Μαζικό ενδιαφέρον για την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών

Κόσμος έξω από τράπεζα
Κόσμος έξω από τράπεζα EUROKINISSI

Σχεδόν 10.000 αιτήσεις ρύθμισης σε πέντε ημέρες έχουν κατατεθεί στην σχετική πλατφόρμα. Πως γίνεται η ρύθμιση, πως προστατεύονται οι ευάλωτοι από τον πλειστηριασμό. Τα κριτήρια που ορίζουν κάποιον ως ευάλωτο.

Τους 10.000 προσέγγιζαν χθες τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με χρέη προς τις τράπεζες και το Δημόσιο που έχουν επισκεφθεί τις πέντε πρώτες μέρες την πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, που άνοιξε για να υποδέχεται αιτήσεις ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Με εξαίρεση την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι που την επισκέφτηκαν έχουν ήδη αποδεχθεί την άρση του φορολογικού και τραπεζικού τους απορρήτου, ενέργεια που δείχνει ότι το ενδιαφέρον είναι ουσιαστικό και ότι η υψηλή επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα δεν αποτελεί μόνο διερευνητική κίνηση.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα άνοιξε την 1η Ιουνίου και ο σημαντικός αριθμός των οφειλετών που σε δύο μόλις μέρες επιχείρησαν να διερευνήσουν τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών τους προς τις τράπεζες και το Δημόσιο, προμηνύει μπαράζ αιτημάτων το προσεχές διάστημα.

Εφόσον η τάση αυτή συνεχιστεί θα επαληθευθούν και οι εκτιμήσεις ότι πολλοί οφειλέτες θα σπεύσουν να κάνουν χρήση της δυνατότητας να ρυθμίσουν τα χρέη προς το Δημόσιο έως και σε 240 δόσεις, με παράλληλη επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής στις τράπεζες σε έως και 420 δόσεις και με την προοπτική «κουρέματος».

Ρύθμιση για πρώτη φορά και για ιδιώτες

Σημειώνεται ότι η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών ανοίγει για πρώτη φορά και για φυσικά πρόσωπα, εκτός δηλαδή από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ για πρώτη φορά επίσης δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να υποβάλει αίτηση ρύθμισης οφειλών, ακόμη και αν οι οφειλές που έχει δεν είναι σε καθυστέρηση. Προϋπόθεση είναι να έχει υποστεί μείωση του εισοδήματός του κατά 20%, τα χρέη του να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται σε έναν και μόνο πιστωτή κατά 90%.

Η Διαδικασία

Σημειώνεται ότι η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ολοκληρώνεται στα εξής στάδια:

  1. Είσοδος στην πλατφόρμα, καταχώριση των κωδικών Taxisnet και έλεγχος των στοιχείων εισόδου από την πλατφόρμα.
  2. Δημιουργία της αίτησης.
  3. Δήλωση άρσης τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου του αιτούντος, των συνοφειλετών και των εγγυητών.
  4. Άντληση φορολογικών στοιχείων του αιτούντος από την πλατφόρμα.
  5. Αποστολή των τραπεζικών δεδομένων του οφειλέτη από τους χρηματοδοτικούς φορείς και αποστολή των δεδομένων του Δημοσίου για τον οφειλέτη από την ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ.
  6. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων.
  7. Παροχή εξουσιοδότησης σε σύμβουλο εφόσον το επιθυμεί ο αιτών.
  8. Προσθήκη των εξαρτώμενων μελών και οριστικοποίηση των μελών της οικογένειας.

Η πλατφόρμα είναι «προγραμματισμένη» ώστε να διενεργεί πλήθος ελέγχων ηλεκτρονικά, ενώ σε περιπτώσεις λαθών ή παραλείψεων, ο αιτών ειδοποιείται επίσης ηλεκτρονικά και μπορεί να κάνει διορθώσεις ή προσθήκες. Με βάση τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και καταχωρισθεί, η πλατφόρμα υπολογίζει με τη χρήση ειδικού υπολογιστικού εργαλείου τα στοιχεία της αρχικής πρότασης.

Οι πιστωτές έχουν την ευχέρεια να μη συμφωνήσουν στην πρόταση που προκύπτει βάσει του υπολογιστικού εργαλείου και να αντιπροτείνουν εναλλακτική λύση, η οποία προκύπτει επίσης ηλεκτρονικά και παράγει:

i. Το τελικό ποσό αποπληρωμής ανά πιστωτή (και ανά οφειλή).

ii. Τον αριθμό δόσεων αποπληρωμής ανά πιστωτή (και ανά οφειλή).

iii. Την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

iv. Την αξία ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη.

v. Την κατάταξη πιστωτών στο προϊόν της ρευστοποίησης.

Η συνεννόηση όλων των πιστωτών και η ανταλλαγή στοιχείων διενεργείται επίσης ηλεκτρονικά και εμφανίζεται στην πλατφόρμα. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και της απαιτούμενης πλειοψηφίας των χρηματοδοτικών φορέων, διαβιβάζεται στο Δημόσιο και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι καλούνται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να ελέγξουν την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου και εφόσον πληρούνται τότε αυτομάτως παρέχεται η έγκρισή τους.

Αναστολή πλειστηριασμών για τους ευάλωτους

Την ίδια στιγμή, στις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης καλούνται να σπεύσουν οι οφειλέτες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασυλία έναντι πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας τους που θα δοθεί για το διάστημα από την 1η έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Οι οικονομικά αδύναμοι οφειλέτες θα πρέπει να αποστείλουν στην τράπεζα ή τον διαχειριστή του δανείου τους την τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 και τη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, ώστε να αποδείξουν ότι ανήκουν στα ευάλωτα νοικοκυριά και να ανασταλεί ο πλειστηριασμός της πρώτης κατοικίας τους.

Τα κριτήρια που ορίζουν κάποιον ως ευάλωτο είναι εισοδηματικά, περιουσιακά και διαμονής. Ειδικότερα:

- Το συνολικό εισόδημά του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

- Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και με πλαφόν τα 180.000 ευρώ.

- Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

- Ο δικαιούχος όπως και υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες, Κόκκινα Δάνεια
SHARE:

24Media Network