Attica Bank: Από 25 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου η ΑΜΚ

Attica Bank
Attica Bank EUROKINISSI

Στις 25/11 ξεκινά η περίοδος διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Από 14 Δεκεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο ΧΑ.

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με τα δικαιώματα προτίμησης, ενώ η ημερομηνία καταγραφής, δηλαδή εκείνη που κρίνει τους υφιστάμενους μετόχους και το δικαίωμα στην αύξηση κεφαλαίου είναι εκείνη της 23ης Νοεμβρίου.

Αυτό ανακοίνωσε η διοίκηση της Attica Bank, ύστερα από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και των ημερομηνιών της αύξησης κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ADVERTISING

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ξεκινά από τις 25 Νοεμβρίου με την έναρξη της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και λήγει ουσιαστικά στις 8 Δεκεμβρίου που είναι η τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Η ανακοίνωση

Η εταιρία με την επωνυμία «Attica Bank» ανακοινώνει ότι από την 18.11.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για τη δημόσια προσφορά (η «Δημόσια Προσφορά») στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») έως 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου και ονομαστική αξία €0,20 κάθε μια στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη (οι «Νέες Μετοχές») που θα εκδοθούν από την Attica BankΑΤΤ +1,57%, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με τιμή διάθεσης €0,20 ανά Νέα Μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Τράπεζας (εφεξής η «Αύξηση»).

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 22.11.2021 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές έκδοσης της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν: (i) όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους,

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η 23.11.2021

Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η

25.11.2021, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η 03.12.2021 και ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 08.12.2021.

Η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι η ακόλουθη:

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 03.12.2021.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ή των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), με την υποβολή αίτησης προς αυτούς.

Το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από χωριστά έγγραφα, ήτοι

(α) το περιληπτικό σημείωμα, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») στις 18.11.2021 (το «Περιληπτικό Σημείωμα»),

(β) το έγγραφο αναφοράς, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 4.10.2021 και συμπληρώθηκε δυνάμει συμπληρώματος το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ στις 18.11.2021 (το «Έγγραφο Αναφοράς»), και

(γ) το σημείωμα μετοχικού τίτλου το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 18.11.2021 (το «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου»), τα οποία συνιστούν από κοινού το ενημερωτικό δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, που συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την απόφαση υπ’ αριθμ. 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές και τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4. «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED AND ADMITTED TO TRADING», στην ενότητα 5. «TERMS AND CONDITIONS» και στην ενότητα 10. «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING – SECOND ADMISSION» του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι το εξής:

Attica Bank: Από 25 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου η ΑΜΚ

*Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Attica Bank.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Attica, Τράπεζες
SHARE:

24Media Network