Φορολογικό: Πώς θα εφαρμοστεί η αύξηση των ηλεκτρονικών αποδείξεων στο 30%

Φορολογικό: Πώς θα εφαρμοστεί η αύξηση των ηλεκτρονικών αποδείξεων στο 30%
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Οι προβλέψεις του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο , το βράδυ της Τρίτης, στη Βουλή και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την ψήφισή του. Μεταξύ άλλων προβλέπει μειώσεις φόρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ αποσαφηνίζονται πλήρως η υποχρεωτική πλέον χρήση των ηλεκτρονικών δαπανών για όλους τους φορολογούμενους.

Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής με ανώτερο ποσό δαπανών τις 20.000 ευρώ.

Όσοι συγκεντρώνουν ποσοστό μικρότερο του 30% του ετήσιου εισοδήματος, θα φορολογούνται με 22% για τα ποσό που υπολείπεται από το 30% του εισοδήματος.

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη, το ποσό το του εισοδήματος επί του οποίου θα υπολογίζεται το 30% είναι το συνολικό εισόδημα, αφαιρουμένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και του ποσού που δίνεται για διατροφή. Το ποσό της διατροφής αφαιρέθηκε μετά από πολλές επισημάνσεις στην δημόσια διαβούλευση, που προηγήθηκε για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους, που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Συγκεκριμένα:

Στον φορολογούμενο, του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 ευρώ).

Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών, περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες, έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Το ίδιο ισχύει και για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή από ακίνητα.

Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό, δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

 Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.

Οι εξαιρέσεις

 Οι εξαιρέσεις του κανόνα για συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων ως το 30% του εισοδήματος τους είναι οι εξής:

 1. Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.
 2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
 3. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 4. Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
 5. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή
 6. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 7. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 8. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους
 9. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 10. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
 11. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
 12. Οι φυλακισμένοι.

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Λίγο πριν την κατάθεσή του έγιναν και κάποιες σημαντικές προσθήκες:

 1. Η πρώτη είναι η διάταξη που διαγράφει οφειλές των φορολογουμένων μέχρι και 10 ευρώ αν δεν υπάρχουν άλλες οφειλές . Η διάταξη απελευθερώνει περίπου 500.000 φορολογούμενους οι οποίοι έχοντας 2,3 5 ή 10 ευρώ δεν μπορούσαν να πάρουν φορολογική ενημερότητα.
 2. Επίσης υπάρχουν διατάξεις με τις οποίες κάνουν πιο εντατικούς τους ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσα από πλατφόρμες όπως η AirBnB ή άλλες ανάλογες. Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ θα έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία για όσους χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και νοικιάζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Αν ο διαχειριστής της πλατφόρμας δεν ανταποκρίνεται μέσα σε ένα μήνα η ΑΑΔΕ θα μπορεί να επιβάλλει το «κατέβασμα» της σελίδας με την συμβολή του παρόχου ίντερνετ της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Αν ο πάροχος αρνηθεί θα τιμωρείται με πρόστιμο ως και 100.000 ευρώ. Αν μετά το κατέβασμα της σελίδας συνεχίζουν να γίνονται ενοικιάσεις θα επιβάλλεται στους ενοικιαστές πρόστιμο 5000 ευρώ. Σε περίπτωση μη παροχής πληροφοριών από φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην του παρόχου του Internet θα επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 ευρώ ως και 30.000 ευρώ.
 3. Μια ακόμη προσθήκη που έγινε στο τελικό σχέδιο του νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή είναι το πλαφόν των δαπανών για λειτουργική αισθητική ή ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων θα περιορίζεται στα 16.000 ευρώ και θα αποβαίνεται σταδιακά στα 4 χρόνια.
 4. Τέλος ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και οι λοιπές συνεισπραττόμενες σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001 (Α’ 265) που βεβαιώθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 502381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β’ 2785), για κρασί παραγωγής των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ίδιου Κώδικα, τα οποία μέχρι και την 31.12,2018 δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση: α) επιστρέφονται στον οινοπαραγωγό μετά από αίτησή του, εφόσον έχουν εισπραχθεί  και δεν έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση ή συμψηφιστεί. β) διαγράφονται μετά από αίτηση του οινοπαραγωγού, εφόσον η είσπραξή τους εκκρεμεί.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα