Αποζημιώσεις ενοικίων: Οι φάσεις πληρωμών και τα “SOS” της αίτησης

Αποζημιώσεις ενοικίων: Οι φάσεις πληρωμών και τα “SOS” της αίτησης
Κλειστά μαγαζιά Eurokinissi

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι ιδιοκτήτες δικαιούνται αποζημίωση για τα κουρεμένα ενοίκια και ποια είναι τα "κλειδιά" στη σχετική αίτηση.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη είναι η αποζημίωση που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες για τα «κουρεμένα» λόγω πανδημίας ενοίκια με βάση την απόφαση A 1003/2021 του Yπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της καταβολής από το κράτος στους ιδιοκτήτες ακινήτων του 50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.

Μάλιστα, η πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων για τον μήνα Νοέμβριο, αναμένεται να αρχίσει από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και για το μήνα Δεκέμβριο από τις 15 Φεβρουαρίου 2021 ενώ αναμένεται να γίνει σε δυο φάσεις. Η πρώτη αφορά αιτήσεις που θα κατατεθούν σωστά ενώ η δεύτερη για όσες θα έχουν παραλείψεις. Γι’ αυτό λοιπόν … προσοχή στην κατάθεση των στοιχείων.

Χωρίς φόρο και κίνδυνο κατάσχεσης

Πιο συγκεκριμένα τα καταβαλλόμενα ποσά, όπως αναφέρεται στην απόφαση, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013, είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Επίσης η αποζημίωση αυτή δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, σύμφωνα με την Απόφαση η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid», όπως αυτή ορίζεται από σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

Η ημερομηνία έναρξης του 2ου κύκλου θα είναι η επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου, δηλαδή την 1η Φεβρουαρίου για τα ενοίκια Νοεμβρίου και την 1η Μαρτίου για τα ενοίκια Δεκεμβρίου. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους διενεργείται σταδιακά, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η απόφαση. Μάλιστα το ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ πριν από την πληρωμή δημιουργεί:

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Η εν λόγω κατάσταση διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ.

Β΄ φάση πληρωμών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δεύτερος κύκλος πληρωμής αφορά τις μη επιτυχείς πληρωμές του πρώτου κύκλου. Ουσιαστικά πρόκειται για αιτήσεις με λάθη και αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Γιαυτό και θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στην καταγραφή των στοιχείων και η αναγραφή σωστά του ΙΒΑΝ.

Αναλυτικά, με βάση την Απόφαση στο πρώτο στάδιο η ΑΑΔΕ ενημερώνει εκ νέου σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις κατά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ή να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Στο δεύτερο στάδιο η Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» μετά τις διορθώσεις και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει προκειμένου να διενεργηθούν οι πληρωμές των δικαιούχων ακολουθώντας τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από Α.Α.Δ.Ε., μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ). Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής είναι τελικός.

Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα