ΕΔΣ: Ιδιαίτερα αισιόδοξος στόχος, αλλά όχι ανέφικτη η ανάπτυξη 7,5% του ΑΕΠ το 2021

Κόσμος στο Σύνταγμα
Κόσμος στο Σύνταγμα EUROKINISSI

Το ΕΔΣ σημειώνει ότι η ανάκαμψη της οικονομίας που περιγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερες αβεβαιότητες.

Ιδιαίτερα αισιόδοξο, αλλά όχι ανέφικτο θεωρεί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τον στόχο για ανάπτυξη 7,5% του ΑΕΠ που θέτει ως στόχο το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Το ΕΔΣ σημειώνει ότι η ανάκαμψη της οικονομίας που περιγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στην Βουλή, μετά από την ύφεση κατά 8,2% του ΑΕΠ που αναμένεται να διαμορφωθεί το 2020, διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερες αβεβαιότητες, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί η επίτευξή του υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθούν οι παραδοχές που τον υποστηρίζουν. Συγκεκριμένα θα πρέπει να επιβεβαιωθούν αθροιστικά:

α) Η επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2020 με την ύφεση να μην είναι μεγαλύτερη από 8,2% του ΑΕΠ

β)Η σταδιακή αποκλιμάκωση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19

γ) Η επιτυχής υλοποίηση του προγραμματισμού για την στήριξη των επενδύσεων και η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης κατά τη διάρκεια του 2021 που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων κατά 30,3%

δ) Η εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης για την οποία αναμένεται αύξηση 5,8% και του αποπληθωριστή

ε) Η εξέλιξη της απασχόλησης (αύξηση 5,2%) και των αμοιβών της μισθωτής εργασίας

στ) Η πολλαπλασιαστική επίδραση των μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής

Όπως τονίζεται, η εκτίμηση για ενίσχυση των επενδύσεων το 2021 κατά 30,4% αποτυπώνει τον πλέον φιλόδοξο στόχο του προσχεδίου. Η αύξηση αυτή προκαλείται κυρίως από την ενίσχυση των επενδύσεων στις κατασκευές (κατά 36,5% σε σχέση με το 2020 και κατά 48,3% σε σχέση με το 2019). Η συγκεκριμένη πρόβλεψη γίνεται υπό την παραδοχή ότι η επίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία (άμεση και έμμεση) θα είναι της τάξης των 4,8 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMECO), αντίστοιχη μεταβολή δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στην ελληνική οικονομία από το 1960. Σε κάθε περίπτωση, καθοριστικά στοιχεία είναι: (α) το κατά πόσο υπάρχουν ώριμα επενδυτικά σχέδια στον ιδιωτικό τομέα, (β) ο χρόνος που απαιτείται για να διαμορφωθεί το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο και (γ) η αναγκαία σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών ως προς στον έλεγχο των προϋποθέσεων και την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων και δ) η βελτίωση των απαιτούμενων λειτουργιών του κρατικού μηχανισμού.

Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη των εισαγωγών και των εξαγωγών, η κάμψη που αποτυπώνεται για το 2020 είναι πιο ήπια σε σχέση με την εξέλιξη τους το Α’ εξάμηνο του 2020. Η σημαντική ανάκαμψη των εξαγωγών αλλά και των εισαγωγών το 2021, προϋποθέτει την ύφεση του επιδημιολογικού φαινομένου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εξέλιξη της απασχόλησης και των αμοιβών της μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2020 είναι καθοριστικής σημασίας αναφορικά με τις εκτιμήσεις για το έτος 2021. Οι εκτιμήσεις του προσχεδίου για τα μεγέθη της απασχόλησης το 2020 είναι πιο αισιόδοξες από αυτές που έχει διενεργήσει το ΕΔΣ, το οποίο όμως δεν είχε συνυπολογίσει την θετική επίπτωση των μέτρων στήριξης που υιοθετήθηκαν. Σε ό,τι αφορά το 2021, ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά το ενδεχόμενο μεσοπρόθεσμης διαμόρφωσης του μέσου μισθού (σε απόλυτα μεγέθη) σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2019. Μία τέτοια εξέλιξη θα επιβραδύνει την μεγέθυνση κατά το έτος 2021.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Προϋπολογισμός
SHARE:

24Media Network