Οικονομικά προβλήματα στη φαρμακοβιομηχανία

Οικονομικά προβλήματα στη φαρμακοβιομηχανία

Διαβάστε τη νέα μελέτη της Hellastat Α.Ε. για την κάθετη πτώση στο τζίρο των φαρμακοβιομηχανιών και τις ανατροπές στην αγορά φαρμάκου

Πτώση της φαρμακευτικής δαπάνης παρατηρεί νέα μελέτη της Hellastat Α.Ε. στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, το 2010, υποχώρησε κατά 16,5%, στα 4,25 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών διαμορφώθηκαν στα 5,09 δισ. ευρώ, έχοντας υποχωρήσει κατά 11%, σε σχέση με το 2009. Ο ιδιωτικός τομέας (φαρμακαποθήκες και φαρμακεία) παραμένει ο κυριότερος πελάτης, καταλαμβάνοντας, το 2010, το 74% των πωλήσεων.

"Η αγορά υποχώρησε και το 2011, καθώς τα νέα δελτία τιμών επέφεραν περαιτέρω μειώσεις στις τιμές, με το συντελεστή ΦΠΑ να μειώνεται από 11% στο 6,5%.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πωλήσεις των μελών του ΣΦΕΕ στα δημόσια νοσοκομεία, το εν λόγω έτος, διαμορφώθηκαν σε 1,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας κάμψη κατά 18,4%, σε σχέση με το 2010", όπως αναφέρεται στη μελέτη.

Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου, με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, οι συχνές αλλαγές στην τιμολόγηση των φαρμάκων έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, όπως υποχώρηση των πωλήσεων, αύξηση των παράλληλων εξαγωγών, απόσυρση παλαιών φαρμάκων και υποκατάσταση με ακριβότερα, αδυναμία προγραμματισμού της παραγωγής, περιπτώσεις ελλείψεων στην εγχώρια αγορά και υψηλή πίεση από τους φαρμακευτικούς ομίλους, σχετικά με τις ποσότητες, που προωθούν στη χώρα μας.

Στη μελέτη της Hellastat προκύπτει ότι οι προοπτικές των φαρμακευτικών επιχειρήσεων εξαρτώνται άμεσα από τις αλλαγές, που πραγματοποιούνται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου.

"Η επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και τον εξορθολογισμό της αγοράς φαρμάκων. Επιπλέον, μέτρα, όπως η επαναφορά της λίστας, η εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος στα νοσοκομεία και η θέσπιση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, θα είναι καθοριστικά για τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα γενόσημα φάρμακα χαρακτηρίζονται από θετικές προοπτικές, χάρη στη χαμηλότερη τιμή τους, στη χαμηλή διείσδυσή τους, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στη λήξη των πατεντών πολλών πρωτότυπων φαρμάκων, τα επόμενα χρόνια", τονίζει η Hellastat.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 145 επιχειρήσεων.

Τα βασικά συμπεράσματα, που προκύπτουν είναι τα εξής:

* Το 2010, o κύκλος εργασιών του δείγματος σχηματίστηκε στα 5,92 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 12,5%, σε σχέση με το 2009. Οι 8 στις 10 φαρμακευτικές εταιρείες επέδειξαν χαμηλότερο επίπεδο εσόδων έναντι του προηγούμενου έτους.

* Το δείγμα εμφάνισε λειτουργικές και προ φόρων ζημίες 494,72 ευρώ και 1,11 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, έναντι κερδών, την προηγούμενη χρήση.

* Οι περισσότερες εταιρείες του δείγματος είναι πλέον ζημιογόνες περίπου 58%. Επίσης, 3 στις 4 κερδοφόρες επιχειρήσεις σημείωσαν υποχώρηση των ΚΠΦ του 2009.

* Το περιθώριο μικτών αποτελεσμάτων υποχώρησε στο 34,1%, συμπαρασύροντας και τους αντίστοιχους δείκτες των ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ στο 2,6% και -2,4%, αντίστοιχα.

* Η κεφαλαιακή μόχλευση, το 2010, βελτιώθηκε οριακά σε 3,8 προς 1. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός κάλυψε το 28% των πωλήσεων, με την ικανότητα κάλυψης τόκων να υποχωρεί σημαντικά σε μόλις 1,5 φορά.

* Οι αριθμοδείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας υποχώρησαν οριακά σε 1,15 και 0,90, αντίστοιχα. Το 44,5% του ενεργητικού απαρτίζεται από απαιτήσεις, λόγω των υψηλών χρεών των δημοσίων νοσοκομείων.

* Ο εμπορικός κύκλος βελτιώθηκε απότομα στις -19 ημέρες, καθώς η περίοδος λήψης πίστωσης επεκτάθηκε κατά 2 μήνες, ξεπερνώντας τις 300 ημέρες.

* Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε μόλις 0,2%, ως άμεση συνέπεια των μειούμενων περιθωρίων κέρδους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Αγορά
SHARE:

24Media Network