Ασφαλιστικές: Άντεξαν στη πανδημία – τι δείχνουν τα οικονομικά μεγέθη

Ασφαλιστικές: Άντεξαν στη πανδημία – τι δείχνουν τα οικονομικά μεγέθη

Ισχυρά «αντισώματα» στις συνέπειες της πανδημίας παρουσίασαν το δύσκολο 2020 οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Παρόμοια θετική εικόνα επιδεικνύουν σε επίπεδο μεγεθών και μέχρι τώρα το 2021, διατηρώντας παράλληλα υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας στο πλαίσιο των απαιτήσεων του SolvencyII.

Όπως ανέδειξε στη φετινή Γενική Συνέλευση των ασφαλιστικών εταιρειών, ο κ. Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της ΤτΕ – που ασκεί Εποπτεία στο εγχώριο σύστημα, η ελληνική ασφαλιστική αγορά ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στις προκλήσεις της υγειονομικής κρίσης.

Η πλειονότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προσαρμόστηκε γρήγορα στις συνθήκες λειτουργίας που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας.

ADVERTISING

Κάνοντας εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας, κατάφερε να διασφαλίσει την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων και της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, όπως η έκδοση και ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οι αναγγελίες ζημιών, η καταβολή αποζημιώσεων κλπ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, μεταξύ άλλων, στο εξής: «Δεν πρέπει λόγω της συγκυρίας να παραβλέψει κανείς τους κινδύνους που σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια των συστημάτων και των προσωπικών δεδομένων».

Υπό αυτό το πρίσμα, είναι απαραίτητο να συνεχιστούν επειγόντως οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα υποστηρίξουν την ανθεκτικότητα τους.

Στόχος η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης τέτοιων κινδύνων που εξασφαλίζει αντοχή σε όλα τα είδη διαταραχών και απειλών που συνδέονται με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Η «ακτινογραφία» του 2020 και οι ανοδικές τάσεις του 2021

Συνοπτικά, η ελληνική ασφαλιστική αγορά το 2020 δέχθηκε πιέσεις όσον αφορά τη συνολική παραγωγή κατά 3,7% σε σχέση με το ιδιαίτερα ικανοποιητικό 2019. Πιέσεις δέχθηκε ο κλάδος Ζωής κατά 8%, ενώ οι Γενικές Ασφαλίσεις κινήθηκαν οριακά θετικά κατά 0,4%.

Αξιοσημείωτο στοιχείο, μεταξύ άλλων, η άνοδος κατά 9,6% στις Ασφαλίσεις Υγείας, δείγμα του έντονου ενδιαφέροντος για το μέσο πολίτη, απόρροια της πανδημίας.

Μερικούς μήνες μετά τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά καθώς: Πλέον για το πρώτο 8μηνο του έτους η συνολική ασφαλιστική παραγωγή «σκαρφαλώνει» υψηλότερα κατά 9,5% σε σχέση με τη περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Ώθηση 15,3% καταγράφουν οι Ασφαλίσεις Ζωής λόγω κυρίως της εκρηκτικής ανόδου που σημειώνουν τα Unit Linked κατά 62,9%. Θετικό πρόσημο σημειώνουν και οι Ασφαλίσεις Κατά Ζημιών κατά 4,8%.

Ενδεικτικά η εικόνα κάποιων εκ των κορυφαίων Ομίλων της ασφαλιστικής αγοράς

Πρώτη με παράδοση 130 ετών

Εν μέσω πανδημίας και την ώρα που το ενδιαφέρον έχει στραφεί (μέχρι να ολοκληρωθεί επισήμως) η ιστορική εξαγορά της από το CVC, η Εθνική Ασφαλιστική σημείωσε κέρδη προ φόρων 65,6 εκ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι 17,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, ανήλθαν σε 45,5 εκ. ευρώ, έναντι 15,1 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, περίοδο κατά την οποία είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων.

Αύξηση παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων έναντι του α’ εξαμήνου 2020 κατά 11,3%, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 361,8 εκ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2021.

Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2021 σε 284,5 εκ. ευρώ έναντι 242,9 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020, αυξημένα κατά 17,1%, κυρίως λόγω της παραγωγής του νέου προϊόντος εφάπαξ καταβολών Unit-Linked «Full Capital Plan».

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των Γενικών Ασφαλίσεων ανήλθαν σε 77,4 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021, έναντι 82,2 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,8%, προερχόμενη κυρίως από το Κλάδο Πυρός.

Με μοχλό ανόδου UnitLinked και Υγεία

Aν και δραστηριοποιείται μόνο στους κλάδους ασφάλισης Ζωής και Υγείας, ανέβηκε στη 2η θέση ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων το 2020 από την 3η το 2019, στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. O λόγος για τη NN Hellas της οποίας τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν περισσότερο από 50%, κατά 5.4 εκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2019, και ανέρχονται σε 15.6 εκ. ευρώ.

Η αύξηση των κερδών προ φόρων οφείλεται σε νέες πωλήσεις, στη βελτίωση της διατηρησιμότητας του χαρτοφυλακίου και στη βελτίωση των περιθωρίων. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 10 εκ. ευρώ βελτιωμένα και πάλι σημαντικά (+163%) σε σχέση με το 2019.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία συμφώνησε στην απόκτηση των δραστηριοτήτων της MetLife στην Ελλάδα.

Στους κορυφαίους με υψηλή τεχνογνωσία

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 448,65 εκ. ευρώ για το 2020 στην EurolifeFFH. Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 738 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου άγγιξαν τα 22,2 εκατ ευρώ. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων για τη χρονιά που πέρασε, άγγιξαν τα 151,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 13% ενώ σε επίπεδο πενταετίας (2016-2020) έχουν φτάσει τα 672,60 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο Όμιλος διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά με τον όμιλο να συγκεντρώνει συνολικά το 10%. Επίσης, 16% κατέχει στις Ασφάλειες Ζωής και 3% στις Γενικές Ασφαλίσεις.

Στους πρωτοπόρους του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Κέρδη προ φόρων 18,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33,8% (13,9 εκατ. στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2020) σημείωσε η INTERAMERICAN, συνεχίζοντας με επιτυχία το «ταξίδι» του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σημαντική παράμετρος η εικόνα στα Ίδια Κεφάλαια που στο εξάμηνο ήταν 223 εκατ. έναντι 187 εκατ. αντιστοίχως πέρυσι, ενώ και το ενεργητικό παρέμεινε σταθερό στα 1,255 δισ. ευρώ.

Υψηλή και περαιτέρω βελτιωμένη είναι και η φερεγγυότητα των τριών εταιρειών του οργανισμού. Της εταιρείας Ζημιών φθάνει στο 260%, της Βοήθειας στο 197% και της Ζωής στο 172%.

Η παραγωγή ασφαλίστρων κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου ανήλθε στα 196,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,3% σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο (188,8 εκατ.), με ισορροπημένη την παραγωγική συνεισφορά των βασικών δικτύων διανομής (εταιρικό δίκτυο ασφαλιστών, δίκτυο συνεργαζόμενων πρακτόρων-μεσιτών, απευθείας πωλήσεις).

Πρωταγωνιστεί στις Γενικές Ασφαλίσεις

Στα 244 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για την ERGO το 2020 σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σύγκριση με το έτος 2019, εκ των οποίων 235,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν δραστηριότητες ασφάλισης Ζημιών και 8,2 εκατ. ευρώ δραστηριότητες ασφάλισης Ζωής. Σημειώνεται πως η ERGO διατήρησε τη πρώτη θέση στις Γενικές Ασφαλίσεις.

H «κόκκινη καταιγίδα»

Αυτό ήταν το σύνθημα της διοίκησης της GENERALI πριν καν ξεσπάσει η πανδημία και προτού ανακοινωθεί η μεγάλη συμφωνία εξαγοράς της AXA Ασφαλιστικής στην Ελλάδα. Αυτό φαίνεται πως αποδεικνύεται στη πράξη καθώς η Generali στοχεύει σε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη χώρας μας, έχοντας και τη στήριξη της μητρικής βάσει στρατηγικού της σχεδιασμού στις αγορές που θέλει να δώσει έμφαση.

Υπενθυμίζεται πως το 2022 εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί η μεγάλη επένδυση στη Λ. Συγγρού με τη δημιουργία υπερσύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος.

Συνοπτικά, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας για το σύνολο του 2020 ανήλθε στα 235,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 8%, σε σύγκριση με το 2019. Την ίδια ώρα το μερίδιο αγοράς ενισχύθηκε αισθητά στο 6% έναντι 5,3% προηγουμένως σε μια χρονιά με ισχυρές πιέσεις κατά την οποία η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων σε όλο τον κλάδο σημείωσε κάμψη 3,7%.

Στο επίκεντρο ο ανθρώπινος παράγοντας

Τη διαρκή αναπτυξιακή της πορεία επιβεβαιώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Πίστης για το α’ εξάμηνο του 2020 καθώς τα συνολικά έσοδα του ομίλου σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 5,3% και ανήλθαν σε 116,9 εκ. ευρώ έναντι 111,0 εκ. ευρώ την 30/06/2020.

Η παραπάνω επίδοση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Εγγεγραμμένων Μικτών Ασφαλίστρων και συναφών εσόδων του Ομίλου κατά 6,2%.

Οι ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής, συνείσφεραν στο ως άνω ποσό κατά 12% και ακολούθησαν οι Λοιποί Γενικοί Κλάδοι με αύξηση 5,8% και ο Κλάδος Αυτοκινήτων με αύξηση 2,4%, δείχνοντας πάντα την απόλυτη στήριξη στα ανθρώπινα δίκτυα.

Πολλά προϊόντα – πολλά κανάλια διανομής

Μικρή αύξηση του μεριδίου αγοράς στον κλάδο Ζωής και Υγείας (στο 2,76% το 2020 έναντι 2,50% το 2019). Σημαντική αύξηση στην παραγωγή ατομικών και ομαδικών συμβολαίων υγείας (11,7% και 25,8% αντίστοιχα). Αύξηση του μεριδίου αγοράς και στον κλάδο ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων (8,6% το 2020 από 6,5% το 2019). Αύξηση του μεριδίου αγοράς στον κλάδο πυρός (6,4% το 2020 από 6,3% το 2019). Μικρή κάμψη 2,4% στην παραγωγή ασφαλίστρων. Αυτή είναι η εικόνα για τον όμιλο της Groupama που παραμένει σε τροχιά κερδοφορίας και διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα με πολυπροϊοντικό και πολυκαναλικό χαρακτήρα στην αγορά.

Αύξηση πάνω από 30% στο δείκτη Φερεγγυότητας

Σημαντική αύξηση άνω του 30% πέτυχε η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική στο Δείκτη Κάλυψης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR), ο οποίος διαμορφώθηκε στο 159,3% για το 2020, ξεπερνώντας μάλιστα κατά πολύ τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 120% που είχε τεθεί για το συγκεκριμένο έτος.

Αντίστοιχα σημαντική αύξηση (32,3%) επετεύχθη και στο τεχνικό αποτέλεσμα. Η εταιρεία διατήρησε την παραγωγική της δυναμική κατά το έτος 2020, παρότι ο αρχικός προγραμματισμός διαφοροποιήθηκε λόγω της πανδημίας.

Την περίοδο αυτή η εταιρεία κατάφερε να πετύχει αύξηση στην παραγωγή της Υγείας και των Γενικών Κλάδων και να διατηρήσει το χαρτοφυλάκιό της στον Κλάδο Αυτοκινήτου.

Με τον «αέρα» του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Άνω των προσδοκιών της διοίκησης ήταν η σημαντική άνοδος – σε βασικούς και επιμέρους τομείς – στα μεγέθη της INTERLIFE Ασφαλιστικής για το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με τη περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Η κερδοφορία σημείωσε μεγάλη άνοδο στα 13,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,09 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αύξηση 10,05% σημείωσαν τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και τα Μικτά Δεδουλευμένα κατά 2,49%, ενώ η σχέση συμμετοχής μεταξύ των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 57% – 43% (έναντι 59% – 41% για το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2020).

Σημειώνεται πως από τις αρχές περίπου του 2021 η INTERLIFE αποτελεί πλέον την δεύτερη εισηγμένη ασφαλιστική εταιρεία (σ.σ Ευρωπαϊκή Πίστη η άλλη) στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ασφάλιση 2021
SHARE:

24Media Network