Ακίνητα: Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η δήλωση παλιών μισθωτηρίων

Ακίνητα: Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η δήλωση παλιών μισθωτηρίων
Ακίνητα Eurokinissi

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο TAXΙSnet, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. 

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ηλεκτρονική δήλωση από τους ιδιοκτήτες μισθωτηρίων ακινήτων τα οποία υπογράφηκαν από τις 1.1.2014.

Είτε συνεχίζονται είτε έχουν διακοπεί οι μισθώσεις αυτές για τις οποίες δεν υπήρχε η υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης αλλά αρκούσε η χειρόγραφη μίσθωση η οποία επικυρώνονταν στην εφορία τώρα πλέον πρέπει να «ψηφιοποιηθούν».

Θα πρέπει δηλαδή για τις μισθώσεις αυτές, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν όπως είχαν αρχικά συμφωνηθεί, ή εφόσον έχουν λήξει μέχρι και τη 12η Ιουνίου 2020 και δεν έχουν δηλωθεί, ηλεκτρονικά οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο TAXΙSnet, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, αρχικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που θα περιλαμβάνουν όλα τα βασικά στοιχεία των παλαιών αυτών συμβάσεων.

Δηλαδή τα ονόματα και το ΑΦΜ των αντισυμβαλλομένων (εκμισθωτή και μισθωτή), το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και την ημερομηνία λήξεως, αν υπάρχει. Αν οι συμβάσεις μισθώσεων είναι αορίστου χρόνου, οι ιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καμία ημερομηνία λήξεως κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Για τις δηλώσεις αυτές οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα.

Για όσες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων έχουν λήξει μέχρι και τη 12η Ιουνίου 2020 και υπογράφηκαν από την 1η-1-2014 και μετά και δεν έχει ακόμη δηλωθεί η λήξη τους ηλεκτρονικά στο TAXISnet, προβλέπεται επίσης υποχρέωση των ιδιοκτητών να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο TAXISnet, μέχρι τις 30-9-2020, δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, στις οποίες θα αναφέρουν ότι οι συμβάσεις τους έληξαν. Και αυτές οι δηλώσεις επιτρέπεται να υποβληθούν χωρίς πρόστιμα. Εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συμβάσεις μίσθωσης θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν.

Δεν χρειάζεται ενεργειακό πιστοποιητικό

Με δεδομένο ότι όταν υπεγράφησαν πολλές από τις παλιές αυτές συμβάσεις δεν ίσχυε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να έχουν εκδώσει και πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για τα εκμισθούμενα ακίνητά τους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για τις παλαιές αυτές συμβάσεις, δεν απαιτείται από τους ιδιοκτήτες να εκδώσουν εκ των υστέρων τέτοια πιστοποιητικά. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες των περιπτώσεων αυτών δεν είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν και αριθμό πρωτοκόλλου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Από τις 13 Ιουνίου 2020 και μετά, σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης μιας σύμβασης για τη μίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΙSnet δήλωση έναρξης ή λήξης μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ με ευνόητες συνέπειες σε ότι αφορά την φορολογία του ιδιοκτήτη.

Οι δηλώσεις Covid-19

Τέλος υπενθυμίζεται ότι μέχρι στις 23 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων covid από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων οι οποίοι υποχρεώθηκαν σε μειωμένα κατά 40% μισθώματα από πληττόμενες επιχειρήσεις.

Οι δηλώσεις που πρέπει να γίνουν αφορούν:

Τις αρχικές για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει αρχικές δηλώσεις και τις τροποποιητικές για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Η αποδοχή από τους μισθωτές των αρχικών Δηλώσεων Covid για Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020, καθώς και των τροποποιητικών Δηλώσεων Covid για Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 1η Οκτωβρίου 2020.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα