Ο Χρήστος Μεγάλου μεταφέρει στη βαλίτσα του την 'Αgenda2020'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος την Πέμππτη 27 Φεβρουαρίου 2014, όπου παρουσιάστηκε η έκθεση του διοικητή Γ. Προβόπουλου για το έτος 2013.
(EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος την Πέμππτη 27 Φεβρουαρίου 2014, όπου παρουσιάστηκε η έκθεση του διοικητή Γ. Προβόπουλου για το έτος 2013. (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ) EUROKINISSI

Παρουσιάσεις σε ξένους θεσμικούς επενδυτές (roadshows) ξεκινά αυτή την εβδομάδα η Τράπεζα Πειραιώς. Από το Ην. Βασίλειο στις ΗΠΑ, θα ξεδιπλωθούν οι στόχοι της «Agenda2020» . Στόχος της διοίκησης Χρ. Μεγάλου, η απόδοση αξίας σε μετόχους, πελάτες, εργαζομένους. Ευνοϊκή η συγκυρία λόγω αξιολόγησης

Η αντίστροφη μέτρηση ήδη άρχισε. Η νέα διοίκηση , υπό το διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου, ξεκινά από σήμερα να προετοιμάζει την εφαρμογή της “Agenda 2020” , ενός φιλόδοξου, αλλά στοχευμένου και επιτεύξιμου σύμφωνα με τη διοίκηση, στρατηγικού ανασχεδιασμού της Τράπεζας Πειραιώς. Στόχος, η αναγέννηση της Τράπεζας και η επανάκτηση των δυνατοτήτων της, ως η Τράπεζα της μεσαίας και μεγάλης ελληνικής επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινούν από αυτή την εβδομάδα παρουσιάσεις σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού (roadshows) των στόχων, των προοπτικών, του προγράμματος και των οικονομικών στοιχείων της Τράπεζας, με αφορμή μάλιστα, τα τελευταία επίσημα αποτελέσματα που αφορούν το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Οι παρουσιάσεις στους ξένους θεσμικούς θα έχουν αφετηρία το Λονδίνο και μετά την βρεταννική πρωτεύουσα θα φτάσουν στις ΗΠΑ, για να ενημερωθεί και η αμερικανική κεφαλαιαγορά. Το επιτελείο του κ. Χρήστου Μεγάλου –ο ίδιος λόγω της διεθνούς του εμπειρίας είναι ήδη γνωστό «όνομα» στις ξένες αγορές - θα απαντήσει στις ερωτήσεις των ξένων για το «quo vadis» της Πειραιώς, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για την αναθέρμανση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Σε μία άλλωστε, ιδιαίτερα θετική συγκυρία, καθώς η χώρα , έστω και «δια πυρός και σιδήρου» είναι προ των πυλών του να εγκαταλείψει την ύφεση, να σταθεροποιήσει μια έστω και μικρή ανάπτυξη - ήδη από φέτος - και να προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς πολύ σύντομα θα έχει στα χέρια της και την πολυπόθητη αξιολόγηση, με ότι αυτό σημαίνει.

Η Agenda2020 θέτει ένα πλήρες πλαίσιο στρατηγικών προτεραιοτήτων, οι οποίες σε συνδυασμό με την εστιασμένη και αποτελεσματική υλοποίηση, θα παρέχουν μια ξεκάθαρη πορεία πλήρους επανάκτησης των δυνατοτήτων της Τράπεζας. Στόχος της νεάς διοίκησης Χατζηνικολάου – Μεγάλου, είναι να καταστεί η Τράπεζα Πειραιώς ως η πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της.

Συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι της "Agenda 2020” είναι οι ακόλουθοι:

* μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα,

* δημιουργία ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, με ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα,

* διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης,

* αποκατάσταση της αυτόνομης πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις αγορές.

Η "Agenda 2020” εμπεριέχει έξι συγκεκριμένες προτεραιότητες:

1. Mείωση των Κινδύνων Ισολογισμού, η οποία θα επιτευχθεί με το διαχωρισμό του Ομίλου σε δύο λειτουργικούς πυλώνες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία της κύριας τραπεζικής δραστηριότητας του Ομίλου, ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη κύριων δραστηριοτήτων να εστιάσει στη δημιουργία αξίας. Με αυτό τον διαχωρισμό, η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να εξορθολογίσει τη λειτουργία της και να ενισχύσει την οργανική της κερδοφορία. Στο εξής η ενημέρωση της Τράπεζας προς την επενδυτική κοινότητα θα παρουσιάζεται με τη νέα αυτή μορφή.

Αναλυτικότερα, οι δύο λειτουργικοί πυλώνες είναι:

α. Τράπεζα Πειραιώς. Θα επικεντρωθεί στο να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της βασικής δραστηριότητας της Τράπεζας στην Ελλάδα, η οποία έχει αυτή τη στιγμή σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό ύψους €28,4δισ. Θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση φερέγγυων πιστούχων, ενώ θα στοχεύει στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της στις πελατειακές καταθέσεις. Η Πειραιώς θα παραμείνει η κύρια τράπεζα των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, παράλληλα με την αυξημένη παραγωγή προϊόντων ιδιωτών, υπό το πρίσμα της προσεκτικής αξιολόγησης του αναλαμβανόμενων κινδύνων.

β. Piraeus Legacy Unit (PLU). Αποτελείται από μη κύριες εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και ελκυστικές εδραιωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες με ισχυρή παρουσία στην αγορά, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται στο προσδοκώμενο προφίλ απόδοσης του Ομίλου. Εξειδικευμένη διοικητική ομάδα θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο να μεγιστοποιήσει την αξία αυτών των τοποθετήσεων, αξιοποιώντας αποεπενδύσεις που θα προσθέσουν αξία ή όποιες άλλες ευκαιρίες παρουσιασθούν. Αρχικά, αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία θα περιλαμβάνουν: το δανειακό χαρτοφυλάκιο του τομέα Recovery Banking Unit, συμμετοχές σε μη κύριες εγχώριες δραστηριότητες, ακίνητα από ανακτήσεις (REO) και διεθνείς δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Το συνολικό σταθμισμένο έναντι κινδύνου ενεργητικό του PLU ανέρχεται σε €24,7δισ.

Έως τα τέλη του 2020, το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου αναμένεται να έχει μειωθεί σε €70δισ, περιλαμβάνοντας τις βασικές δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς σε ποσοστό άνω του 80% έναντι ποσοστού περίπου 65% σήμερα. Τα δάνεια που θα διαχειρίζεται το PLU αναμένεται να μειωθούν από €37δισ σήμερα σε κάτω από €20δισ, με το σταθμισμένο ενεργητικό του PLU να μειώνεται σε ποσοστό περίπου 50% από €25δισ που είναι σήμερα. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα του Ομίλου εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε επίπεδο περί το 45%, ενώ η απόδοση ενεργητικού (RoA) θα αυξηθεί πάνω από το 1,0%.

2. Επανεστίαση/Επαναπροσδιορισμός Δραστηριοτήτων, με σκοπό να μεγιστοποιηθούν οι πόροι στους τομείς που η Τράπεζα Πειραιώς έχει ιστορικά δεσπόζουσα θέση. Αυτό θα περιλαμβάνει απλοποίηση της δομής του Ομίλου και αποτελεσματικά μέτρα εξορθολογισμού των δαπανών, περαιτέρω βελτιστοποίηση του δικτύου καταστημάτων και στοχευμένες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση.

3.Εφαρμογή ενός Κερδοφόρου και Αειφόρου Επιχειρηματικού Μοντέλου,με τηνπεραιτέρω αξιοποίηση υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων υψηλής αξίας, καθώς και της επικέντρωσης σε ευκαιρίες σταυροειδών πωλήσεων και δραστηριοτήτων που αποφέρουν έσοδα προμηθειών. Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα, προωθώντας τα μέσω μιας στρατηγικής πολυκαναλικής διανομής. Ταυτόχρονα, θα εφαρμόσει μία στοχευμένη πολιτική χορηγήσεων, εφαρμόζοντας προηγμένου επιπέδου μεθόδους τιμολόγησης με βάση τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, ώστε να εξασφαλισθούν ελκυστικές αποδόσεις για τις δραστηριότητές της.

4.Βελτιστοποίηση Κατανομής Κεφαλαίωνμέσωτηςεφαρμογήςπλαισίουανάληψηςκινδύνου που περιλαμβάνει κατανομή κεφαλαίων στη βάση της αξιολόγησης των χαρτοφυλακίων. H Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να διατηρήσει έναν ισχυρό κεφαλαιακά ισολογισμό, ικανό να αντέχει απροσδόκητα εξωτερικά γεγονότα, αλλά παρ’ όλα αυτά να εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στους μετόχους της.

5. Ενίσχυση Παρακολούθησης Κινδύνων και Ελέγχων. Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων, προσβλέποντας στη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας στις δραστηριότητές της. Η Τράπεζα θα ενισχύσει περαιτέρω τις υποστηρικτικές και ελεγκτικές της λειτουργίες (Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Οικονομικής Διαχείρισης, Νομικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου), σύμφωνα με την αρχή των τριών επιπέδων άμυνας.

6. Υιοθέτηση Υψηλών Προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης. H Τράπεζα Πειραιώς ήδη εφαρμόζει συγκεκριμένες προδιαγραφές σύμφωνα με τον νόμο περί ΤΧΣ και έχει αναθεωρήσει το πλαίσιο της εταιρικής της διακυβέρνησης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) και του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, προσαρμόζοντάς το στις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. Έχει επίσης ολοκληρώσει την ανασύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία του Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Η Τράπεζα διαθέτει ένα Διοικητικό Συμβούλιο υψηλού κύρους με μέλη που διαθέτουν διεθνή εμπειρία στους τομείς της τραπεζικής, της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE: