ΕΑΣΕ / ICAP CEO Index: Μικρή κάμψη του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο β’ τρίμηνο 2020

ΕΑΣΕ / ICAP CEO Index: Μικρή κάμψη του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο β’ τρίμηνο 2020
Υπάλληλοι γραφείου. Φωτό αρχείου. 123rf.com

Οκτώ στους δέκα CEOs δηλώνουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων είναι επαρκή σε μικρό ή μεγάλο βαθμό.

Στις 117 μονάδες υποχώρησε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2020, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 22/6/2020 – 3/7/2020.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) παρουσίασε νέα μείωση στις 117 μονάδες με πολύ μικρότερο ωστόσο ρυθμό έναντι του προηγούμενου τριμήνου λόγω της άρσης των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου, στα μέσα περίπου του τριμήνου. Ο δείκτης αποτυπώνει παράλληλα την πίστη και αισιοδοξία των CEOs ότι η οικονομία γενικότερα και οι επιχειρήσεις που διοικούν, στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος του έτους θα μπορέσουν να καλύψουν σε μεγαλύτερο η μικρότερο βαθμό τις απώλειες της προηγούμενης περιόδου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει μείωση του δείκτη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στασιμότητα του δείκτη στις μεγάλες επιχειρήσεις και αύξηση στις πολύ μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε μεγάλη πτώση και αυτό το τρίμηνο, ενώ αντίθετα ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) ανέκαμψε και αυξήθηκε στις 142 μονάδες.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το β’ τρίμηνο του 2020:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε νέα πτώση στις 116 μονάδες έναντι 187 το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν αυξήθηκε σημαντικά από 42% το προηγούμενο τρίμηνο σε 81%. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας μειώθηκε σε 7% έναντι 38% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε άνοδο στις 169 μονάδες έναντι 122 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 36% έναντι 19% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το 36% των CEOs δηλώνουν ότι θα επιδεινωθεί, έναντι 61% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μειώθηκε ακόμη περισσότερο στις 113 μονάδες έναντι 157 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν ανήλθε μόλις σε 7%, ενώ σύμφωνα με το 62% των CEOs η τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο είναι χειρότερη. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε ανάκαμψη στις 164 μονάδες έναντι 126 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 37% έναντι 22% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών συνέχισε την πτωτική πορεία στις 54 μονάδες έναντι 105 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει επιδεινωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 48% έναντι 22% το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο αξιόλογο ποσοστό των CEOs (20%) δηλώνουν ότι οι εταιρείες που διοικούν βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική θέση έναντι του προηγούμενου έτους. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 131 μονάδες έναντι 88 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 50% έναντι 24% το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα το 14% των CEOs προβλέπουν στο επόμενο έτος επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών που διοικούν.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε νέα πτώση στις 85 μονάδες έναντι 115 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι χαμηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 42% έναντι 18% το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο το 19% των CEOs δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους πραγματοποίησαν αυξημένες επενδύσεις στην τρέχουσα περίοδο. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών αυξήθηκε στις 126 μονάδες έναντι 107 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 30%, μερίδιο που αυξάνεται σε 38% για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αντίθετα το 22% των CEOs πιστεύει ότι στο επόμενο έτος οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις τους θα είναι μειωμένες.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης μειώθηκε στις 88 μονάδες έναντι 109 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 24%, ποσοστό το οποίο ανήλθε σε 33% στις εμπορικές επιχειρήσεις και 35% στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα το 58% των CEOs δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους παρέμεινε ίδιος. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε μικρή άνοδο στις 119 μονάδες έναντι 110 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 25%, ποσοστό που αυξάνεται σε 42% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα το 21% των CEOs αναμένει στο επόμενο έτος μικρότερο αριθμό εργαζομένων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επάρκεια των χρηματοδοτικών εργαλείων και μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω κορονοϊού.

Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs, το 80%, συμφωνεί ότι τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν επαρκή σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 90% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Μόνο το 12% των CEOs δηλώνει ανεπάρκεια των μέτρων και των χρηματοδοτικών εργαλείων. Σημειώνεται ότι το 8% των CEOs δεν εκφράζει την αξιολόγηση του. Οι CEOs ερωτήθηκαν επιπλέον για την αποτελεσματικότητα του μέτρου αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω κορονοϊού σε περίπτωση επανεμφάνισης της. Το 20% των CEOs πιστεύει ότι το μέτρο δεν θα είναι καθόλου αποτελεσματικό. Αντίθετα το 28% των CEOs θεωρεί το μέτρο πολύ αποτελεσματικό, ποσοστό που αυξάνεται σε 35% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα αξιόλογο μερίδιο των CEOs, το 46%, θεωρεί ότι το μέτρο είναι αποτελεσματικό αλλά σε μικρό βαθμό.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ κ. Βασίλη Ραμπάτ

SONY DSC SONY DSC

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 2ο τρίμηνο του 2020 μειώθηκε αλλά με πολύ βραδύτερο ρυθμό έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενσωματώνοντας την αισιοδοξία μεταξύ των CEOs ότι τους επόμενους μήνες η Ελληνική οικονομία θα καλύψει σε μικρότερο η μεγαλύτερο βαθμό τους αρνητικούς ρυθμούς της προηγούμενης περιόδου, με παράλληλη διατήρηση της υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών. Η πλειοψηφία των CEOs δηλώνει ότι τα μέτρα οικονομικής πολιτικής για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, είναι επαρκή και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κατάστασης που βρέθηκε η οικονομία, ενώ επιπλέον αξιολογούν θετικά την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων σε περίπτωση επανεμφάνισης της πανδημίας»

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα