-19. Η οδηγία «αγοράστε και δωρίστε» διευκόλυνε την Επιτροπή και τους φορείς της ΕΕ να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες προκειμένου να τα διανέμουν δωρεάν στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κρίσης δημόσιας υγείας.

*Να ενημερώσει τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ).

Οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας θα πρέπει να καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, ενώ οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας δείχνουν τις πιθανές δυσμενείς συνέπειες που σχετίζονται με αυτά τα σενάρια πλημμύρας

*Να συμμορφωθεί με την Οδηγία για τους Οικοτόπους (Οδηγία 92/43/EEC) κατά τον σχεδιασμό έργων αιολικών πάρκων.

“Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2014. Έκτοτε, το σχέδιο δεν έχει ακόμη αναθεωρηθεί ούτε υποβληθεί στην κατάλληλη αξιολόγηση, όπως απαιτείται από την Οδηγία για τους οικοτόπους. Παρά την προσφορά τεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής, η διαδικασία αναθεώρησης του σχεδίου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί”.

*Να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία που ρυθμίζει την παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής δορυφορικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης.

“Η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει επί του παρόντος στον κάτοχο άδειας για συνδρομητικές δορυφορικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και στους μετόχους, συνδεδεμένα πρόσωπα και θυγατρικές της να συμμετέχουν ή να ελέγχουν οποιονδήποτε άλλο πάροχο ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου που δραστηριοποιείται μέσω επίγειων δωρεάν ή συνδρομητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών δικτύων”.

*Να κάνει σωστή μεταφορά των κανόνων της ΕΕ, σχετικά με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την Οδηγία Επιβολής του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, δεν μετέφερε σωστά τις διατάξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την επιβολή του νόμου και τα χρονικά όρια για την αποθήκευση δεδομένων.

*Να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και της παραχάραξης μέσων πληρωμής χωρίς μετρητά.

Η οδηγία ποινικοποιεί την κλοπή και την κατάχρηση διαπιστευτηρίων πληρωμών, καθώς και την περαιτέρω πώληση και διανομή τους. Καλύπτει συναλλαγές χωρίς μετρητά που πραγματοποιούνται με κάθε είδους μέσο πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών καρτών αλλά και εικονικών μέσων όπως οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Η προθεσμία της μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληγε στις 31/5 του 2021. Δεν κάναμε κάτι. Λάβαμε προειδοποιητική επιστολή από την ΕΕ. Πάλι δεν κάναμε κάτι και παραπεμφθήκαμε.

*Να επικαιροποιήσει εγκαίρως τους εθνικούς νόμους για την άρση των κανονιστικών φραγμών βάσει της οδηγίας για τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

“Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας και στη δημιουργία ενιαίας πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις μάρκετινγκ, τα ρυθμιστικά τέλη και τα τέλη που επιβάλλονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Η Οδηγία επιτρέπει την απλούστερη έξοδο από την αγορά υποδοχής (de-notification) και επιτρέπει στις εταιρείες διαχείρισης να επιλέγουν πιο ευέλικτους και φθηνότερους τρόπους επικοινωνίας και παροχής διοικητικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επενδυτές σε άλλα κράτη μέλη”.

*Να ολοκληρώσει την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, όπως απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα ή/και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, όπως απαιτείται από τη σχετική Οδηγία (2007/60/ΕΚ).

*Να μεταφέρει την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057-Απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Kαθορίζει ειδικούς κανόνες για τον τομέα των οδικών μεταφορών. Υποδηλώνει ότι ισχύει μόνο για οδηγούς που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό της εγκατάστασης.

*Να μεταφέρει την Οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) 2017/952 (ATAD2).

Αφορά κανόνες κατά των υβριδικών αναντιστοιχιών της Οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής (ATAD 2) στοχεύουν στην πρόληψη καταστάσεων διπλής έκπτωσης και έκπτωσης χωρίς αντίστοιχο συμπερίληψη του εισοδήματος στο επίπεδο του αποδέκτη που προκύπτει από υβριδική αναντιστοιχία.

*Να μεταφέρει την Οδηγία 2021/1226 για τις κοινές μεθόδους αξιολόγησης θορύβου.

Έχει να κάνει με τον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης που αποσκοπεί στην αποφυγή, πρόληψη ή μείωση κατά προτεραιότητα των επιβλαβών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενόχλησης, λόγω της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο.

*Να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της οδηγίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο (2012/34/ΕΕ) κι έτσι μας παρέπεμψαν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Η οδηγία διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι μια συμβατική συμφωνία μεταξύ της εθνικής αρμόδιας αρχής και του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής είχε συναφθεί το αργότερο έως τις 16 Ιουνίου 2015 και δημοσιεύτηκε εντός ενός μηνός. Οι συμφωνίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαφάνεια των επερχόμενων έργων στο δίκτυο σιδηροδρομικών υποδομών.

Παρά τις ανταλλαγές μεταξύ της Επιτροπής και της Ελλάδας, οι εθνικές αρχές δεν έχουν ακόμη υπογράψει και δημοσιεύσει τη συμβατική συμφωνία με τον διαχειριστή της ελληνικής σιδηροδρομικής υποδομής, ΟΣΕ.

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2020 και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2021. Δεδομένου ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παραβαίνει την οδηγία, η Επιτροπή αποφάσισε τώρα να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

*Να υποβάλει εγκαίρως τα σχέδια ετοιμότητας για τους κινδύνους ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/941.

“Ο παρών κανονισμός, που ισχύει από τις 25 Ιουνίου 2019, αποσκοπεί στην πρόληψη, προετοιμασία και διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας με πνεύμα αλληλεγγύης και διαφάνειας μεταξύ των κρατών μελών, με παράλληλη τήρηση των απαιτήσεων μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, ο κανονισμός επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις στα κράτη μέλη να κοινοποιούν ορισμένες πληροφορίες στην Επιτροπή. Από την άποψη αυτή, η Βουλγαρία και η Ελλάδα δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα σχέδιά τους για την ετοιμότητα κινδύνου.

Η Ελλάδα επίσης δεν κοινοποίησε την αξιολόγησή της για κινδύνους που σχετίζονται με την ιδιοκτησία της υποδομής. Είχαμε δυο μήνες να απαντήσουμε. Το κάναμε, η υπόθεση έκλεισε, αλλά αργότερα άνοιξε άλλη σχετική.

Οι δυο τελευταίες παραπομπές στο Δικαστήριο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο AP Photo/Jean-Francois Badias

Από τις αρχές του 2022 έως σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρέπεμψε στο Δικαστήριο “επειδή δεν μεταφέρθηκε σωστά την Οδηγία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως τροποποιήθηκε και υποχρέωνε τα κράτη/μέλη να διενεργούν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα μεγάλα έργα υποδομής.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2019, ακολουθούμενη από αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2020. Παρά την ορισμένη πρόοδο, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει πλήρως τα παράπονα”.

Το Φεβρουάριο μας παρέπεμψε και για μη συμμόρφωση της με την οδηγία για τη δημιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου (2012/34/Ε.Ε.). Βάσει αυτής, τα κράτη-μέλη καλούνταν να εξασφαλίσουν την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και του διαχειριστή της εθνικής υποδομής (ΟΣΕ).

Στο επίκεντρο ήταν συμβόλαια σχετικά με τις επιδοτήσεις του ελληνικού κράτους προς τον ΟΣΕ. Είχαμε καθυστερήσει σχεδόν 8 χρόνια.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα