Αλλαγές στη φορολογία των νέων από το 2014 - Φθηνότερα τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ, 13% ΦΠΑ στον καφέ

Αλλαγές στη φορολογία των νέων από το 2014 - Φθηνότερα τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ, 13% ΦΠΑ στον καφέ

Νέες αλλαγές στη φορολογία - 13% ΦΠΑ στον καφέ - Φθηνότερα τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα Ι.Χ. - Φορολογικές δηλώσεις για τους 18άρηδες

Νέες αλλαγές στη φορολογία προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

Η τροπολογία προβλέπει ότι μειώνεται στο 13% από 23% ο ΦΠΑ για καφέδες, και ροφήματα σοκολάτας κάθε είδους και αφεψήματα όπως τσαι, χαμομήλι και που παρασκευάζονται ως έτοιμα προς κατανάλωσης κατόπιν παραγγελίας του πελάτη από επιχειρήσεις εστίασης. Η μείωση θα είναι μόνιμη και διαρκής, δεν έχει δηλαδή ημερομηνία λήξεως όπως ο ΦΠΑ στην εστίαση.

Παράλληλα, φθηνότερα θα γίνουν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ενώ επιβάλλεται τέλος παραμονής και πλόων στα σκάφη αναψυχής.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υπαγωγή στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ προϊόντων όπως είναι ο έτοιμος καφές, τα σοκολατούχα ροφήματα, το τσάι κτλ. στην περίπτωση που παρασκευάζονται από επιχειρήσεις εστίασης, κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας του πελάτη.

Επίσης, καταργούνται οι δύο πρώτοι φόροι υπέρ τρίτων και συγκεκριμένα η εισφορά 0,5% επί της αξίας των εισαγόμενων προϊόντων υπέρ των ΑΕΙ και η εισφορά τραπέζης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα σε ποσοστό 1,5 τοις χιλίοις.

Με την ίδια τροπολογία, απαλλάσσονται από τα πρόστιμα όσοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα (μέχρι τις 15/9) τις αποδείξεις δαπανών στην φορολογική τους δήλωση, ενώ διευκρινίζεται ότι οι νέοι ηλικίας 18 ετών και άνω δεν εμπίπτουν αυστηρά στις διατάξεις περί προστατευόμενων τέκνων και είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι εισόδημα.

Επίσης, προβλέπονται αλλαγές στο Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών με βάση παρατηρήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλά και διαδικασίες - εξπρές για το "φακέλωμα" των τραπεζικών συναλλαγών σε βάθος 10ετίας για φορολογούμενους που θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή.

Με άλλες διατάξεις προβλέπεται ότι τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων θα πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος 600 ευρώ και πως απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

Αναλυτικά:

Θεσπίζεται "Τέλος Παραμονής και Πλόων" υπέρ του Δημοσίου

Με την τροπολογία αλλάζει δραματικά η φορολογία για τα μεταχειρισμένα εισαγόμενα ΙΧ, ενώ θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία "Τέλος Παραμονής και Πλόων" (Τ.Π.Π.), το οποίο βαρύνει:

α) όλα τα πλοία αναψυχής, ιδιωτικά και επαγγελματικά, β) τα μηχανοκίνητα μικρά σκάφη ολικού μήκους επτά (7) μέτρων και άνω και γ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους επτά (7) μέτρων και άνω.

Το ύψος του τέλους καθορίζεται ως εξής:

- Για τα σκάφη ολικού μήκους από επτά έως και οκτώ μέτρα σε 200 ευρώ.

- Για τα σκάφη ολικού μήκους από οκτώ έως και δέκα μέτρα σε 300 ευρώ.

- Για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 10 μέτρων και έως και 12 μέτρα σε 400 ευρώ.

- Για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων: α) ανά έτος, εκατό 100 ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο ή β) ανά μήνα, δέκα 10 ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια μειώνεται στο ήμισυ με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

Σημειώνεται ότι εφόσον τα πλοία ελλιμενίζονται μόνιμα στην ελληνική επικράτεια, παρέχεται έκπτωση 30%.

Οι νέοι ηλικίας άνω των 18 ετών δεν θα υποβάλλουν το 2014 φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2013 εφόσον συνοικούν με τον υπόχρεο (γονιό ή κηδεμόνα) και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

Σε ό,τι αφορά τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα προβλέπονται συντελεστές απομείωσης των τελών ταξινόμησης με βάση τους οποίους η χώρα μας εναρμονίζεται με σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι συντελεστές θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Προβλέπεται ακόμη απαλλαγή από το φόρο πολυτελείας στην περίπτωση όπου ένα ΙΧ έχει ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της ΕΕ, επίσης για λόγους συμμόρφωσης με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ενώ εξαιρούνται και τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

Όσον αφορά το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών, η συγκρότηση του οποίου προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία, γίνονται τροποποιήσεις με βάση παρατηρήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι οι αρμόδιοι ελεγκτές θα διαβιβάζουν μέσω κλειστού κυκλώματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αίτημα άρσης του τραπεζικού απορρήτου στα τραπεζικά ιδρύματα και θα λαμβάνουν επίσης μέσω του ίδιου κλειστού κυκλώματος τις απαντήσεις των τραπεζών.

Δεν αναγνωρίζεται στις επιχειρήσεις καμία δαπάνη από επιχείρηση που εδρεύει σε μη συνεργάσιμες φορολογικά χώρες (οι λεγόμενοι φορολογικοί παράδεισοι).

Από την άλλη, αναγνωρίζονται από την εφορία οι αποδείξεις δαπανών για τους φορολογούμενους που  υπέβαλαν  εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2013 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2013.

Καταργούνται  δύο  φόροι υπέρ τρίτων

Πρόκειται για την εισφορά 0,5% επί της αξίας των εισαγόμενων προϊόντων που κατέληγε στα ταμεία των ΑΕΙ και είχε επιβληθεί από το 1925 και για την εισφορά τραπέζης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα σε ποσοστό 1,5 τοις χιλίοις.

Σημειώνεται ότι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

Τέλος, στα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων θα επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος 600 ευρώ.

Η τροπολογία για τα αυτοκίνητα

Η παράγραφος 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:

α) Την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου, κατά τύπο παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1400/2002 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 203, της 1ης Αυγούστου 2002), συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.

Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή χονδρικής πώλησης όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα ως άνω ποσοστά ανά εξάμηνο και έτος ηλικίας του αυτοκινήτου και ανά κατηγορία αμαξώματος. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των εν λόγω ποσοστών, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού των ποσοστών των ενδιάμεσων μηνών καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,30 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση. Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων, για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας διάταξης, ορίζεται στις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000).

Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%.

β) Τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα".

Διαβάστε εδώ αναλυτικά ολόκληρες τις τροπολογίες που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών

(Με πληροφορίες από "Το Βήμα")

SHARE:

24Media Network