Το 26% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση των απασχολούμενων το επόμενο τρίμηνο

Τέλος στη γραφειοκρατία για σύσταση εταιρείας
Τέλος στη γραφειοκρατία για σύσταση εταιρείας EUROKINISSI

Πρόκειται για την ισχυρότερη πρόβλεψη των τελευταίων τουλάχιστον εννέα ετών

Tην ισχυρότερη πρόβλεψη των τελευταίων εννέα ετών για αύξηση της απασχόλησης στο β΄ τρίμηνο του 2018 καταγράφουν οι Έλληνες εργοδότες στην τελευταία «Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup».

Σύμφωνα με αυτή την έρευνα το 26% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων, το 5% αναμένει μείωση ενώ το 65% δεν αναμένει κάποια αλλαγή. Ένα επίσης ενθαρρυντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι προοπτικές της απασχόλησης εμφανίζονται  θετικές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, τόσο στις περιφέρειες όσο και σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους οργανισμών. Η ισχυρότερη αγορά εργασίας προβλέπεται από τους εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις που καταγράφουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +23%. Οι εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, με προοπτικές της τάξης του +16%, ενώ οι προοπτικές σύμφωνα με τους εργοδότες στις Μεσαίες και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του +14% και +13%, αντίστοιχα. Τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες:

Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας προβλέπονται στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +22%, σε πέντε τομείς, με Προοπτικές της τάξης του +16%, της Γεωργίας, των Χρηματοοικονομικών & Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, των Μεταφορών & Επικοινωνιών, και του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική) καθώς και στον τομέα των Κατασκευών, με προοπτικές της τάξης του +15%.

Οι πιο αποδυναμωμένες Προοπτικές, της τάξης του +10%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα της Βιομηχανίας /Παραγωγής.

Οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναμένουν αξιόλογη αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το Β' τρίμηνο του 2018, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, της τάξης του +14% για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο, ενώ οι Προοπτικές στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε +17%.

Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων αναμένονται από τους εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +23%.

Σύμφωνα με την έρευνα οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας προβλέπουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το Β' τρίμηνο του 2018. Η ισχυρότερη αγορά εργασίας προβλέπεται στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +22%. Παράλληλα, αναμένεται σταθερός ρυθμός προσλήψεων σε πέντε τομείς, με Προοπτικές της τάξης του +16% - στους τομείς της Γεωργίας, των Χρηματοοικονομικών & Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, των Μεταφορών & Επικοινωνιών, και του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική). Αξιόλογες αυξήσεις ανθρώπινου δυναμικού αναμένονται και στον τομέα των Κατασκευών, με προοπτικές της τάξης του +15%, καθώς και στον τομέα του Τουρισμού όπου οι εργοδότες καταγράφουν προοπτικές της τάξης του +12%.

SHARE:

24Media Network