Μείωση επιτοκίων, επανεκκίνηση του QE και φθηνά δάνεια για τις τράπεζες ανακοίνωσε ο Ντράγκι

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι AP

Έκκληση στις κυβερνήσεις για δημοσιονομική απηύθυνε ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας. Η ΕΚΤ αναθεώρησε χαμηλότερα τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό. Χαμηλά επιτόκια και QE για όσο χρειαστεί, ξεκαθάρισε.

Ομοβροντία νομισματικών μέτρων αποφάσισε το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε μια προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της γενικότερης επιβράδυνσης.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, τόνισε ότι τα τρέχοντα χαμηλά επιτόκια της Τράπεζας θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα μέχρι οι συνθήκες για τον πληθωρισμό βελτιωθούν.

ADVERTISING

«Είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε όλα τα μέσα μας, όπως αρμόζει, για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς τον στόχο μας με βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας» τόνισε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε την ανάγκη για μια ιδιαίτερα ευνοϊκή στάση νομισματικής πολιτικής για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον κ. Ντράγκι , οι εισερχόμενες πληροφορίες από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταδεικνύουν μια πιο παρατεταμένη αδυναμία της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, τη διατήρηση των κυριότερων κινδύνων μείωσης των τιμών και των μειωμένων πληθωριστικών πιέσεων.

 Τόνισε ότι οι τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη είναι να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,1% του ΑΕΠ για φέτος 1,1% του ΑΕΠ , 1,2% του ΑΕΠ για το 2020 και 1,4% του ΑΕΠ για το 2021 που είχαν χαμηλότερη από την αρχικές προβλέψεις της Τράπεζας

O κεντρικός τραπεζίτης επανέλαβε την έκκλησή του στις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να υιοθετήσουν πολιτικές που να προωθούν τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. «Οι αποφάσεις της ΕΚΤ είναι στη γραμμή της ομιλίας μου στη Sintra τον Ιούνιο. Οι πιέσεις στην Ευρωζώνη είναι επίμονες και οι προοπτικές του πληθωρισμού δεν είναι θετικές» εξήγησε.

Ο Ντράγκι τόνισε επιπλέον ότι οι χώρες της Ευρωζώνης με υψηλό χρέος πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές να σταματήσουν τον φαύλο κύκλο.

Συγκεκριμένα το συμβούλιο αποφάσισε:

1. Τη μείωση κατά 10 μονάδες βάσης στο -0,50% του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.

 Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης παραμένουν αμετάβλητα στα τρέχοντα επίπεδα 0,00% και 0,25% αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει τώρα ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στο σημερινό ή κατώτερο επίπεδο μέχρι να φανεί ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σταθερά σε επίπεδο αρκετά κοντά, αλλά κάτω από το 2% στο χρονικό ορίζοντα προβολής, και η σύγκλιση αυτή υπήρξε σταθερή που αντικατοπτρίζεται στην υποκείμενη δυναμική του πληθωρισμού.

2. Οι καθαρές αγορές κρατικών και εταιρικών ομολόγων θα ξαναρχίσουν από την 1η Νοεμβρίου. Το περιθώριο αγορών του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων του Διοικητικού Συμβουλίου (APP) περιορίζεται σε ένα μηνιαίο ρυθμό της τάξης των 20 δισ. έναντι των 60 δισ. ευρώ που ήταν οι αγορές στην ποσοτική χαλάρωση που ολοκληρώθηκε το 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι θα διαρκέσει για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να ενισχυθεί ο ευνοϊκότερος αντίκτυπος των επιτοκίων της πολιτικής του και να τερματιστεί σύντομα πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

3. Οι επανεπενδύσεις των βασικών πληρωμών από τίτλους λήξης που αγοράστηκαν στο πλαίσιο της APP θα συνεχιστούν πλήρως για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ξεκινήσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα αναγκαία για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και άφθονου νομισματικού περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα αναπληρώνει με επενδύσεις σε ομόλογα των κρατών - μελών όσων κρατικών τίτλων λήγουν και αποπληρώνονται το επόμενο διάστημα.

4. Οι όροι της νέας σειράς τριμηνιαίων στοχοθετημένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO III) θα αλλάξουν για να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες τραπεζικού δανεισμού, να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και να υποστηριχθεί περαιτέρω η διευκόλυνση της νομισματικής πολιτικής. Το επιτόκιο για κάθε πράξη θα καθοριστεί τώρα στο επίπεδο του μέσου συντελεστή που εφαρμόζεται στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος κατά τη διάρκεια ζωής του αντίστοιχου TLTRO. Για τις τράπεζες των οποίων ο επιλέξιμος καθαρός δανεισμός υπερβαίνει ένα σημείο αναφοράς, το επιτόκιο που εφαρμόζεται στις πράξεις TLTRO III θα είναι χαμηλότερο και μπορεί να είναι τόσο χαμηλό όσο το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων που επικρατεί στη διάρκεια της πράξης. Η διάρκεια των πράξεων θα παραταθεί από δύο σε τρία χρόνια.

5. Προκειμένου να υποστηριχθεί η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής από την τράπεζα, θα εισαχθεί ένα διαιρεμένο σύστημα αποθεματικής αμοιβής, στο οποίο μέρος των πλεονασματικών ρευστών διαθεσίμων των τραπεζών θα εξαιρείται από το επιτόκιο της καθαρής διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.

Ευνοϊκό Περιβάλλον για την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει να κερδίσει από την σταθερότητα των χαμηλών επιτοκίων δανεισμού που υπόσχεται η ΕΚΤ. Σε ότι αφορά στον δημόσιο δανεισμό και συνδυασμό και με την επανεκκίνηση του QE προαναγγέλλεται ένα νέο ράλι για τα ελληνικά ομόλογα που θα στείλει τις αποδόσεις τους σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα έστω και αν τα ελληνικά ομόλογα δεν μπορούν να συμμετέχουν στην νέα ποσοτική χαλάρωση λόγω έλλειψης επενδυτικής βαθμίδας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν τις ανακοινώσεις, ο ελληνικός δεκαετής τίτλος διαπραγματεύονταν με απόδοση κάτω από 1,5% (1,45%), ενώ και το πενταετές ομόλογο διαπραγματεύονταν με απόδοση κάτω από των 0,8%.

Επιπλέον, σε επίπεδο τραπεζών, η χαμηλότοκη δανειοδότηση μέσω των TLTRO III θα σημάνει και μια τάση για αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και σε συνδυασμό με την μείωση των κόκκινων δανείων το "ξεπάγωμα" των νέων δανείων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΚΤ, Τράπεζες, ευρωζώνη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Τα "δώρα" Ντράγκι σε Ευρώ και επιτόκια

Νέο ιστορικό ρεκόρ για το 10ετές ομόλογο μετά τις δηλώσεις Λαγκάρντ

SHARE:

24Media Network