ΕΚΤ: Νέα όπλα στη μάχη κατά του κορονοϊού

ΕΚΤ: Νέα όπλα στη μάχη κατά του κορονοϊού
Η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ AP

Άρση του περιορισμού για αγορά έως το 33% στις αγορές ομολόγων του προγράμματος των 750 δισ. ευρώ αποφάσισε η ΕΚΤ. Ανακοίνωσε την επιλεξιμότητα και των ελληνικών ομολόγων στο έκτακτο QΕ

Έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πράξει οτιδήποτε χρειαστεί για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών συνεπειών από την επέλαση της πανδημίας του κορονοϊού, αποτελεί η απόφαση για άρση του ορίου 33% στις αγορές ομολόγων του προγράμματος των 750 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, για το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 750 δισ. που έχει ήδη αποφασιστεί λόγω της πανδημικής κρίσης, η ΕΚΤ αποφάσισε να προχωρήσει στην άρση του περιορισμού που φράζει τη δυνατότητα της να αγοράζει ως το 33% μιας έκδοσης ή του συνολικού χρέους ενός εκδότη. η ΕΚΤ εξασφαλίζει στον εαυτό της πρωτοφανή ευελιξία στις αγορές τίτλων.

Με την απόφαση αυτή, Σχεδόν το σύνολο των περιορισμών που υπήρχαν στα προηγούμενα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης αίρονται.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές περιστάσεις που συνδέονται με την εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε στις 18 Μαρτίου 2020 να διευρύνει το φάσμα των στοιχείων ενεργητικού που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο του προγράμματος CSPP, περιλαμβάνοντας σε αυτά και εμπορικά χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι αποδεκτά για αγορά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος όλα τα εμπορικά χρεόγραφα με επαρκή πιστωτική ποιότητα, αναφέρει στην απόφασή της η ΕΚΤ.

Υπενθυμίζεται ότι το όριο του 33% (το λεγόμενο «όριο εκδότη») είχε μπει προκειμένου να μην μπορεί να κατηγορηθεί η κεντρική τράπεζα για άμεση κρατική χρηματοδότηση.

Παράλληλα, ενώ το ύψος των αγορών καθορίζεται από το λεγόμενο «κεφαλαιακό κλειδί», τη συμμετοχή της κάθε χώρας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ, η κεντρική τράπεζα έδωσε στον εαυτό της αρκετό περιθώριο και σε αυτό καθώς ορίζεται ότι οι αγορές μπορούν να γίνουν με ευελιξία.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι επιλέξιμα για το πακέτο της ΕΚΤ είναι και τα ελληνικά ομόλογα, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που δημιουργεί στην ελληνική αγορά η κρίση, των δεσμεύσεων του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας αλλά και του γεγονότος ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές.

Γιατί μπήκαν τα ελληνικά ομόλογα στο QE

Συκεκριμένα, όπως αναφέρει η απόφαση, όσον  αφορά την επιλεξιμότητα των τίτλων που εκδίδονται από την κεντρική κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος PEPP, το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε:

1) την ανάγκη ανακούφισης των πιέσεων που προέκυψαν από την εξάπλωση του COVID-19 και η οποία χτύπησε έντονα τις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές

2) τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τα θεσμικά όργανα της ευρωζώνης

3) το γεγονός ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα του ελληνικού χρέους που παρέχονται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας εξαρτώνται από τη συνεχή εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων

4) την άμεση πρόσβαση της ΕΚΤ στις πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση της Ελλάδας ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της ΕΚΤ στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας · και

5) το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επανακτήσει την πρόσβασή της στις αγορές.

Βάσει της αξιολόγησης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα θα είναι επιλέξιμα για αγορές στο νέο πρόγραμμα QE.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα