“Οχυρώνονται” πίσω από το Ν. Κατσέλη 40.000 δανειολήπτες

“Οχυρώνονται” πίσω από το Ν. Κατσέλη 40.000 δανειολήπτες
Χρήματα Shutterstock

Παρά το νόμο που φέρνει άμεσα η Κυβέρνηση για να επισπεύσει την εκδίκαση των περίπου 40.000 εκκρεμών υποθέσεων του ν. Κατσέλη, η πλειοψηφία αυτών αρνείται να ρυθμίσει την οφειλή του.

Εξαιρετικά απρόθυμοι να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους ώστε να μη χάσουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δικαστικά μέσω του νόμου Κατσέλη, εμφανίζονται οι περισσότεροι από τους περίπου 40.000 δανειολήπτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 και η εκδίκασή τους εκκρεμεί.

Νομικές πηγές που χειρίζονται τον μεγαλύτερο όγκο από τις εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη, υποστηρίζουν στο news247.gr ότι «οι πελάτες μας παρά το πρόσφατο τελεσίγραφο της κυβέρνησης για επικαιροποίηση των στοιχείων τους προκειμένου να επιταχυνθεί η εκδίκαση της υπόθεσή τους, μας ενημερώνουν ότι δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε καμία κίνηση, θεωρώντας ότι ο υφιστάμενος νόμος εξακολουθεί να τους παρέχει ισχυρή προστασία και ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε κανένα άλλο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο όπως το Πρόγραμμα Γέφυρα».

Την ίδια εικόνα έχουν και στις τράπεζες μόνο που διευκρινίζουν ότι για την απροθυμία όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη να ακολουθήσουν τα νέα προγράμματα ρυθμίσεων, ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι δικηγόροι των οφειλετών που τους αποτρέπουν να εναρμονιστούν με τον νέο νόμο, με το επιχείρημα ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο θα απολαμβάνουν την προστασία του υφιστάμενου νόμου για μεγάλο ακόμη χρονικό διάστημα. «Πρόκειται για νομικές πρακτικές που μόνο στόχο έχουν να συνεχίζουν να προστατεύουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές» επισημαίνουν οι ίδιες τραπεζικές πηγές.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010», που έχει δοθεί σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί στη συνέχεια από τη Βουλή, όσοι οφειλέτες δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους χάνουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δικαστικά μέσω του νόμου Κατσέλη.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας και με σειρά προτεραιότητας για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως και την 31η Μαρτίου 2021 το αργότερο. Με την επικαιροποίηση των στοιχείων του ο οφειλέτης αποδέχεται και την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του, προκειμένου να εξακριβωθεί και η ακρίβεια των στοιχείων του.

Μετά … το 2027 η εκδίκαση των υποθέσεων

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του προωθούμενο νομοσχεδίου, η προτεινόμενη παρέμβαση κρίνεται απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν έως σήμερα, υπάρχουν περισσότερες από 40.000 αιτήσεις του ν. 3869/2010 οι οποίες έχουν προσδιορισμένες δικασίμους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2021, πολλές μάλιστα από τις οποίες έχουν λάβει ημερομηνία για συζήτηση ακόμη και μετά το έτος 2027. Με δεδομένο μάλιστα ότι πολλές από τις εκκρεμείς αιτήσεις έχουν κατατεθεί πριν από το 2015, είναι προφανές ότι η διάρκεια της δίκης υπερβαίνει κατά πολύ τους κανόνες ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης.

Νομικές πηγές επισημαίνουν στο news247.gr ότι εκτός από τις 40.000 αιτήσεις που δεν έχουν εκδικαστεί υπάρχουν ακόμη και περίπου 30.000 υποθέσεις που η αίτηση έχει εκδικαστεί αλλά δεν υπάρχει ακόμη απόφαση, με αποτέλεσμα ο συνολικό αριθμός των δανείων να υπερβαίνει τις 70.000.

Τι προβλέπει ο νόμος

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας συζήτησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία μαρτύρων και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, προκειμένου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «να παύσει το καθεστώς οι μεν καλόπιστοι δανειολήπτες να τελούν υπό καθεστώς ομηρίας, οι δε στρατηγικοί κακοπληρωτές να τελούν υπό καθεστώς μη ανεκτής από την έννομη τάξη οιονεί προστασίας».

Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ειρηνοδίκης, μετά τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας και εφόσον κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο με συγκεκριμένες προθεσμίες.

Με βάση τη νέα διαδικασία που θα ισχύει με την ενεργοποίηση του νόμου, μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 ΚΠολΔ δεν επιτρέπεται.

Μετά τη συζήτηση αυτή, εκδίδεται η οριστική απόφαση με βάση τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας. Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός 6 μηνών από τη συζήτηση της αιτήσεως επαναπροσδιορισμού και μπορεί να αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οπως προβλέπει ο νόμος, αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, για τις οποίες δεν υποβάλλεται εμπροθέσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού, λογίζονται ως μηδέποτε ασκηθείσες, ενώ καταργούνται και αυτοδικαίως όσες προσωρινές διαταγές χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αιτήσεων ρύθμισης οφειλών και για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, κάθε διάδικος έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει τον οφειλέτη σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με διαμεσολάβηση, αλλά η προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία ή τις προθεσμίες που προβλέπει ο νέος νόμος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα