Χρήσιμες συμβουλές για τη σύναψη ενός συμβολαίου Υγείας

Χρήσιμες συμβουλές για τη σύναψη ενός συμβολαίου Υγείας

Η κατοχή ενός ιδιωτικού ασφαλιστηρίου Υγείας αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση ώστε να φροντίσουμε τον εαυτό μας και την οικογένεια μας, έχοντας άμεση πρόσβαση σε φροντίδα και θεραπεία.

Για τη σύναψη ενός συμβολαίου, ωστόσο, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η συμβολή ενός εξειδικευμένου ασφαλιστικού συμβούλου ο οποίος θα προτείνει εξατομικευμένες λύσεις με προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις δικές μας ξεχωριστές ανάγκες.

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ωστόσο οι τάσεις και οι εξελίξεις γύρω από ζητήματα Υγείας (ανα)διαμορφώνουν τις τιμές των ασφαλίστρων. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό κόστος ενός συμβολαίου:

-Η ηλικία. Είναι προφανές πως όσο μεγαλώνει ηλικιακά κανείς τόσο οι τιμές επηρεάζονται αυξητικά λίγο ή πολύ, ενώ μετά από κάποια ηλικία – ανεξάρτητα άμα κάποιος έχει επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό – ένα συμβόλαιο είναι ακριβότερο. Όσο πιο νωρίς, λοιπόν, συνάψουμε ένα συμβόλαιο τόσο πιο φτηνό θα είναι.

-Κρίσιμη πληροφορία επίσης είναι το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές διατηρούν ένα φάκελο προσωπικών δεδομένων για κάθε ασφαλισμένο. Θέτουν τις εκάστοτε τιμολογήσεις ανά υπηρεσία. Όμως επειδή δεν μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές τιμολογήσεις ανά ασφαλισμένο βάζουν «εξαιρέσεις» στα συμβόλαια ανά περίπτωση, ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό ενός ασφαλισμένου

-Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν κατά νου τους πίνακες θνησιμότητας. Αυτοί συσχετίζουν τις ασθένειες με τις πιθανότητες θνητότητας και διαμορφώνουν τα κόστη θεραπείας

-Τέλος ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ο λεγόμενος «ιατρικός πληθωρισμός»: Η αύξηση του κόστους νοσηλείας από τα νοσοκομεία, γεγονός που κατ’ επέκταση μπορεί να αυξήσει και τα ασφάλιστρα Υγείας.

Τι προσέχουμε:

Όπως αναφέρθηκε η παρουσία ενός ασφαλιστικού συμβούλου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να επιλέξει κανείς τι έχει ανάγκη, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του. Τα πολύ βασικά σημεία που πρέπει να προσέξετε είναι:

Διαβάστε πολύ καλά όλες τις εξαιρέσεις

Είναι αυτές οι περιπτώσεις που μια ασφαλιστική δεν θα καλύψει σε περίπτωση νοσηλείας. Είναι χρήσιμο να κάνετε όλες τις απαιτούμενες συγκρίσεις ανάμεσα σε συμβόλαια. Σε όλα τα ασφαλιστήρια πρέπει να αναγράφονται οι εξαιρέσεις.

Αν υπάρχουν εξαιρέσεις που δεν σας είναι κατανοητές, συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο Ασφαλιστικό σύμβουλο.

Πόσο διάστημα είναι οι Αναμονές

Πρόκειται για το χρονικό διάστημα που μπορούν να καλυφθούν συγκεκριμένες παθήσεις που αναγράφεται σ’ ένα συμβόλαιο. Συνήθως απαιτείται πάνω από 1 χρόνος ώστε μια ασφαλιστική να καλύψει μια πάθηση που αποδεικνύεται ιατρικά ότι υπήρχε πριν την σύναψη ενός συμβολαίου

Ποιο είναι το όριο κάλυψης

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα όρια κάλυψης ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα οποία διαφοροποιούνται κατά έτος ή νοσηλεία. Ρωτήστε αν είναι τα ίδια όρια για εσάς ή για το σύνολο της οικογένειας ή αν διαφέρουν για νοσηλεία σε Ελλάδα ή εξωτερικό.

Προσέξτε την απαλλαγή

Τι είναι το εκπιπτόμενο ποσό στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας (απαλλαγή ή απαλλασσόμενο ποσό); Είναι το συμφωνημένο εκείνο ποσό το οποίο ο ασφαλισμένος θα κληθεί να καταβάλει σε μια περίπτωση νοσηλείας του, είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω χειρουργικής επέμβασης που θα πραγματοποιήσει. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια η απαλλαγή μπορεί να καλυφθεί από τον Δημόσιο Φορέα και όχι απαραίτητα από τη τσέπη σας.

Ισόβια και ανανεούμενα προγράμματα

Στην ασφάλιση Υγείας υπάρχουν τα ισόβια προγράμματα (η διάρκεια του συμβολαίου διαφέρει ανά εταιρεία) και τα ετησίως ανανεούμενα στα οποία οι όροι ενδέχεται να αλλάξουν από την εταιρεία για το σύνολο των ασφαλισμένων την στιγμή που ανανεώνονται κάθε χρονιά. Ωστόσο πρέπει να προσμετρήσει κανείς όλους τους παράγοντες για το τι να επιλέξει.

Πότε θα γίνει η εξόφληση

Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να υπάρχει απευθείας εξόφληση σε περίπτωση νοσηλείας, ώστε να αποφύγετε χρονοβόρες διαδικασίες και εκταμίευση μεγάλου ποσού από την τσέπη σας για την αποπληρωμή των εξόδων νοσηλείας.

Χειρούργοι & πίνακας αμοιβών

Είναι σημαντικό επίσης να γνωρίζετε τι αμοιβές χειρούργων ιατρών παρέχει το συμβόλαιο σας. Ανάλογα με τη βαρύτητα μιας επέμβασης, οι ασφαλιστικές αποζημιώνουν τους θεράποντες ιατρούς ( αναισθησιολόγους, χειρούργους κ.λ.π), βάσει ενός σχετικού πίνακα αμοιβών

Ποιοι καλύπτονται τελικά

Είναι επίσης σημαντικό, όταν μιλάμε για οικογενειακά προγράμματα Υγείας να γνωρίζετε τι θα συμβεί αν φύγει από τη ζωή ο «βασικός» ασφαλισμένος του προγράμματος ή αν τα παιδιά ενηλικιωθούν. Θα υπάρχουν οι ίδιες καλύψεις, θα πρέπει να υπάρξουν νέος έλεγχος για την Υγεία των μελών;

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων

Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, πολλοί παράγοντες οδηγούν στην αύξηση των ασφαλίστρων. Είναι χρήσιμο, λοιπόν να γνωρίζετε πριν υπογράψετε το συμβόλαιο σας τους μέσους όρους προηγούμενων ετών.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα