Airbnb: Τι έρχεται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο – Τα “καμπανάκια” των ιδιοκτητών

Διαβάζεται σε 3'
Airbnb: Τι έρχεται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο – Τα “καμπανάκια” των ιδιοκτητών
SOOC

Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του καθεστώτος με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Τη διαμόρφωση κανόνων ισότιμου ανταγωνισμού με τις οργανωμένες μονάδες ξενοδοχείων, δωματίων και βιλών, αλλά και στον περιορισμό της “γκρίζας” οικονομίας με παράλληλη αύξηση των δημοσίων εσόδων στοχεύει η σειρά παρεμβάσεων που προωθείται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Μετά από πιέσεις του ξενοδοχειακού κλάδου, το οικονομικό επιτελείο διαμορφώνει ένα μίνιμουμ πλαισίου ώστε, όπως αναφέρεται, να εντάξει τη δραστηριότητα αυτή σε έναν “κανονικό” επιχειρηματικό περιβάλλον, με την ανάληψη υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για κανονισμούς και φόρους. Πάντως, με βάση τόσο πηγές της τουριστικής αγοράς, αλλά και του αρμόδιου υπουργείου οι ρυθμίσεις θα μπορούσαν να είναι πιο αυστηρές, ειδικά σε σχέση με το τι σπίτι μπορεί να διατεθεί σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης, ένεκα και της στεγαστικής κρίσης.

Αναλυτικά, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, μέχρι τώρα και με την αίρεση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, οι παρεμβάσεις αφορούν: Τροποποίηση ορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Βραχυχρόνια μίσθωση θα ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των 60 ημερών, ακινήτου που είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Ο αστερίσκος

Αυτό ήταν, άλλωστε, ένα ζήτημα που “έκαιγε” καθώς υπήρχε σε εκκρεμότητα η έκδοση ειδικής υπουργικής απόφασης για την εξειδίκευση του εάν το όριο των 60 ή 90 ημερών αφορά συνεχόμενη μίσθωση ή  όχι. Μένει να φανεί η ακριβής διατύπωση ώστε να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Ωστόσο παράγοντες της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων σημειώνουν ότι, εάν μπει όριο 60 ημερών ανά έτος, ακόμη και με διακεκομμένα διαστηματα παραμονής των επισκεπτών, θα καταγραφεί έκρηξη παράνομων μισθώσεων, καθώς το “πλαφόν” ημερών είναι πολύ χαμηλό και δεν “κουμπώνει’ με τις ανάγκες της αγοράς.
– Δημιουργία νέου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ειδικά για βραχυχρόνια μίσθωση. Όλα τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης θα υποχρεούνται σε έναρξη ή προσθήκη δραστηριότητας με βάση τον νέο ΚΑΔ.

– Υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν σε ψηφιακή πλατφόρμα τρία ή περισσότερα ακίνητα προς εκμίσθωση/υπεκμίσθωση για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση οι ιδιώτες που αναρτούν προς μίσθωση (ή υπεκμίσθωση) τρία ή περισσότερα ακίνητα σε ψηφιακή πλατφόρμα θα καθίστανται επιχειρήσεις (ατομική ή νομικό πρόσωπο) και θα υποχρεούνται σε έναρξη όπως υποχρεούνται ήδη τα νομικά πρόσωπα που ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο).

– Επιβολή ΦΠΑ, τέλους παρεπιδημούντων και τέλους αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής που αντικαθιστά τον φόρο διαμονής:

Για τους εκμισθωτές/ υπεκμισθωτές νομικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις με ΚΑΔ βραχυχρόνιας μίσθωσης το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων θα υπόκειται σε ΦΠΑ, σε τέλος παρεπιδημούντων και σε τέλος αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής που αντικαθιστά τον φόρο διαμονής.

Το νέο τέλος που θα αντικαταστήσει τον φόρο διαμονής θα ισχύει και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις των εκμισθωτών/υπεκμισθωτών φυσικών προσώπων (ιδιωτών) με ένα ή δύο ακίνητα.

– Αυστηροποίηση κυρώσεων: Σε περίπτωση μη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, αυστηροποιείται το πρόστιμο και ορίζεται, ανά χρήση, σε 50% των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο 5.000 ευρώ (σήμερα το πρόστιμο είναι οριζόντιο και ανέρχεται σε 5.000 ευρώ). Σε περίπτωση υποτροπής για επόμενη χρήση το ανωτέρω πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

-Χαρακτηρισμός της εκμίσθωσης συνόλου διαμερισμάτων πολυκατοικίας ως δραστηριότητας τουριστικού καταλύματος: Σε περίπτωση που το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση, θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα