ΕΝΦΙΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της πρώτης δόσης – SOS για Ε9 και διόρθωση λαθών

ΕΝΦΙΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της πρώτης δόσης – SOS για Ε9 και διόρθωση λαθών
Φορολογικές δηλώσεις istock

Είναι σημαντικό έστω και λίγο πριν την πρώτη καταβολή δόσης ο κάθε φορολογούμενος/η, εφόσον διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις, να προβεί σε διορθώσεις υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση Ε9 έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Στις 31 Μαΐου λήγει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης από τις δέκα δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Έτσι, 7,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να δώσουν στο κρατικό ταμείο ένα ποσό που αθροιστικά φτάνει τα 2,25 δισεκ. ευρώ.

Ήδη, η ΑΑΔΕ, με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει ξεκινήσει να ενημερώνει τους φορολογούμενους για την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Η ΑΑΔΕ, μάλιστα σημειώνει, ότι στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή «Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ / Eίσοδος στην εφαρμογή», επιλέγοντας ” Έτος 2023″, μπορεί ο κάθε φορολογούμενος να να δει και να αποθηκεύσει την εκδοθείσα πράξη.

Όπως τονίζει η Αρχή, στην πλατφόρμα «Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)» της ψηφιακής πύλης myAADE, μπορεί καθένας και κάθε μία:

 • να ενημερωθεί για το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε, το υπόλοιπο προς καταβολή, την ταυτότητα οφειλής και τις προθεσμίες πληρωμής κάθε δόσης,
 • να ενημερωθεί για πληρωμές που έχει ήδη πραγματοποιήσει,
 • να εξοφλήσει τις οφειλές ή να πληρώσει μέρος τους, μέσω κάρτας (ανάλογα με την πολιτική του πιστωτικού σας ιδρύματος) ή μέσω του συστήματος IRIS.

Ουσιαστικά, όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι έχουν την εναλλακτική να εξοφλήσουν το φόρο με χρήση πιστωτικής κάρτας, σε 12 άτοκες δόσεις. Βέβαια, μπορούν είτε και εφάπαξ να καταβάλουν το φόρο, είτε να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ με 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, είτε να κάνουν την επιλογή για 24 μηνιαίες έντοκες δόσεις εντάσσοντας την οφειλή στη πάγια ρύθμιση.

Διορθώσεις

Επίσης είναι σημαντικό έστω και λίγο πριν την πρώτη καταβολή δόσης ο κάθε φορολογούμενος/η, εφόσον διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις, να προβεί σε διορθώσεις υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση Ε9 έως τις 30 Ιουνίου 2023. Αν κάποιος/α, μάλιστα, διορθώσει αφού πληρώσει την πρώτη δόση θα δει αλλαγές στις επόμενες δόσεις, καθώς, η εφορία θα προχωρήσει στην έκδοση νέου εκκαθαριστικού.

Αναλυτικά οι φορολογούμενοι/ες, με βάση την ΑΑΔΕ, για να διορθώσουν το Ε9 θα πρέπει να ακολουθήσουν τις ακόλουθες κινήσεις:

 • Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.
 • Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).
 • Εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.
 • Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.
 • Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
 • Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κλπ.
 • Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.
 • Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.
 • Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.
 • Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Τα λάθη

Σε ό,τι αφορά στις δηλώσεις Ε9, τα λάθη που παρατηρούνται είναι τα εξής:

Μη ορθή συμπλήρωση στοιχείων για ημιτελή κτίσματα: Προκειμένου να υπολογιστεί έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ σε κενό ημιτελές κτίσμα το οποίο δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα, ο φορολογούμενος πρέπει, κατά την αναγραφή των στοιχείων του συγκεκριμένου κτίσματος στον πίνακα 1 του Ε9, να έχει συμπληρώσει, οπωσδήποτε, και τις ακόλουθες ενδείξεις:

Στη στήλη 10 του πίνακα 1, θα πρέπει να έχει αναγράψει τον κωδικό αριθμό 99 που σημαίνει «ημιτελές κτίσμα».

Στη στήλη 30 του πίνακα 1 πρέπει να έχει συμπληρώσει την ένδειξη ΟΧΙ εάν το ημιτελές κτίσμα είναι «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή την ένδειξη ΝΑΙ, εάν το ημιτελές κτίσμα ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα. Στην περίπτωση συμπλήρωσης της ένδειξης «ΝΑΙ» στη στήλη 30 θα πρέπει να έχει αναγραφεί και ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη στήλη 31 του πίνακα 1.

Στη στήλη 32 «ειδική κατηγορία» του πίνακα 1 θα πρέπει να έχει αναγράψει τον κωδικό 8 που σημαίνει ότι το δηλούμενο κτίσμα είναι «κενό».

Εάν δεν εμφανίζεται συμπληρωμένη έστω και μία από τις τρεις αυτές ενδείξεις, τότε η προβλεπόμενη από τον νόμο έκπτωση 60% στον αναλογούντα ΕΝΦΙΑ δεν θα έχει υπολογιστεί στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2021 και απαιτείται διορθωτική δήλωση Ε9.

Λάθη στα στοιχεία κτισμάτων σε αγροτεμάχια: Αν μέσα σε αγροτεμάχιο υφίσταται κτίσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, αποκτά οικοπεδική αξία και ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται.Αυτό δεν ισχύει όμως αν το κτίσμα δεν είναι κατοικία, αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη κλπ. Θα πρέπει όμως ο ιδιοκτήτης να έχει συμπληρώσει και μια από τις στήλες 17α ή 17β ή 17γ στην αρχική δήλωση που έχει εκκαθαριστεί, αλλιώς πρέπει να υποβάλει τροποποιητική.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα