Φορολογικό νομοσχέδιο: Το δημόσιο θα “τιμολογεί” τις μεταβιβάσεις ακινήτων εκτός σχεδίου

Φορολογικό νομοσχέδιο: Το δημόσιο θα “τιμολογεί” τις μεταβιβάσεις ακινήτων εκτός σχεδίου
Ακίνητα στην Αθήνα Eurokinissi

Το δημόσιο μέσω του υπουργείου οικονομικών θα ορίζει την αγοραία τιμή ακινήτων εκτός συστήματος αντικειμενικών. Πώς θα υπολογίζεται ο φόρος μεταβίβασης.

Σύμφωνα με διάταξη του νέου φορολογικού, σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων τα οποία βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους, η εφορία θα εκδίδει προσωρινό προσδιορισμό της αγοραίας αξίας τους και αυτός θα είναι και ο “οδηγός” για το φόρο μεταβίβασης.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι μέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης για ακίνητα, τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, ενεργείται προσωρινός προσδιορισμός της αγοραίας αξίας τους από στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο, με βάση συγκριτικά στοιχεία, τα βιβλία τιμών ή και άλλα τυχόν στοιχεία.

Αν η δηλωθείσα αξία συμπίπτει με την προσωρινή, αυτή κρίνεται ειλικρινής.

Αν δεν συμπίπτει, ο φορολογούμενος, μέσα σε δύο μήνες από τον προσδιορισμό της προσωρινής αξίας δύναται να την αποδεχθεί και να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη.

Σε περίπτωση που το τίμημα, σε μεταβιβαστικό συμβόλαιο, ή το εκπλειστηρίασμα, σε αναγκαστικό ή εκούσιο πλειστηριασμό, είναι μεγαλύτερα από την αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ο φόρος επιβάλλεται στη μεγαλύτερη αξία και θα αναζητείται από τον πωλητή του ακινήτου.

Η κίνηση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί και αμυντική καθώς συμπίπτει με την προσπάθεια να εντάξει σε καθεστώς ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ 7000 περιοχές.

Για να αποφύγει το ΥΠΟΙΚ τις αθρόες μεταβιβάσεις ακινήτων στις περιοχές σε εταιρίες, εντός και εκτός Ελλάδας, σπεύδει τουλάχιστον να εισπράξει ένα ρεαλιστικό ποσό από το φόρο μεταβίβασης.

Ευκολότερες οι μεταβιβάσεις

Παράλληλα, σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου διευκολύνεται η μεταβίβαση ακινήτων ακόμη και αν ο πωλητής έχει οφειλές σε ΕΝΦΙΑ. Μέχρι τώρα για μπορέσει κάποιος να μεταβιβάσει ένα ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα πιστοποιητικό ότι δεν οφείλει ΕΝΦΙΑ ή αν οφείλει να μπορεί να αποδείξει ότι το έχει ρυθμίσει.

Με την διάταξη που εντάχθηκε στο φορολογικό από την ψήφιση της θα μπορεί κάποιος να προχωρά την μεταβίβαση του ακινήτου του. Ο συμβολαιογράφος που θα ασχοληθεί με τη μεταβίβαση θα πρέπει α παρακρατήσει από το τίμημα του ακινήτου το ποσό που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό ΕΝΦΙΑ

Με άλλα λόγια παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου με παρακράτηση και απόδοση του συνολικά οφειλόμενου ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος, χωρίς να προαπαιτείται η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών από ΕΝΦΙΑ.

Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι είναι επωφελής τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και για τους φορολογούμενους, αφού θα μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και παράλληλα θα διευκολυνθούν οι αγοραπωλησίες ακινήτων.

Μπορεί να γίνει και πιλότος για κάποιον που θα πουλάει το ακίνητο του προκειμένου να μπορέσει να πληρώσει και άλλους φόρους που ενδεχομένως οφείλει και δεν είναι ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών Ακινήτων.

Μπορεί τέλος, να αποτελέσει μια ενδιάμεση λύση αν δεν θέλει κάποιος να μεταβιβάσει το σύνολο του ακινήτου του στην εφορία έναντι χρεών.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα