Καβάλα: Σε δημοπράτηση η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων

Καβάλα: Σε δημοπράτηση η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων
shutterstock

Νέα Μονάδα Επεξεργασίας αναμένεται να λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων σε όλο τον Νομό Καβάλας. Ποιο είναι το κόστος του έργου.

Σε δημοπράτηση βγήκε ακόμα ένα μεγάλο έργο διαχείρισης απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Καβάλας η οποία αναμένεται να λύσει το πρόβλημα της γενικότερης διαχείρισης σε όλο τον Νομό. Είναι επίσης η δεύτερη μονάδα μετά από εκείνη της Αλεξανδρούπολης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΔΙΑΑΜΑΘ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας (Μ.Ε.Α.) σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην Καβάλα, και της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (Μ.Π.Ε.). Εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα ανάπτυξης ΜΕΑ στη χώρα από το ΥΠΕΝ.

Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε ποσό με ΦΠΑ 67,14 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 54,15 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2021 και στις 25 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Η διάρκεια του έργου είναι 96 μήνες εκ των οποίων οι 18 μήνες αφορούν την κατασκευή της εγκατάστασης, 6 μήνες δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας και έξι έτη λειτουργίας. Η ΜΕΑ Καβάλας προβλέπεται να έχει δυναμικότητα 52.832 τόνους/έτος, εκ των οποίων 46.875 τόνους ετησίως υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και 5.957 τόνους ετησίως προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης, κατά το μέρος που αφορά στην κανονική λειτουργία, για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και 6 έτη (δικαίωμα προαίρεσης). Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Ταυτότητα του Έργου

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (2016) για την εξυπηρέτηση των Δήμων της ΠΕ Καβάλας και ΠΕ Δράμας προβλέπεται η δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Καβάλα στη θέση Εσκί Καπού. Η ΜΕΑ θα δέχεται προς επεξεργασία (α) τα σύμμεικτα υπολειπόμενα ΑΣΑ των δήμων ΠΕ Δράμας και ΠΕ Καβάλας που υπολογίζονται σε 46.875 τόνους ετησίως και (β) τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα των Δ. Καβάλας και Νέστου, τα οποία υπολογίζονται σε 5.957 τόνους ετησίως. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 52.832 τόνους/έτος.

Η ΜΕΑ περιλαμβάνει: α.Μονάδα υποδοχής, β.Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας, γ.Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, δ.Μονάδα παραγωγής ενέργειας, ε.Μονάδα ωρίμανσης, Στ.Μονάδα ραφιναρίας, ζ.κτίρια παραγωγικών διαδικασιών, η.χώρο ελέγχου-ρύθμισης διεργασιών, θ.Λοιπά έργα υποδομής.

Η επεξεργασία περιλαμβάνει συνοπτικά: Υποδοχή σύμμεικτων και προσωρινή αποθήκευση, διάνοιξη σάκων, προδιαλογή ογκωδών και άλλων ανεπιθύμητων, ακολουθεί η μηχανική διαλογή και διαχωρισμός σε ρεύματα (ανακυκλώσιμα, οργανικά προς αναερόβια χώνευση, υπόλειμμα). Το οργανικό κλάσμα μετά την αναερόβια χώνευση οδηγείται προς ωρίμανση και ραφινάρισμα. Το παραγόμενο βιοαέριο αποθηκεύεται σε αεροφυλάκιο και οδηγείται προς ενεργειακή αξιοποίηση. Τα προδιαλεγμένα οργανικά που συλλέγονται χωριστά με ΔσΠ οδηγούνται προς επεξεργασία ξεχωριστά από τα σύμμεικτα ώστε να παραχθεί καλή ποιότητας κομπόστ.

Για την κατασκευή της ΜΕΑ θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

α) έργα οδοποιίας (γενικές διαμορφώσεις, έργα οδοποιίας, τεχνικά έργα εξυπηρέτησης),

β) οικοδομικά έργα (κτιριακές εγκαταστάσεις, έργα ΠΜ),

γ) υδραυλικά & ηλεκτρομηχανολογικά έργα,

δ) έργα επεξεργασίας στερεών, υγρών αποβλήτων & αέριων ρύπων.

Για την υποβοήθηση της ΔΙΑΑΜΑΘ προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, ενώ για την αποτελεσματική λειτουργία της ΜΕΑ θα υλοποιηθεί προμήθεια κινητού εξοπλισμού: 1 τροχοφόρου φορτωτή, 1 φορτηγού οχήματος με υπερκατασκευή γάντζου, 20 κοντέινερ αποθήκευσης υλικών, 2 μικροι ελαστιχοφόροι φορτωτες, 1 περανοφόρο οχημα και 1 κλαδοτεμαχιστή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα