Δείκτης DESI: Παραμένει στα “χαμηλά” παρά την πρόοδο η χώρα στην ψηφιακή μετάβαση

Δείκτης DESI: Παραμένει στα “χαμηλά” παρά την πρόοδο η χώρα στην ψηφιακή μετάβαση
istockphoto

Στην έκθεση αναφέρεται ότι απαιτείται περισσότερη πρόοδος, ιδίως όσον αφορά στη διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία παραμένει πολύ χαμηλή (9 %) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (41 %).

Στην 25η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ βρίσκεται και πάλι η Ελλάδα στην έκδοση του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2022. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, στην έκθεση αναφέρεται πως η χώρα μας σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Με βάση, δε, στελέχη, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  η πρόοδος της Ελλάδας στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, δεν αντανακλάται ακόμα πλήρως στον δείκτη που εκδίδει ετησίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, στην έκθεση του 2022, η οποία κατά κύριο λόγο βασίζεται στα στοιχεία από τα μέσα του 2021, η Ελλάδα βρίσκεται για πρώτη φορά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε μια σειρά από κρίσιμες κατηγορίες. 

“Η ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου που είναι εμφανής και αποδεδειγμένη στην χώρα μας,  για λόγους καθαρά μεθοδολογικούς και μόνο δεν αποτυπώνεται ακόμα στον κεντρικό δείκτη”,  όπως σχολιάζουν οι ίδιοι οι  συντάκτες της έκθεσης.

Το 5G

Μάλιστα συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση επιπλέον στοιχεία και αναλύσεις που αποτυπώνουν ειδικότερα και ευκρινέστερα την ραγδαία ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου” αναφέρουν και τονίζουν ότι “στον κρίσιμο τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών η Ελλάδα πραγματοποίησε σημαντική βελτίωση 5 θέσεων (22/27) βασιζόμενη  κυρίως στην εξαιρετική επίδοση των υποδεικτών  του 5G και την περαιτέρω βελτίωση των υποδεικτών της σταθερής ευρυζωνικότητας.

Συγκεκριμένα τα τελευταία  2 χρόνια ενώ ο μέσος όρος της EU στον δείκτη “connectivity”αυξήθηκε κατά 19,5%, ο ελληνικός δείκτης αυξήθηκε κατά 48,5%. Μάλιστα 2 χρόνια πριν η Ελλάδα ήταν πάνω από  τον  Μ.Ο. της ΕU μόλις σε έναν υποδείκτη (αυτόν της κάλυψης 4G – ο οποίος και καταργήθηκε) τώρα η Ελλάδα υπερβαίνει τον Μ.Ο. της EU σε 3 υποδείκτες, ενώ είναι ακριβώς στον Μ.Ο. σε άλλον ένα. Ειδικά για τον υποδείκτη του 5G readiness η Ελλάδα πρωτοπορεί στο 99% με τον Μ.Ο. της EU στο 56%.

Ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου

Τα ίδια στελέχη, μάλιστα, αναφέρουν ότι  η ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου που είναι εμφανής και αποδεδειγμένη στην χώρα μας,  για λόγους καθαρά μεθοδολογικούς και μόνο δεν αποτυπώνεται ακόμα στον κεντρικό δείκτη, κάτι το οποίο σχολιάζουν οι ίδιοι οι  συντάκτες της έκθεσης. Μάλιστα συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση επιπλέον στοιχεία και αναλύσεις που αποτυπώνουν ειδικότερα και ευκρινέστερα την ραγδαία ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου.   

Στην έκθεση αναφέρεται ότι για όλες τις διαστάσεις του δείκτη, τα μέτρα που περιγράφονται στη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού» της ελληνικής κυβέρνησης αρχίζουν να αποφέρουν απτές βελτιώσεις για τους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, ιδίως όσον αφορά την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν “απαιτείται επαγρύπνηση για να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των σημαντικών σχεδίων που ισχύουν επί του παρόντος, η οποία θα αυξήσει τις ψηφιακές δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας”.

Η αύξηση του αριθμού των ενεργών χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών (e-government) υπερβαίνει κατά πέντε μονάδες τον μέσο όρο της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2021 φτάνοντας στο 69% (από 67%), ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. βρίσκεται στο 64%.

Το gov.gr

Επιπλέον, στον δείκτη DESI γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο gov.gr και τη συμβολή του στην εκθετική αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών, σημειώνοντας ότι “ο αριθμός των ψηφιακών συναλλαγών το 2021 (566 εκατομμύρια) ήταν έξι φορές υψηλότερος σε σχέση με αυτόν του 2020 (94 εκατομμύρια)”.

Αναφορικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, τονίζεται πως “η πρόβλεψη για υπηρεσίες προς Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις βελτιώθηκε αισθητά το 2021”. Ωστόσο, στο DESI του 2022 δεν περιλαμβάνονται μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται ανά διετία και αφορούν σε κατηγορίες στις οποίες η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Στην αναφορά του DESI 2022 περιλαμβάνεται έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου αποτυπώνεται συνολικά το άλμα που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι “από την αρχή της πανδημίας, η Ελλάδα έχει καταγράψει ουσιώδη πρόοδο στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα βαθμολογείται με 90, πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 89 (ενώ στην έκθεση του 2020 η Ελλάδα βαθμολογείτο με 68 έναντι 85 του μέσου όρου της Ε.Ε.). Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, η Ελλάδα βαθμολογείται με 95, ελάχιστα κάτω από τον ενωσιακό μέσο όρο που ανέρχεται στο 97 (ενώ το 2020 η Ελλάδα βαθμολογείτο με 78 έναντι 95 του ενωσιακού μέσου όρου)”.

Oι οπτικές ίνες

Στην έκθεση αναφέρεται ότι απαιτείται περισσότερη πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τη διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία παραμένει πολύ χαμηλή (9 %) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (41 %) και την περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης 5G (66 %), ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων σε ολόκληρη τη χώρα.

“Η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της αναφορικά με τη συνδεσιμότητα” αναφέρεται και τονίζεται ότι “σχετικά με τα σταθερά δίκτυα, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς την κάλυψη των δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων (VHCN) και ταχείας ευρυζωνικότητας (NGA), φτάνοντας το ποσοστό του 92%, το οποίο είναι πάνω από τον ενωσιακό μέσο όρο”.

Ψηφιακές υπηρεσίες και επιχειρήσεις

Αναφορικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, τονίζεται πως “η πρόβλεψη για υπηρεσίες προς Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις βελτιώθηκε αισθητά το 2021”. Ωστόσο, στο DESI του 2022 δεν περιλαμβάνονται μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται ανά διετία και αφορούν σε κατηγορίες στις οποίες η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, αναφέρουν με νόημα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα