Alpha Bank: Συμφωνία για πώληση κόκκινων δανείων ύψους 3,4 δισ. ευρώ χωρίς κεφαλαιακές απώλειες

Σπίτια και πολυκατοικίες στην Αθήνα (φωτογραφία αρχείου)
Σπίτια και πολυκατοικίες στην Αθήνα (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Δεσμευτική συμφωνία με Davidson Kempner για την πώληση της συναλλαγής Cosmos. Αίτημα για ένταξη στον Ηρακλή και παροχή εγγυήσεων 1,7 δισ. ευρώ. Οι επόμενες κινήσεις της τράπεζας, με στόχο τη μείωση του δείκτη NPEs στο 7%

Tην επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP αναφορικά με την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου κατά βάση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ύψους μεικτής λογιστικής αξίας 3,4 δισ. («Συναλλαγή Cosmos»), ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Η Τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Η Cepal Hellas θα είναι ο διαχειριστής του δανειακού χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Cosmos.

ADVERTISING

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος υπέβαλε την 15.10.2021 αίτηση υπαγωγής βάσει του ν. 4649/2019 της τιτλοποίησης Cosmos στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής». Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Cosmos, συνολικής αξίας έως 1,7 δισ.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου από την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Cosmos, μαζί με την αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αναλογούν σε 50% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας του δανειακού χαρτοφυλακίου. H συναλλαγή Cosmos αναμένεται να είναι ουδέτερη από απόψεως επάρκειας συνολικών κεφαλαίων, καθώς η επιπρόσθετη επιβάρυνση στα αποτελέσματα ύψους 0,3 δισ., εντός του πλαισίου των στόχων που έχουν τεθεί από τον Όμιλο για συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων, αντισταθμίζεται από αντίστοιχη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού. Η συναλλαγή θα επιτρέψει στον Όμιλο να εξυγιάνει περαιτέρω τον ισολογισμό του, προκειμένου να επιτύχει τους δεδηλωμένους του στόχους.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Cosmos αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του δ’ τριμήνου 2021 υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για την παροχή της εγγύησης του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής» για τις ομολογίες υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και την εποπτική έγκριση για τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου («SRT») του υποκείμενου χαρτοφυλακίου δανείων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό («SSM»).

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Cosmos, η HoldCo θα συνεισφέρει το 44% των Mezzanine και Junior ομολογιών των τιτλοποιήσεων Galaxy και Cosmos σε θυγατρική εταιρεία που θα ιδρύσει και στη συνέχεια θα διανείμει σε είδος τις μετοχές της θυγατρικής αυτής εταιρείας στους μετόχους της. Το χρονοδιάγραμμα αυτής της διανομής θα ανακοινωθεί από τη HoldCo με τη λήψη των σχετικών εταιρικών αποφάσεων.

Ένα βήμα πιο κοντά στη συντριπτική μείωση των κόκκινων δανείων

Τη δεύτερη μεγάλη συναλλαγή, στο πλαίσιο του «προγράμματος Ηρακλής», ολοκληρώνει η Αlpha Bank. To χαρτοφυλάκιο της συναλλαγής Cosmos αποτελείται από περίπου 60 χιλιάδες δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, SBL, καταναλωτικά, επιχειρηματικά) και είναι συνολικού ύψους €3,4 δισ. σε όρους Gross Book Value (μεικτής λογιστικής αξίας) και €4,9 δισ. σε όρους Total Exposure (συνολική οφειλής).

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, μέσω της συναλλαγής, επιτυγχάνεται υψηλή ανάκτηση ύψους 50%, μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των ελληνικών συναλλαγών, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη ότι πρόκειται για μία multi-asset τιτλοποίηση.

Κατά τις ίδιες πηγές, η Τράπεζα πραγματοποιεί ένα αποφασιστικό βήμα εξυγίανσης του ισολογισμού της και, σε συνδυασμό με τις επικείμενες συναλλαγές Sky και Orbit, δρομολογεί τον περιορισμό του δείκτη NPE σε ποσοστό 13% έως το τέλος του έτους και σε μονοψήφια ποσοστά στις αρχές του 2022, σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους του νέου στρατηγικού της προγράμματος «Project Tomorrow».

Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της Συναλλαγής Cosmos και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων θα λάβει χώρα το 4ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μετά και τη λήψη των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.

H Αlpha Bank ολοκληρώνει τη νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της με μηδαμινή επίδραση στα κεφάλαιά της.

Με την ολοκλήρωση του Project Cosmos, η Alpha Βank θα έχει επιτύχει συντριπτική μείωση των «κόκκινων δανείων» από το 2017 μέχρι σήμερα κατά 18 δισ. σε όρους μικτής λογιστικής αξίας.

Μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκαν οι εξής συναλλαγές:

 • Project Venus, ύψους 0,9 δισ. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
 • Project Mars, ύψους 0,3 δισ. Επρόκειτο για επιχειρηματικά και δάνεια λιανικής στη Ρουμανία.
 • Project Jupiter, ύψους 1 δισ. περίπου. Αφορούσε σε δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.
 • Project Mercury, ύψους 1,1 δισ. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
 • Project Neptune, ύψους 1,1 δισ. Αφορούσε, επίσης, σε δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.
 • Project Galaxy, τιτλοποίηση δανείων ύψους 10,8 δισ. - Πρόγραμμα Ηρακλής Ι.
 • Project Cosmos, τιτλοποίηση δανείων ύψους 3,4 δισ. - Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ.
 • Επίσης, σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται οι εξής συναλλαγές:
 • Project Orbit, ύψους 1,3 δισ. Αποτελείται από ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
 • Project Sky, ύψους 2,2 δισ., με την περίμετρο να αφορά σε στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά και μικρά επαγγελματικά δάνεια.
 • Project Solar, ύψους 0,4 δισ. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης επιχειρηματικών δανείων, κοινών σε όλες τις τράπεζες.
 • Άλλες συναλλαγές, ύψους 0,7 δισ. και αφορούν σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων leasing και επιλεγμένων επιχειρηματικών δανείων.

Στόχος της Αlpha Bank είναι η διαμόρφωση των δεικτών NPE και NPL στο 7% και 5% αντίστοιχα, στον αμέσως ορατό χρονικό ορίζοντα.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κόκκινα Δάνεια, Alpha Bank
SHARE:

24Media Network