Διορθώστε σύντομα το Ε9 και γλιτώστε φόρο από τον ΕΝΦΙΑ που έρχεται

Διορθώστε σύντομα το Ε9 και γλιτώστε φόρο από τον ΕΝΦΙΑ που έρχεται
Ακίνητα Eurokinissi

Οι φορολογούμενοι έχουν το χρονικό περιθώριο να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν δηλώσει με τα έντυπα Ε9 των τελευταίων ετών και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Προθεσμία μέχρι και το τέλος Αυγούστου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν χωρίς πρόστιμο την δήλωση περιουσιακής κατάστασης ( Ε9 ) και να γλιτώσουν από τον ΕΝΦΙΑ του 2020.

Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 βρίσκεται ήδη καθ οδόν. Στις 16 Αυγούστου το τμήμα δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της ΑΑΔΕ θα αναστείλει την λειτουργία του και θα κάνει την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ για να αποσταλούν τα σχετικά σημειώματα με τον αναλογούντα φόρο σε 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να στείλει τον φετινό «λογαριασμό» του ΕΝΦΙΑ περί τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε οι φορολογούμενοι που είναι υπόχρεοι πληρωμής του φόρου έχουν το χρονικό περιθώριο να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν δηλώσει με τα έντυπα Ε9 των τελευταίων ετών και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορούν να τους κοστίσουν άδικες επιβαρύνσεις με υπέρογκα ποσά ΕΝΦΙΑ.

Όσοι διαπιστώσουν ότι οι παραλείψεις ή τα λάθη, έχουν γίνει σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης της 01/01/2020 να μην αποτυπώνεται ορθά, πρέπει να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις και για τα παλαιότερα έτη. Ετσι θα εξαλείψουν τις άδικες υπερχρεώσεις στα ήδη εκδοθέντα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ των ετών 2014-2019, ενώ ταυτόχρονα θα γλιτώσουν από τις άδικες επιβαρύνσεις στα μέλλοντα να εκδοθούν εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ του 2020.

Oι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή των διορθωτικών αυτών δηλώσεων δεν συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με το αυτοτελές πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η ένταξη των περιοχών των ακινήτων τους στο Κτηματολόγιο.

Η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στο λογαριασμό κάθε φορολογούμενου στο σύστημα TAXISnet (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr).

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή διορθωτικής δήλωσης με σκοπό τη μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ, για ένα ή περισσότερα από τα έτη 2014-2019, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ μόνο για κάθε έτος για το οποίο προκύπτει μείωση του φόρου μέχρι 300 ευρώ.

Αν από την υποβολή της διορθωτικής δήλωσης προκύψει μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ πάνω από 300 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα καλείται με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ΤΑΧΙSnet να αποστείλει στην αρμόδια ΔΟΥ, μέσω ταχυδρομείου ή courier ή μέσω e-mail κατόπιν «σκαναρίσματος», όλα τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το λόγο υποβολής της διορθωτικής δήλωσης, προκειμένου να γίνει έλεγχος και να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Άν υποβληθεί διορθωτική δήλωση Ε9 έστω και μόνο για το έτος 2020, τότε ο φορολογούμενος θα έχει προλάβει να διορθώσει τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του πριν την έκδοση του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 και έτσι θα καταφέρει να γλιτώσει τυχόν άδικη υπερχρέωση, που θα αποτυπώνονταν στο εκκαθαριστικό αν δεν είχε γίνει εγκαίρως η υποβολή της διορθωτικής δήλωσης.

Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη

Τα πιο συνηθισμένα λάθη στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ( Ε9) που θα πρέπει να αναζητηθούν και να διορθωθούν είναι:

  1. Η δήλωση της ηλικίας του ακινήτου, του ορόφου στον οποίο βρίσκεται και η επιφάνεια του. Όταν υπάρχει λάθος στην ηλικία του ακινήτου, πρέπει να αναγράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής αδείας του και όχι το έτος αποπερατωσης του. Στην περίπτωση των ορόφων, πολύ συχνά είναι τα λάθη που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται οι μεζονέτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως όροφος θα πρέπει να δηλωθεί ο υψηλότερος όροφος της μεζονέτας. Όσον αφορά την επιφάνεια του ακινήτου, πρέπει να αναγράφεται η καθαρή επιφάνεια των κύριων χώρων και οι βοηθητικοί χώροι σε ξεχωριστό σημείο. Όταν οι βοηθητικοί χώροι αθροίζονται και δηλώνονται μαζί, τότε προκύπτει μεγαλύτερος φόρος από αυτόν που πραγματικά αναλογεί. Σε αυτήν την περίπτωση χρεώνεται κανονικός φόρος ανά τετραγωνικό και όχι ο μειωμένος κατά 90% σε σχέση με τον φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης. Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να δηλώνεται ως κύριος χώρος η υπόγεια επιφάνεια ακινήτου που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με τον κύριο χώρο καταστήματος.
  2. Τα λάθη στην αναγραφή της απόστασης ενός αγροτεμαχίου από τη θάλασσα. Αν η απόσταση είναι μικρότερη από 700 μέτρα, τότε ο οφειλόμενος ΕΝΦΙΑ προσαυξάνεται.
  3. Ακίνητα στα οποία υπάρχει επικαρπωτής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δηλώνεται το σωστό έτος γέννησης του επικαρπωτή, διότι από την ηλικία του εξαρτάται και το ποσοστό του φόρου του ακινήτου το οποίο θα χρεωθεί σε αυτόν και αντίστοιχα το ποσοστό του φόρου που θα χρεωθεί στον ψιλό κύριο. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του επικαρπωτή, τόσο μεγαλύτερο μέρος του φόρου του ακινήτου χρεώνεται στον ψιλό κύριο. Αν ο επικαρπωτής έχει περάσει το 80ό έτος της ηλικίας του, τότε ο ίδιος πληρώνει μόνο το 10% του ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στο ακίνητο και ο ψιλός κύριος το υπόλοιπο 90%.
  4. Αν έχει εκχωρηθεί δικαίωμα οίκησης (π.χ. από ένα τέκνο σε γονέα), τότε το δικαίωμα αυτό δηλώνεται ως επικαρπία και ο φορολογούμενος που το έχει εκχωρήσει δηλώνει ψιλή κυριότητα με ανάλογη διαφοροποίηση στο φόρο.
  5. Δήλωση χώρων ως επαγγελματικών που στην οριζόντια ιδιοκτησία εμφανίζονται ως αποθήκη. Αυτό συνήθως συμβαίνει στις περιπτώσεις που το ακίνητο είναι μισθωμένο ως επαγγελματικός χώρος. Όμως οι αποθήκες, ακόμη και αν είναι ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία, έχουν σημαντικά μειωμένο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με τους κανονικούς επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες.

Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους κενά ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα