DBRS: Διατηρεί την πιστοληπτική διαβάθμιση της Ελλάδας στο BB low με σταθερή αξιολόγηση

DBRS: Διατηρεί την πιστοληπτική διαβάθμιση της Ελλάδας στο BB low με σταθερή αξιολόγηση

O καναδικός οίκος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και επιβεβαίωσε σε ΒΒ (low) την αξιολόγηση της Ελλάδας.

Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS επιβεβαίωσε την Παρασκευή σε ΒΒ (low) την αξιολόγηση της Ελλάδας, με σταθερό το trend.

Στο σχόλιό του ο οίκος τονίζει το μεγάλο δημοσιονομικό απόθεμα λόγω της μακροχρόνιας δημοσιονομικής προσαρμογής.

Σε ότι αφορά την τρέχουσα κρίση σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα για το μετριασμό του αντίκτυπου του οικονομικού σοκ, αποτρέποντας το κλείσιμο επιχειρήσεων και τις μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας μέχρι στιγμής.

Ωστόσο, το ξέσπασμα του COVID-19 έχει βαρύ αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, οδηγώντας σε απότομη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 15,2% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Η απότομη μείωση του πραγματικού ΑΕΠ οφείλεται στα αυστηρά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού και την καθυστερημένη επανέναρξη της τουριστικής περιόδου.

Ο τουριστικός τομέας, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία και την απασχόληση, θα πληγεί σοβαρά το 2020 και η ανάκαμψή του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας.

Σε απάντηση στην κρίση, η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια γρήγορη απάντηση που θα οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερο δείκτη δημοσιονομικού ελλείμματος και δημόσιου χρέους.

Θεωρεί ότι στα πλεονεκτήματα της παρούσας κατάστασης ότι το πολύ υψηλό απόθεμα δημόσιου χρέους, η συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων στο Πρόγραμμα Πανδημίας Αγοράς Έκτακτης Ανάγκης (PEPP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (PEPP) διασφαλίζει την ικανότητα της Ελλάδας να έχει πρόσβαση στις αγορές με ιστορικά χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα αναμένεται να λάβει ένα σημαντικό ποσό επιχορηγήσεων από το χρηματοδοτικό μέσο της επόμενης γενιάς της ΕΕ που ανέρχεται στο 8,9% του ΑΕΠ, το οποίο πιθανότατα θα υποστηρίξει την ανάκαμψη και μια πιο βιώσιμη πορεία οικονομικής ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί ουσιαστικά από το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ επόμενης γενιάς, καθώς πιθανότατα θα λάβει περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ (17% του ΑΕΠ του 2019) σε επιχορηγήσεις και δάνεια, επιπλέον 40 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ.

Κατά της DBRS η ικανότητα της Ελλάδας να βελτιώσει την ικανότητα απορρόφησής της, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική της μεταρρύθμισης θα είναι καθοριστικής σημασίας για τον καθορισμό του ρυθμού της οικονομικής ανάκαμψης.

Ο οίκος σημειώνει ότι ο δείκτης χρέους αναμένεται να αυξηθεί εν μέσω μέτρων αντιμετώπισης πολιτικής για το μετριασμό του οικονομικού αντίκτυπου του COVID-19, φθάνοντας το 197,4% του ΑΕΠ το 2020 προτού μειωθεί στο 184,7% του ΑΕΠ το 2021, σύμφωνα με το Σχέδιο Προϋπολογισμού 2021.

Τέλος, η DBRS σημειώνει ότι η αβεβαιότητα που προκαλείται από την πανδημία COVID-19 θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Επιπλέον, η αναστολή αποπληρωμής των εγχώριων δανείων που χορηγήθηκε από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προκειμένου να μετριάσει την πίεση των εταιρειών και των νοικοκυριών δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, ενώ τα δάνεια υπό αναστολή ανέρχονταν σε περίπου 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη Μαΐου 2020.

Η απόφαση της ΕΚΤ να διευκολύνει προσωρινά τους κανόνες ασφάλειας και να αποδεχτεί τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ως ασφάλεια έχει ενισχύσει τη ρευστότητα των τραπεζών και την ικανότητά τους να υποστηρίζουν νέους δανεισμούς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα