Τι προβλέπεται για το ωράριο στις επιχειρήσεις που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους

Τι προβλέπεται για το ωράριο στις επιχειρήσεις που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους
Εργάτες μπροστά από μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων Eurokinissi

Η παράταση της ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων και οι σχετικές προβλέψεις για το ωράριο εργασίας των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Παρατείνεται, έως και τις 30 Ιουνίου 2020, η ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων, των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος έληξε από την 29η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30ή Απριλίου 2020, σύμφωνα με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με θέμα «περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».

Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους.

Σημειώνεται ότι η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα